วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บ้านสวนบัว


  พระราชวังดุสิตนั้น นับได้ว่าเป็นพระราชวังในยุครัตนโกสินทร์ ที่มีพระที่นั่งรวมไปถึงพระตำหนักต่างๆ มากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และแม้ว่างานสถาปัตยกรรมที่เราเห็นเป็นส่วนมากในพระราชวังอันโอฬารนี้จะมีลักษณะผสมผสาน ระหว่างงานสถาปัตยกรรมไทย และ ยุโรป ดังที่เราจะได้เห็นโครงสร้างของอาคารที่เป็นไม้ และ ปูนในสัดส่วนที่ไล่เลี่ยกันนั้น ทำให้ไทยเราได้รับการยกย่องจากชาวต่างประเทศ ว่าเป็นการประยุกต์สถาปัตยกรรมไทย กึ่งโคโลเนียลได้ออกมาน่าทึ่งเป็นยิ่งนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระที่นั่งวิมานเมฆ

บ้านสวนบัว

       

 พระที่นั่งวิมานเมฆนั้น เป็นพระที่นั่งที่เปรียบเหมือนพระที่นั่งประธานที่เป็นดั่งจุดศูนย์กลางของพระราชวังดุสิตก็จริง แต่พระตำหนักอื่นๆ ที่ทรงดำริให้สร้างขึ้นเป็นพระตำหนักข้างเคียงกันนั้น ต่างก็มีความสำคัญไม่น้อย เพราะพระตำหนักที่โปรดให้สร้างนั้น ล้วนแล้วแต่โปรดให้สร้างพระราชทานแด่ พระบรมวงศานุวงศ์องค์สนิททั้งสิ้น

         ตำหนักส่วนบัวนั้น เป็นตำหนักหลังหนึ่งที่พระพุทธเจ้าหลวงทรง โปรดเกล้าพระราชทานพระตำหนัก ก่ออิฐถือปูน 2 ชั้นตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก เพื่อพระราชทานแด่ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดา ซึ่งดำรงพระยศเป็นพระอัครชายาเธอ ผู้ทรงเป็นเลิศทางด้านอาหารการครัว โดยจะทรงถวายการดูแลเรื่องเครื่องคาวหวานทั้งหลายทั้งปวง แด่พระพุทธเจ้าหลวงในยามที่พระองค์ทรงประทับอยู่ ณ พระราชวังดุสิตแห่งนี้ พระตำหนักสวนบัวนี้อยู่ไม่ไกลจากประตูทางเข้าใหญ่ จากถนนราชวิถี ที่ตั้งของตำหนักนี้นั้นให้ถือเอา จุดสังเกตจากอาคารที่มีที่ทำการไปรษณีย่อย และ ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติที่ตั้งอยู่หน้าทางเข้าพระที่นั่งวิมาณเมฆ ตำหนักสวนบัวนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างที่ทำการไปรษณีย่อย และ ตู้จ่ายเงินอัตโนมัติแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้น ปัจจุบันตำหนักสวนบัว ถูกปรับให้เป็นอาคารที่จัดแสดงเครื่องบรรณาการทั้งหลาย ที่มีผู้ทูลเกล้าถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 เมี่อครั้งที่มีพระชนมพรรษาครบ 6 รอบในปี พ.ศ. 2542 ที่ผ่านมา

         พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ ทรงมีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าสาย ทรงเป็นพระราชธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี ประสูติเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2406 ทรงมีพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกเธอ 4 พระองค์

  1. สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์
  2. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านภาจรจำรัสศรี
  3. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา
  4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี

        ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ตำหนักสวนบัว เคยใช้เป็นหอพักนักศึกษาชายของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนกระทั่ง พ.ส. 2541 สำนักพระราชวังจึงขอตำหนักสวนบัวคืน เพื่อเป็นการอนุรักษ์พระราชวังดุสิตโดยมีนโยบายปรับปรุงซ่อมแซม พระที่นั่ง พระตำหนัก และตำหนัก ให้คงความสวยงาม โดยมีพื้นที่เชื่อมติดต่อกันโดยตลอดจนถึงพระตำหนักสวนกุหลาบ และมีนโยบายปรับปรุงตำหนักสวนบัว เพื่อเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เผยแผ่พระเกียรติคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยปัจจุบันเป็นที่จัดแสดงศิลปวัตถุที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

โดย อิศรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net