วันที่ พฤหัสบดี พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธงไตรรงค์ ธง ภปร. คือ ธงของปวงชนชาวไทย


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

การกระทำที่ทำร้ายจิตใจคนไทยซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ด้วยการโยนธง ภปร. สัญลักษณ์แทนพระองค์ของพ่อหลวงทิ้งลงน้ำ

จากฝีมือคนไทยบางคนที่ไม่รู้จักประวัติศาสตร์ของผืนแผ่นดินไทย

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ประวัติศาสตร์บางส่วนของประเทศไทย

ในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฯ

พ่อหลวงของแผ่นดินทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในลำดับที่ ๙ แห่งราชวงค์จักรี  

ตลอดรัชสมัยของพระองค์ได้ทรงงานหนักมาโดยตลอด 

เพื่อพสกนิกรชาวไทยในแผ่นดินของพระองค์ 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ธง ภปร.

ธงอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร. สีเหลืองนวลทอง

อันเป็นสีประจำพระชนมวาร ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทอง

บนพื้นสีน้ำเงินเจือทอง อันเป็นสีประจำพระราชวงศ์

เนื่องในมหามงคลสมัย ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

และต่อเนื่องถึงวาระดิถีมหามงคลแห่งรัชสมัยของพระองค์

๘๒ พระชนม์พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

จวบถึงปัจจุบัน พุทธศักราช ๒๕๕๓

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ธงไตรรงค์.. ธงชาติไทย

สีหลักในธง 3 สี คือ สีแดง ขาว และน้ำเงิน

ภายในแบ่งเป็นแถบ 5 แถบ แถบในสุดสีน้ำเงิน

ถัดมาด้านนอกทั้งด้านบนและล่างเป็นสีขาว และสีแดงตามลำดับ

แถบสีน้ำเงินมีขนาดใหญ่กว่าแถบสีอื่นเป็น 2 เท่า

ความหมายสำคัญของธงไตรรงค์นั้น หมายถึง

สถาบันหลักทั้งสามของประเทศไทย คือ

ชาติ (สีแดง) ศาสนา (สีขาว) และพระมหากษัตริย์ (สีน้ำเงิน)

เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

สีทั้งสามนี้เองคือที่มาของการเรียกชื่อธงนี้ว่า... ธงไตรรงค์

(ไตร = สาม, รงค์ = สี)

>>>>>>>>>>>>>

ธง ภปร. เคียงคู่ธงไตรรงค์

ที่ยากจะหาได้จากประเทศใดในโลกนี้

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

การโยนธง ภปร. ทิ้ง นั่นหมายถึง...

แผ่นดินนี้ไม่ใช่แผ่นดินของท่าน และท่านไม่ใช่คนในแผ่นดินเดียวกับเรา

เพราะแผ่นดินนี้....

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะแยกหรือแบ่งออกจากกันมิได้

โดย ieimakoto

 

กลับไปที่ www.oknation.net