วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์จากนิพพาน :: วันวิสาขบูชา-วันมาฆบูชา-วันอาสาฬหบูชา


"วันวิสาขบูชา" ๐ “ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหก”…ยกมากล่าว …. ถึงเรื่องราว”วันพระพุทธ”ที่สุดสูง…..
“วิสาขบูชา”จักพาจูง …… สู่เบื้องสูงถึง”โลกทิพย์-พระนิพพาน”…..
“วันกำเนิด”เลิศมนุษย์”พระพุทธเจ้า” ….. ทรงมุ่งเอาเจตน์จำนงส่งประสาน…..
ซ่อนความหมายแน่นหนักในหลักการ….. “ปรินิพพาน”และ”ตรัสรู้”อยู่วันเดียว….
ท่านซ่อนไว้ในรูปธรรมคำสั่งสอน……. เหตุผลซ่อนหากเปรื่องปราดฉลาดเฉลียว…
หากมนุษย์หยุดคิดสักนิดเดียว…. จักปราดเปรียวคิดได้เมื่อใคร่ครวญ…..
ว่าทำไม?จึงต้องเป็นไปเช่นนั้น….. ทั้ง”สามวัน”ตรงกันไม่ผันผวน…..
“ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหก”ยกกระบวน……. มีเหตุควรทุกชีวิตคิดคำนึง……
“ทรงประสูติ-ตรัสรู้-ปรินิพพาน”…. บนดินดานไพรพฤกษ์รำลึกถึง….
เป็นกษัตริย์ขัตติย์พงศ์ทรงรำพึง….. ให้คำนึงปริศนาคำว่า”ดิน”….
“ดิน”นั้นหรือคือ”อัตตา”พาเกิดทุกข์….. ทุกยามยุค”ตัวตน”วนถวิล…..
“จิตวิญญาณ”เป็นแกนหลักปักชีวิน…… อยู่บน”ดิน”ดูให้ชัดตัว”อัตตา”….
เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอน……. ไม่ถาวรหากยึดมั่นเกิดปัญหา….
เพราะเป็นสิ่งไม่อาจบังคับบัญชา…….. “เกิด”ขึ้นมาแล้วก็”ดับ”ย่อยยับไป….
ใคร”ยึดถือตัวตน”ไม่พ้นทุกข์….. หลงสนุกยังคงเลวเพราะเหลวไหล….
“ธรรมธาตุ”คือ”ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ” …… ไม่มีอะไร….เป็นสาระให้”ละวาง”….

๐ “สิบห้าค่ำ”มีอะไรใน”สิบห้า”…… เป็นปริศนาชี้ให้ชัดที่ขัดขวาง…..
“สิบ”บวก”ห้า”ควรนับเหมือนจับวาง….. ครบที่ทางคือ”สิบห้า”ค่าเท่ากัน……
“สิบ”หรือ”หนึ่ง”แทนจิตที่คิดได้……. อยู่ชั้นในลึกสุดแท้ไม่แปรผัน…..
“จิตวิญญาณ”ยืนยงคงนิรันดร์……. แต่ภพนั้นวนเวียนมีเปลี่ยนแปลง…..
“จิตคือพุทธะ”หมาย”พระพุทธ”…… บริสุทธิ์งามเด่นเหมือนเพ็ญแสง…..
เป็น”ผู้รู้-ผู้ตื่น”ชื่นด้วยแรง……. ดวงจิตแข็ง”ผู้เบิกบาน”กล่าวขานธรรม….
พระพุทธองค์สอนดี-ชั่วจาก”ตัวรู้”…. “รู้แจ้ง”อยู่โลกนิยมว่าคมขำ….
สอนจากจิตรู้ทั่วใช่”ตัวจำ”….. ด้วยพระธรรมดับสนิท”อวิชชา”…..
โดย”ธรรมธาตุ”…ไม่มีดีไม่มีชั่ว…… ธรรมคือตัว”เป็นกลาง”สร้างสุขา…..
เมื่อเวียนว่ายตายเกิดกำเนิดมา……. ทุกข์นานาท่วมใจเพราะไม่รู้!!…..
มัว”ยึดโลก”สารพัด”ยึดวัตถุ”……. ผู้บรรลุธรรมจึงช่วยให้สวยหรู……
กลับไปสู่”สุญญตา”งามน่าดู……… เป็น”ผู้รู้”อยู่”เหนือโลก”ดับโศกซม…..
ว่าง…จาก”เครื่องร้อยรัด”ที่ขัดข้อง…… “เครื่องเศร้าหมอง”ผ่องใสวิไลสม….
ว่าง…จาก”ความยึดมั่นถือมั่น”จม….. วางอารมณ์”อัพยากตจิต”เป็นนิจเนา….
“ห้า”แทน”กายและใจ”ขอไขว่า……. คือ”ขันธ์ห้า””รูปกาย”ช่วยคลายเขลา……
“เวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณ”เรา…. “รู้สึก”เอา”จำ””คิด”ไม่ผิดเลย…..
“รู้สึก-รู้จำ-รู้คิด-รู้สัมผัส”…… เป็นปรมัตถ์”ตัวสัจจะ”ขอเฉลย….
คือ”ต้นธาตุ-ต้นธรรม”คำภิเปรย…… “รูปธรรม”เอย”นามธรรม”ล้วนจำเป็น….
เดือน”หก”คือสิ่งที่ออกไปนอกกาย…มีความหมายคือ”ใจ”มองให้เห็น….
“อายตนะหก”ทางใหญ่กว้างเจน ….. “ตา-หู”เห็น”จมูก”หมาย”ลิ้น-กาย-ใจ”….
สิ่งที่”หก”ออกจาก”กาย”คือ”ใจ”นั่น ….. ทุกข์เกิดนั้นมี”หก”ทางรู้บ้างไหม?….
“ทุกข์ร้อยแปด”เกิดมีก็ที่”ใจ”….. ดับทุกข์ได้ที่”ใจ”นั้นก็อันเดียว…..

