วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บ้านในฝัน...ชุมชนในอุดมคติ?


บ้านในฝัน...ชุมชุนในอุดมคติ? Sweet Dreams Community? โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเพื่อการพัฒนาชุมชน

สำนัก งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเพื่อการพัฒนาชุมชน  ประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านการพัฒนาสถาปัตยกรรมชุมชนผ่านวิธีการ เสวนาของนักวิชาการ  สถาปนิก และฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาทัศนียภาพของชุมชนโดยคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะทำให้เกิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  และทำให้นักออกแบบรุ่นใหม่หันมา สร้างสรรค์งานเพื่อสังคมส่วนรวม  และผลงานจากการอบรมฯ จะถูกนำไป เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป และ เป็นแบบอย่างในการปรับปรุงพัฒนาสถาปัตยกรรมชุมชนอื่นๆ ต่อไป

สถานที่ ณ ศูนย์เยาวชน "ไฟฟ้า" ถนนประดิพัทธ์ เขตพญาไท  กรุงเทพฯ   (ตรงข้ามลุมพินีเพลส พหล-สะพานควาย)

ศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2553   เวลา 9.00 - 16.00 น. การบรรยายและเสวนาในหัวข้อ  "บ้านในฝันษชุมชนในอุดมคติ?"

เสาร์ที่ 17 - อาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553    เวลา 9.00 - 16.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรียนรู้ร่วมกันผ่านการสร้างผลงานศิลปะ  "บ้านในฝัน...ชุมชนในอุดมคติ?" เพื่อค้นหา ความหมายและตั้งคำถามของการอยู่ร่วมกัน เป็นชุมชนในสังคมอุดมคติ สังคมร่วมสมัย  รวมถึงสังคมเมืองและสังคมชนบท

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ สถาปนิก นักออกแบบผังเมือง  ศิลปิน  นักออกแบบ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป   ไม่จำกัดอายุ เพศ และการศึกษามีความสนใจ ในการค้นหาความหมายและการตั้งคำถาม ของการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนในสังคมอุดมคติ  และสังคมร่วมสมัย รวมถึงสังคมเมืองและสังคม ชนบทมีความสนใจและพร้อมที่จะร่วมแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบ และพัฒนาชุมชนมีความกระตือรือร้นที่จะร่วม ปฎิบัติการในสตูดิโอ เพื่อสร้างผลงานจาก จินตนาการให้กลายเป็นแบบจำลอง าบ้านในฝัน... ชุมชนในอุดมคติ?ำ มีทักษะในการสื่อสาร ความคิดออกเป็นรูปธรรมในเบื้องต้น เช่น  การวาดภาพหรือการสร้างแบบจำลอง  หรือหากไม่มีทักษะในส่วนนี้แต่มีความสนใจ ที่จะเรียนรู้และทดลองทำก็สามารถเข้าร่วม โครงการได้ เช่นกัน รับจำนวนจำกัด 40 คน   (ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

กติกา ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอง (ชื่อ, อายุ,  เพศ, สังกัด, อาชีพ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์  และอีเมล) พร้อมทั้งคำอธิบายความสนใจ และแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมโครงการสั้นๆ  รวมถึงความสามารถหรือประสบการณ์ส่วนตัว ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  ความยาวไม่เกิน  1 หน้ากระดาษ A4 เพื่อประกอบการพิจารณา คัดเลือกเข้าร่วมโครงการมาที่ art4d  81 สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ 10110  โทร. 02 259-3863-4, 02 259-6071  mail@art4d.com

กำหนดการรับสมัคร วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2553 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการ อบรมเชิงปฏิบัติการ 5 กรกฎาคม 2553


โดย art4d

 

กลับไปที่ www.oknation.net