วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การชมนกที่ถูกต้อง คือการรักษาธรรมชาติ, พฤติกรรมที่มนุษย์ควรสำเนียก


Oknature ได้รับการแจ้งข่าวจากกลุ่ม  www.BirdsComeFirst.net

เรื่องการรบกวนนกทำรังของนักท่องเที่ยว และพฤติกรรมไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่

ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เรื่องราวที่น่าอัปยสเกิดขึ้นที่นี่บ่อยครั้ง

เพราะแก่งกระจานคือแหล่งดูนกที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย

เหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าถือเป็นบทเรียนที่สำคัญ ที่ควรจดจำ   

แต่บทเรียนต่างๆ ยังไม่ทำให้ คนเห็นแก่ตัวบางกลุ่ม

ได้สำนึก หรือสำเนียก ที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการชมนกอย่างถูกต้อง

ซ้ำร้ายพฤติกรรมนั้นยังคงขยายวงกว้างไปอย่างน่ากลัว  กล่าวคือ

เมื่อถึงฤดูของการขยายพันธุ์ นกจะทำรังและวางไข่ และฟักไข่

ซึ่งเป็นวงจรของธรรมชาติ

แต่มนุษย์บางพวกไม่เคารพสิทธิของสัตว์ ใช้วิธีนอกกฏกติกา

โดยการไม่ใช้ความอดทนซึ่งเป็นกฏเบื้องต้นของการชมนก

แต่กลับออกไปด้านนอกเครื่องพราง หรือที่เรียกว่าบังไพร

การส่งเสียงดัง การถ่ายรูปโดยใช้เฟลช และการเข้าไปถ่ายภาพถึงรังของมัน ซึ่งเป็นการเสี่ยงที่จะทำให้นกทิ้งรังของมัน และลูกของมันก็อาจจะตายได้  และพวกเขาเหล่านั้นก็จะได้ชื่อว่า ฆาตกร

ซ้ำร้ายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบบางคน กลับเพิกเฉยต่อพฤติกรรมดังกล่าว และบางรายก็ทำตัวเป็นผู้ชี้เป้าให้นักท่องเที่ยวเสียเอง เพื่อแลกกับผลประโยชน์หรือเศษเงินเพียงเล็กน้อย แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมโลกนั้น ไม่สามารถประเมินค่าออกมาเป็นมูลค่าได้

อีกทั้งจดหมายร้องเรียนที่ทาง Birdscomefirst ได้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ ก็ไม่สามารถเรียกสติความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คืนมา เพราะพฤติกรรมเหล่านี้ยังคงอยู่ นั่นหมายความว่าธรรมชาติยังคงตกอยู่ในอันตราย

    

 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

เรื่อง  มาตรการเพื่อการศึกษาดูนกในธรรมชาติ 

............................................................... 

          ด้วยในปัจจุบัน  มีผู้สนใจศึกษาธรรมชาติและนักท่องเที่ยว เข้าเที่ยวชมธรรมชาติ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  เพื่อประกอบกิจกรรมการดูนกและถ่ายภาพนกเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยตลอดจนรบกวนสภาพความเป็นอยู่และพฤติกรรมตามธรรมชาติของนกในสถานที่นั้นๆ ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการสร้างรังวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนของนกป่าหลายชนิด 

          กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  พิจารณาแล้ว  เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบจากกิจกรรมที่จะส่งผลถึงนกดังกล่าว  จึงให้หัวหน้าหน่วยงานที่กำกับดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์  เข้มงวดกวดขันกับนักท่องเที่ยว ผู้ประสงค์จะเข้าไปทำกิจกรรมดูนกหรือถ่ายภาพนกในพื้นที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

1. ให้กำหนดขอบเขตพื้นที่เพื่อการดูนกและถ่ายภาพนกให้ชัดเจนและเหมาะสม  รวมทั้งควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับความสามารถรองรับได้ของพื้นที่  โดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนก และที่จะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมตามธรรมชาติที่นกกำลังทำอยู่ 

2. ให้กำกับดูแลผู้ดูนกและผู้ถ่ายภาพนก  ดำเนินกิจกรรมอย่างระมัดระวัง  โดยจะต้องงดเว้นการส่งเสียงดังหรือการทำลายธรรมชาติ  รวมทั้งการกระทำอื่นใดอันจะเป็นการรบกวนหรือทำให้นกตื่นตกใจ เพียงเพื่อความสะดวกในการดูนกหรือถ่ายภาพนกเท่านั้น 

3. ให้แจ้งผู้ดูนกหรือถ่ายภาพนกให้ทำกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่ที่กำหนด  โดยดูนกหรือถ่ายภาพนกผ่านเครื่องพรางหรือบังไพร  หรืออยู่ในระยะห่างที่เหมาะสมไม่รบกวนหรือขัดขวางพฤติกรรมตามธรรมชาติของนก 

4. หากมีการตรวจพบการกระทำใดๆ ที่ปรากฏผลหรืออาจจะส่งผลกระทบให้นกมีอาการตื่นตกใจ  หรือน่าจะเป็นอันตรายต่อตัวนกและการทำรังวางไข่  ตลอดจนการเลี้ยงดูตัวอ่อนของนก  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องให้ผู้กระทำกิจกรรมนั้น หยุดการกระทำดังกล่าวในทันที  และหากมีการฝ่าฝืนจะต้องเชิญผู้กระทำกิจกรรมนั้น ให้ออกจากพื้นที่หรือดำเนินคดีตามกฎหมายตามสมควรแก่กรณี 

5. สำหรับในพื้นที่เปราะบาง เป็นที่อยู่อาศัยของนกหายากเฉพาะถิ่นหรือใกล้สูญพันธุ์ ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบพื้นที่ให้ความเข้มงวดกวดขันเป็นพิเศษ โดยอาจจะต้องกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมเฉพาะ ตามแต่กรณี 

………………………………………………………..

 ขอบพระคุณข้อมูลประกาศจากกรมอุทยานฯจาก BG แม่ขมิ้น 

http://www.oknation.net/blog/wildlifer/2009/06/29/entry-1

 

.

ประกาศดังกล่าว หาได้ทำให้นักท่องเที่ยวและนักดูนกบางกลุ่มเกรงกลัวไม่ และเจ้าหน้าที่บางคนก็ยังละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการซ้ำเติมธรรมชาติอย่างไม่น่าให้อภัย

เครื่องมือต่างๆทั้งกล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์ราคาแพงในมือของพวกเขาเหล่านั้น ไม่ได้มีส่วนในการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเขาเหล่านั้นเลย

ยิ่งใช้ของแพงเท่าไหร่ ยิ่งเห็นแก่ตัวมากเท่านั้น จริงๆหรือ?

การศึกษาวิถีชีวิตของนกต่างๆ ก่อนที่เข้าไปเห็นมันในพื้นที่ เป็นเรื่องที่ควรกระทำ แต่ก็ถูกละเลย เพราะความโง่เขลา และความเห็นแก่ตัว

ดังนั้นจะมีกฏ กติกา มรรยาทไว้เพื่ออะไร ถ้ามนุษยืไร้จิตสำนึกเสียแล้ว

แล้วกล้องอุปกรณ์ราคาแพงต่างๆจะมีประโยชน์อะไร ถ้ามันมีไว้เก็บภาพเพียงแค่ซาก ที่ไร้ชีวิต จิตใจ

ความเคารพรักษ์ธรรมชาติ

Oknature

Save Nature Save Life

.................................

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Save Nature Save Life

โดย OKnature

 

กลับไปที่ www.oknation.net