วันที่ พุธ มิถุนายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ก้าวแรกของบัณฑิตศึกษา มอ. ลูกพระบิดากับวันปฐมนิเทศ


       เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา 4 มิถุนายน 53 ที่หอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มอ. ผมมีโอกาสเข้าฟังการปฐมนินิเทศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผมเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ของคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ผมทิ้งช่วงการเรียนจากปริญญาตรีหลายปีทีเดียว จนเพื่อนหลายคนในรุ่นเดียวกันแซงไปหมดแล้ว และกระตุ้นผมเสมอๆเวลาเจอกันว่าเรียนต่อได้แล้ว จะช้าหรือเร็ว แต่ละคนคงมีคำตอบ แต่สำหรับผมการตัดสินใจครั้งนี้เป็นความรู้สึกอยากเรียน อยากยกระดับความรู้ พัฒนาความคิดให้เป็นระบบ จนพัฒนาทักษะการเขียนงานเชิงวิชาการมากขึ้น

       การปฐมนิเทศครั้งนี้เริ่มตั้งแต่การฉายวิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย การแนะนำการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยจากเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ซึ่งเน้นย้ำความสำคัญที่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาต้องใช้บริการให้ "เป็น"

       หลังจากนั้นก็เป็นการให้โอวาทของท่านรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา อ.ชูศักดิ์  ซึ่งท่านพูดถึงเป้าหมายของการเรียนในระดับบัณฑิตวิทยาลัย คือ การพัฒนาความรู้ ทักษะเฉพาะทาง และการมุ่งเน้นการศึกษาด้วยตนเอง การวิจัย ตลอดจนความสามารถที่บัณฑิตศึกษาควรต้องมี คือ การอ่าน (สามารถจับประเด็น) การคิดวิเคราะห์ (สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ ) การเขียน(วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์) การนำเสนอ

       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร เกริกชัย กล่าวต้อนรับและแนะนำบัณฑิตวิทยาลัย  ท่านให้ข้อคิดถึงปัจจัยสำคัญในการเรียนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลา 1. ความมุ่งมัน / แรงบันดาลใจ 2. วินัย(ทำงานสะสม พัฒนาความรู้) 3. ความสามารถในการสืบค้นการพัฒนาความรู้  ได้แก่ ด้าน IT และด้านภาษาอังกฤษ

      และมีการมาชี้แจงระบบบัณฑิตศึกษาและทุนการศึกษา โดย ศ.ดร อมรรัตน์ พงศ์ดารา ซึ่งได้แนะนำทุนการศึกษาที่มี และช่องการสนับสนุนทุนซึ่งสามารถค้นหาได้ทางเว็ปไซต์ เช่น www.trf.or.th ,www.nstda.or.th

      และช่วงสุดท้าย คือ การพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา โดย ดร.เนตรปรีชา ชุมไชโย(ครูเคท)  ใช้การเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์ตรงของตัวครูเคท ซึ่งครูเคทสรุปว่าการเรียนในระดับ ป.โท ป.เอก หัวใจสำคัญอยู่ที่การบริหารเวลา และทีม(เพื่อน)  การกล้าที่นำเสนอไอเดีย (pure review) กับเพื่อน ซ้ำแล้วซ้ำเล่า  ซึ่งคิดว่าทักษะที่สำคัญในระดับบัณฑิตศึกษา คือ ทักษะการอ่าน โดยเฉพาะการอ่านงานภาษาอังกฤษ ซึ่งท่านก็ได้เสนอให้บัณฑิตศึกษาลองทำวิทยานิพนธฺภาษาอังกฤษ มีการให้ลองยกมือ ปรากฏว่าไม่มีเสียงตอบรับ...ฮา(สำหรับผมเป็นความท้าทายน่ะ ซึ่งอย่างน้อยผมต้องอ่านงานที่ตรงกับหัวข้องานวิจัยของผมให้ได้)  สลับกับการเล่าประสบการณ์ชีวิตสมัยเรียนอย่างถึงพริกถึงขิง ถูกอาจารย์ทิ้ง paper ต่อหน้ามาแล้ว จนมาถึงการบอกเคล็ดลับในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยอธิบายถึงความสัมพันธ์กับระดับการทำงานของสมอง ซึ่งแบ่งเป็น ระดับจิตสำนึก และจิตใต้สำนึก ซึ่งสำหรับจิตสำนึก คือความรู้สึกตัว ระดับนี้เป็นข้าทาสของจิต จุดอ่อนอยู่ที่หน่วยความจำสั้น 3-5 วันจะทำการ auto delete ถ้าไม่มีการกระตุ้นความจำ และระดับจิตใต้สำนึก ทำงานเป็นอิสระนอกเหนือการควบคุม และเก็บหน่วยความจำระยะยาว สำหรับเทคนิคในการพัฒนาสมองจิตใต้สำนึก คือ การตอกซ้ำซาก และ พัฒนาจนเป็นทักษะ  สำหรับการเรียนภาษา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  ประเภทที 1 คือ การแปลผ่านภาษาที่ 2(การเทียบเคียงภาษาที่คุ้นเคย) ซึ่งต้องใช้คำศัพท์มาก และความรู้เรื่องไวยากรณ  ประเภทที่ 2 คือ เข้าสมองทางตรง(ไม่ต้องแปล) โดยฟังพูดให้รู้สึกถึง feeling ให้เกิดมโนภาพ   ฝึกโดย การเห็นแล้วcopy  และเน้นย้ำว่า ปี 2558 อาเซียนเป็นหนึ่งเดียวกัน จะเกิดการไหลบ่าของแรงงาน ฉะนั้นภาษาอังกฤษเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมาก  สุดท้ายให้คำแนะนำว่าเมื่อนักศึกษากลุ่มทราบเรื่องหัวข้อวิจัย แนะนำให้ลองนำไปคุยกับคนนอกวงการ ทุกกลุ่มเป้าหมาย ช่วงวัย จะได้รู้สถานการณ์ปัญหาที่รอบด้านมากขึ้น และจะได้พัฒนางานวิจัย เพื่อจะนำไปสู่การตอบโจทย์ของสังคม

      ก้าวแรก สำหรับการเรียนในระดับบัณฑิตวิทยาลัย สู้ต่อไป

โดย Chonpadae

 

กลับไปที่ www.oknation.net