วันที่ เสาร์ พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับ : : โครงการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านดนตรีของศิลปินคนพิการ : :


ขอเชิญศิลปินคนพิการเข้าร่วม “โครงการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านดนตรีของศิลปินคนพิการ”

เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ

เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ โดยการสนับสนุนจากสถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.) ได้จัดทำโครงการพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านดนตรีของศิลปินคนพิการ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพและความเป็นมืออาชีพในด้านงานดนตรีของคนพิการ และเปิดโอกาสให้ศิลปินพิการและไม่พิการที่เข้าร่วมโครงการได้ผลิตผลงานเพลงร่วมกันเฉพาะกิจขึ้น โดยความร่วมมือกับบุคคลในวงการดนตรีกระแสหลักที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนตั้งแต่แรกเริ่ม เช่น การพัฒนาและยกระดับทักษะความสามารถด้านดนตรีผ่านการฝึกอบรมต่างๆ การผลิตผลงานเพลง (แต่งเพลง เรียบเรียงเสียงประสาน บันทึกเสียง ฯลฯ) การประชาสัมพันธ์ การแสดงและการจัดจำหน่ายผลงานเพลง เพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานเพลงในระดับมืออาชีพทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ

ในการนี้ เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ มีความยินดีเชิญชวนคนพิการและไม่พิการที่มีความสามารถทางด้านดนตรี เช่น ร้องเพลง แต่งเพลง เล่นดนตรี (เช่น กีตาร์ คีย์บอร์ด เบส กลอง ฯลฯ) บันทึกเสียง คอมพิวเตอร์ดนตรี ฯลฯ ในระดับกลางขึ้นไปคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2553 เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ลาดพร้าว 47 แขวงสะพานใหม่ เขตวังทองหลาง กทม. ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 . โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 10-15 คนแรก (คนพิการร้อยละ 70 และคนไม่พิการร้อยละ 30) จะได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการตลอดระยะเวลา 18 เดือน ดังต่อไปนี้

                        ช่วงการฝึกอบรม (5 เดือน ตั้งแต่กรกฎาคม พฤศจิกายน 2553): จัดฝึกอบรมโดยคนดนตรีมืออาชีพเพื่อเพิ่มทักษะด้านดนตรีให้แก่ศิลปินที่เข้าร่วมโครงการ เช่น การเล่นดนตรี ร้องเพลง แต่งเพลง บันทึกเสียง การใช้คอมพิวเตอร์ดนตรี เป็นต้น โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของตนเอง

                        ช่วงผลิตผลงานเพลง (7 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายน 2553 – มิถุนายน 2554): ดำเนินการผลิตผลงานเพลงจ านวน 10 – 12 เพลงโดยศิลปินที่เข้าร่วมโครงการ


                        ช่วงประชาสัมพันธ์ผลงานเพลง (6 เดือน ตั้งแต่กรกฎาคม – ธันวาคม 2554): ด าเนินการผลิตอัลบั้มเพื่อจัดจำหน่าย แถลงข่าว ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ แสดงดนตรี ทำมิวสิควิดีโอ ฯลฯ

นอกจากนี้ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะมีโอกาสได้เข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยเพื่อร่วมแสดงในมหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 11 (The 11th Asia-Pacific Wataboshi Music Festival) ในระหว่างวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2554 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว กรุณาส่งใบสมัครมาที่อีเมล์ sawang@nmad2006.org หรือ samran@nmad2006.org หรือส่งไปรษณีย์/โทรสารมาได้ที่

เครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ 

เลขที่ 546 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์/โทรสาร: 02-539-9958, 539-9706, 539-2916 (กด 18 ติดต่อเครือข่ายฯ)

เว็บไซต์: http://www.nmad2006.org

หมดเขตรับสมัครวันที่ 27 มิถุนายน ทดสอบความสามารถ (Audition) เพื่อคัดเลือก 15 คนเข้าร่วมโครงการในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ในเว็บไซต์ของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายสำราญ หอมวงษ์ (นิ) ผู้ประสานงานเครือข่ายดนตรี เบอร์โทรศัพท์ 08-4448-4659

คุณสมบัติของผู้สมัคร

                        1. เป็นคนพิการ (ประเภทใดก็ได้) หรือไม่พิการ ที่มีความสามารถทางด้านดนตรี เช่น เล่นดนตรี ร้องเพลง แต่งเพลง บันทึกเสียงหรือใช้คอมพิวเตอร์ดนตรีได้ในระดับกลาง (Intermediate Level) ขึ้นไปเท่านั้น โดยมีสัดส่วนคนพิการร้อยละ 70  และคนไม่พิการร้อยละ 30 โดยประมาณ

                        2. มีอายุระหว่าง 18 – 45 ปี

                        3. สามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลา 19 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 – ธันวาคม 2554 (อาจเข้าร่วมเฉพาะกิจกรรมที่สนใจหรือตรงตามความถนัดโดยไม่ต้องเข้าร่วมทุกกิจกรรม)

                        4. อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล หรือสามารถมาร่วมกิจกรรมในกรุงเทพมหานครได้ในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

เพลงชนะประกวด มหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเอเชีย-แปซิฟิกครั้งที่ 2

 DOWNLOAD ใบสมัคร คลิกที่นี่ครับ

โดย ครูอุ๋ย

 

กลับไปที่ www.oknation.net