วันที่ อาทิตย์ พฤษภาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เมื่อสะท้อนใจ ในนั้นสะท้อนธรรม


เมื่อกำเนิดเกิดก่อเป็นกายเนื้อ

ก็กอบเกื้อด้วยปัจจัยธรรมขันธ์

ในห้วงภพทบต่อก่อเติมกัน

นั่นและนั่นมันคือโลกจินตา

..............................................................

เธอจะผ่านตถตาอจินไตย

และไม่มีคำตอบใดให้ศึกษา

มีเพียง ศิล สมาธิ และ ปัญญา

เพื่อนำพาเธอพ้นสะท้อนใจ

........................................................................

พึงรู้จักความทุกข์ด้วยความสุข

สลายสุขเสียให้ได้ไม่ฝันใฝ่

หยุดให้ได้สุดท้ายหยุดหัวใจ

ไม่เคลื่อนใหวไขว่คว้าตามล่าฝัน

...................................................................................

มีความหวังมีสมหวังมีผิดหวัง

ล้วนหลงพิษอนิจจังกันทั้งนั้น

จบสุดท้ายไม่มีที่หวังกัน

ก็เวียนวันวงกรรมซ้ำไปมา

...........................................................................

หยุดเถิด หยุดได้แล้ว

หยุดตั้งแถวแนวสู้แห่งคู่ฆ่า

หยุดเถิด คือ คำขอศาสดา

อาตมาหยุดแล้วได้ยินไหม

............................................................................

สะท้อนใจ ใฝ่หาสะท้อนธรรม

หยุดอกุศลกรรมที่เหลวใหล

ตัดสังโยชน์ให้หลุดพ้นจากกลไก

สิ้นตัณหาอาลัยสิ้นหมายปอง

.....................................................................

คือปฐมอารยะชาติ

สงบ สว่าง สะอาดชาติทั้งผอง

สิ้นประชาธิปไตยตัณหามายึดครอง

ก็จะถึงยุคทองของคนไทย

............................................................

www.thecapvision.com

โดย กระบี่แห่งศรัทธา

 

กลับไปที่ www.oknation.net