วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อำเภอปางศิลาทอง (Amphoe Pang Sila Thong)


จังหวัดกำแพงเพชร (Kamphaengphet)

อำเภอปางศิลาทอง (Amphoe Pang Sila Thong)

 

ปางตาไวเลื่องลือแม่วงก์งาม หินดาตกระเดื่องนามหมู่บ้านเด่น

โพธิ์ทองพืชพันธุ์งามนามร่มเย็น ร่วมกันเป็นปางศิลาทองของกำแพง

 

 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอปางศิลาทอง :

ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2536 แบ่งเขตท้องที่ อำเภอคลองขลุง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอปางศิลาทอง มีเขตการปกครองรวม  3 ตำบล คือ ต.โพธิ์ทอง ต.หินดาต ต.ปางตาไว ต่อมามีพระราชกฤษฏีกายกฐานะเป็น อำเภอปางศิลาทอง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  11 ตุลาคม พ.ศ.2540 อำเภอปางศิลาทอง เป็นการนำชื่อของตำบลทั้ง 3 ตำบล คือ ต.ปางตาไว (ปาง) , ต.หินดาต (ศิลา) , ต.โพธิ์ทอง (ทอง) มารวมเป็นชื่ออำเภอ

ที่ตั้งและอาณาเขต :

อำเภอปางศิลาทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ           ติดต่อกับ อำเภอคลองลาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร และ อำเภอคลองขลุง

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ อำเภอขาณุวรลักษบุรี

ทิศใต้               ติดต่อกับ อำเภอแม่วงก์ (จังหวัดนครสวรรค์)

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ อำเภออุ้มผาง (จังหวัดตาก)

พื้นที่ :  755.981 ตารางกิโลเมตร

ประชากร :  30,570 คน (พ.ศ.2557)

ความหนาแน่น :  40.43 คน / ตารางกิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาค : อำเภอปางศิลาทอง แบ่งพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ออกเป็น 3 ตำบล 42 หมู่บ้าน

ที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอปางศิลาทอง เลขที่ 140 หมู่ที่ 16 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 62120  

โทรศัพท์ : 055-727041   โทรสาร : 055-727041

ลักษณะอากาศ :

ภูมิอากาศโดยทั่วไป มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

อื่นๆ :

สภาพเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงหม่อนไหม

2.อาชีพเสริม ได้แก่ การทำผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ของแต่ละหมู่บ้าน)

3.จำนวนธนาคารมี 1 แห่ง ได้แก่

         ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ม.5 ต.โพธิ์ทอง โทร.055-727227

การเกษตรกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ ลำน้ำคลองขลุง

 

สถานที่ที่น่าสนใจ ในเขตอำเภอปางศิลาทอง

วัดป่าเขาเขียว (หลวงพ่อถัง)(Pa Khao Khiao Temple)

  

 

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10 บ้านปางใหม่พัฒนา ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง ใช้เส้นทางกำแพงเพชร - ปางศิลาทอง ระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร ถึงแยกบ้านเขาน้ำอุ่นเลี้ยวขวา 2 กิโลเมตร จะมีทางแยกด้านซ้ายสู่บ้านปางตาไว ระยะทาง 14 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านความเชื่อและศรัทธาของประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง โดยมีเจ้าอาวาสชื่อ พระครูสังฆรักษ์ ปัญญาสีลโชโต (ธ)(พระครูปัญญาสินคุณ)หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ "หลวงพ่อถัง" ชาวบ้านมีความเชื่อว่าท่านเจ้าอาวาสมีความสามารถพิเศษในการลงยันต์ และเสกคาถาอาคมลงบนถังตวงข้าวสาร หากใครนำไปบูชาแล้วจะทำมาค้าขายดี นอกจากนี้ภายในวัดป่าเขาเขียว จัดให้มีพิพิธภัณฑ์ถังตวงข้าวแบบโบราณ และแบบสมัยใหม่หลายขนาดมากกว่า 1,000 ถัง เพื่อนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้วิวัฒนาการการใช้มาตรการตวงทั้งในอดีตและปัจจุบัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ วัดป่าเขาเขียว โทร. 089-2705420

     พระครูปัญญาสินคุณ จต.ชทท. วัดป่าเขาเขียว กำแพงเพชร บวชมาตั้งแต่ พ.ศ.2525 ที่วัดถ้ำกองเพล จ.อุดรธานี จากนั้นได้มาจำวัดอยู่ที่วัดป่าเขาเขียวในปี พ.ศ. 2531 ต่อมามีญาติโยมที่ศรัทธานำถังตวงข้าวสารมาให้ปลุกเสกเพื่อเป็นสิริมงคล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ญาติโยมนำกลับไปบูชาตามความเชื่อ จากนั้นชาวบ้านต่างก็เล่าลือกันปากต่อปากว่าหลังนำถังตวงข้าวที่ปลุกเสกแล้วไปบูชา ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต เมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไป จึงมีญาติโยมจากหลายจังหวัดทั่วประเทศเดินทางมาที่วัดเป็นจำนวนมาก จนทำพิธีเจิมให้ไม่ทัน จนทางคณะกรรมการวัดต้องใช้วิธีแจกบัตรคิวตามลำดับ

 

หมู่บ้านวัฒนธรรมอำเภอปางศิลาทอง (Cultural Village Pang Sila Thong)

หมู่บ้านวัฒนธรรมของอำเภอปางศิลาทอง ดำเนินการจัดภูมิปัญญาการสีข้าวเปลือกในสมัยโบราณ การทอผ้า การทำขนมโบราณ ซึ่งนับว่าเป็นภูมิปัญญาที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่ง การละเล่นพื้นบ้าน ทั้ง กลองยาว การสีข้าว การทอผ้า ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างที่สุดกับชาวกำแพงเพชร

 

 อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ (Mae Wong National Park) กำแพงเพชร นครสวรรค์

 

เว็ปที่เกี่ยวข้อง

โดย ไกด์พงษ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net