วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อำเภอโกสัมพีนคร (Amphoe Kosamphi Nakhon)


จังหวัดกำแพงเพชร (Kamphaengphet)

อำเภอโกสัมพีนคร (Amphoe Kosamphi Nakhon)

 

ป่าสวยน้ำใส กล้วยไข่แสนหวาน แม่ปิงไหลผ่าน

อุทยานคลองวังเจ้า ชาวเขามากมี โบราณคดีลือเลื่อง

เมืองแห่งสาวงาม นามโกสัมพีนคร

 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอโกสัมพีนคร :

เดิมเป็นเมืองโบราณเรียกว่า "โกสัมพีนคร" ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำปิง บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 สมัยสุโขทัยได้กลายเป็นเมืองร้าง สันนิษฐานว่าได้ไปตั้งเมืองใหม่บริเวณตำบลนครชุม ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านของกรุงสุโขทัยเนื่องมาจากสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี เมืองกำแพงเพชรในอดีต(เมืองชากังราว)เป็นเมืองหน้าด่าน มีเมืองล้อมรอบเมืองชากังราว คือ เมืองนครชุม เมืองโกสัมพี เมืองไตรตรึงษ์ เมืองพาน เมืองพังคา เมืองโกสัมพีปัจจุบันปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีคือซากเมืองโกสัมพีโบราณตั้งอยู่บริเวณบ้านคลองเมือง หมู่ที่ 3 ต.โกสัมพี ซึ่งในปัจจุบัน" โกสัมพี" เป็นชื่อของตำบลๆหนึ่งใน  3 ตำบล  ที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอโกสัมพีนคร สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลได้ลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อ "กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร" เพื่อเป็นศิริมงคลในวโรกาสที่ได้รับการจัดตั้งในปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองศิริราชสมบัติเป็นปีที่ 50 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอโกสัมพีนคร ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

ที่ตั้งและอาณาเขต :

อำเภอโกสัมพีนคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ อำเภอเมืองตาก (จังหวัดตาก) และ อำเภอพรานกระต่าย

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ อำเภอพรานกระต่าย และ อำเภอเมืองกำแพงเพชร

ทิศใต้               ติดต่อกับ อำเภอเมืองกำแพงเพชร และ อำเภอคลองลาน

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ อำเภอวังเจ้า (จังหวัดตาก)

พื้นที่ : 489.400 ตารางกิโลเมตร

ประชากร : 28,658 คน (พ.ศ.2557)

ความหนาแน่น :58.55 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอโกสัมพีนคร แบ่งพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 3 ตำบล 43 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 62170 โทรศัพท์ : 055-714777    โทรสาร : 055-714777

ลักษณะอากาศ :

     ภูมิอากาศโดยทั่วไปเป็นแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อนระหว่าง เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายน-ตุลาคม ฤดูหนาวระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 42 องศาเซลเซียส อุณภูมิเฉลี่ยประมาณ 29 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีประมาณ 1,598 มิลลิเมตร

อื่นๆ :

สภาพเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม

2.อาชีพเสริม ได้แก่ หัตถกรรม เช่น รวมกลุ่มทำดอกไม้แห้ง เย็บปักถักร้อย แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด กล้วย และมะม่วง ฯลฯ

3.จำนวนธนาคาร มี 1 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

การเกษตรกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ข้าวนาปี

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำปิง คลองวังเจ้า

 

สถานที่ที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอโกสัมพีนคร

เกาะเสือ (Tiger Island)

 

ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะตำแย-เกาะเสือ หมู่ที่ 5 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร อยู่ห่างจากถนนพหลโยธินเพียง 200 เมตรเท่านั้น ติดกับจ.ตาก มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเกาะเสือว่า เดิมเกาะนี้ มีเสือมาอาศัยอยู่ บางท่านว่าเป็นชุมโจร การเดินทางต้องอาศัยเรือเป็นยานพาหนะ ปัจจุบันมีการสร้างกระเช้าเพื่อข้ามไปยังเกาะ เกาะเสือมีทัศนียภาพที่สวยงามมาก ปัจจุบันมีการพัฒนาเกาะเสือ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ของจังหวัดกำแพงเพชร เกาะเสือมีอายุ ยืนยาวมาไม่น้อยกว่า 300 – 400 ปี จากสภาพโดยทั่วไปพบต้นยางขนาดใหญ่มากเกือบ 200 ต้น ซึ่งเดิมมีมากกว่า 400 กว่าต้น

 

       โครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าข้ามลำน้ำปิงมูลค่า 36 ล้านบาท ข้ามลำน้ำปิงแห่งที่ 2 ของไทย ระยะทางข้ามแม่น้ำปิง 300 เมตร จำนวน 32 กระเช้า 64 ที่นั่ง พร้อมอาคารควบคุม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) กำแพงเพชร สร้างโดยบริษัท ทองสมบูรณ์คลับ จำกัด จาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สร้างเสร็จสมบูรณ์ผ่านการรับรองจากวิศวกรเจ้าของลิขสิทธิ์จากประเทศออสเตรียและสหรัฐอเมริกา เป็นที่เรียบร้อย มีการปรับปรุงในส่วนของภูมิทัศน์ต่างๆ รองรับกิจกรรมอันหลากหลาย ทั้งด้านที่พักแบบรีสอร์ท หรือกางเต็นท์ การล่องแก่ง พายเรือ การนำเรือหาปลาของชาวบ้านมาให้บริการนักท่องเที่ยวกว่า 30 ลำ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะเสือที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ ต้นยาง อายุกว่าร้อยปีจำนวนหลายต้น เป็นที่อาศัยของฝูงนกกะลิง เป็นต้น

 

 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง อำเภอโกสัมพีนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร

 

เว็ปที่เกี่ยวข้อง

โดย ไกด์พงษ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net