๐ ฉะนั้น”พุทธะ”คือ”ผู้รู้”ทั้งหลาย….. “ประสูติ”กายจึงเป็น”หนึ่ง”พึงเฉลียว….
“ตรัสรู้-ปรินิพพาน”นั้นเป็นวันเดียว….. ด้วยข้องเกี่ยวกับองค์”หก”ที่ยกมา……
“ประสูติ”ที่อายตนะทั้งหก…… แล้วแถมพก”ตรัสรู้”แน่แก้ปัญหา….
“ปรินิพพาน”ว่างกิเลสเพศนานา….. ก็ที่”อายตนะหก”ประการ…..
ว่าง….จาก”เครื่องร้อยรัด”ที่มัดจิต….. ว่าง…จากพิษ”อัตตา”จัดประหัตประหาร…..
ว่าง…จากการ”ถือมั่น”นิรันดร์กาล…. เป็น”ผู้ตื่น-ผู้เบิกบาน”นิพพานครอง…..
หาก”โลก”คือความมืดมิดคิดไม่ออก….. “พระจันทร์”บอกแทน”ใจ”รับแสงส่อง….
จาก”อาทิตย์”แทน”จิต”ผู้รู้ครอง….. ย่อมจะส่องโลกสว่างกระจ่างงาม…….."วันมาฆบูชา"๐ “วันมาฆบูชา”มาฆฤกษ์…… พระจันทร์เบิกลอยเลื่อน”เพ็ญ เดือนสาม”….
หรือ”เดือนสี่””แปดสองหน”ผู้คนงาม……. เป็นนิยาม”วันมาฆะ””วันพระธรรม”…..
อัศจรรย์ด้วย”จาตุรงคสันนิบาต”……. น่าประหลาด”ขึ้น”เพลา”สิบห้าค่ำ”…..
การประชุมครบ”องค์สี่”มีกระทำ………. เพื่อน้อมนำคำสั่งสอนสุนทรทาน….
หนึ่ง-“ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์” …….. สอง-“สงฆ์”เบิก”มาประชุม”สมัครสมาน….
“หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูป”ประมาณ……. สาม-ประทาน”ทรงบวชให้”พิไลองค์…..
สี่-“ล้วนเป็นพระอรหันต์”กันทั้งหมด….. พระทรงยศรวมคำสอนตัดรอนหลง…..
จากองค์เองเผยแพร่ไปด้วยใจจง…… ให้ธำรงคู่ฟ้าสถาพร……
คำสอนมีเท่าใดไม่สำคัญ…… “หัวใจ”นั้นย่อไว้ใช้สั่งสอน……
เป็น”โอวาทปาฏิโมกข์”โชคสุนทร….. “แปดหมื่น”ตอน”สี่พัน”เท่านั้นเอง….
ย่อลงสุด”หัวใจพระพุทธศาสนา”…… “ละชั่ว”ช้าหนึ่ง-เจาะลงให้ตรงเผง…..
สอง-“ทำดี”ให้ถึงพร้อมจิตน้อมเอง…… สาม-“ปรับ””เร่ง”จิตให้ผ่องใส”ครัน….
หนึ่ง-“ละชั่ว”เว้นจากกรรมไม่ทำบาป…ปาก-กายหยาบมุ่งนิยมพรหมสวรรค์…
รักษาศีลตัดอบายเหือดหายพลัน……. ช่วยคุ้มกันอันตรายเมื่อตายลง……
แม้ยังเป็นหนุ่มสาวก็ก้าวหน้า…… มีคุณค่าเพราะใจไม่ใหลหลง…..
อันความชั่วเหมือนน้ำไหลต่ำลง……. บาปชั่งปลงตัดให้ขาดในชาตินี้!!….
รู้จักคิดปรุงอารมณ์ให้สมเหตุ….. อย่าอาเพศตบแต่งหลงแสงสี….
เลิกวุ่นวายสับสน…คบคนดี……. ดี-ชั่วมีรู้ผิดถูกอย่าผูกตน…..
กับความคิดเป็นมนุษย์ไร้จุดหมาย…… ปล่อยใจ-กายเป็นทาสขาดเหตุผล….
ยึดความดี…กฏระเบียบทำเนียบคน….. อริยชน..สู่ครรลองครองสมดุล….
รู้จักคิดพิจารณาทั้งตา-หู……. ตาแลดู…หูฟังนั้นอย่าหันหุน….
สิ่งไม่ดีหนีเร้นก็เป็นบุญ……… จะนำหนุนให้ความดีเข้ามีมา……
สอง-“ทำดี”ให้ถึงพร้อมนอบน้อมจิต…..”ทำ-พูด-คิด”ก่อนอย่าด่วนจักครวญหา….
ว่าไม่ควรเลยกำศรดหมดราคา…….. สมน้ำหน้าคนเขาเหยียดรังเกียจเอา…..
“คิด-พูด-ทำ”แต่กรรมดีเป็นศรีศักดิ์….. มีคนรักสินทรัพย์ไม่อับเฉา……
ญาติสนิทมิตรสหายหญิงชายเนา….. “สติ”เรา”เมื่อเคลื่อนไหวก็ให้รู้!!”……
“สติคือหนทางสู่ความรู้แจ้ง”….. หยุดปรุงแต่งทั้งกายาและตาหู….
ทั้ง”รูป-รส-กลิ่น-เสียง”เพียงแต่ดู…… เพียง”รับรู้””สัมผัส”มันเท่านั้นพอ……
อย่าไปหลงงงงวยด้วยมายา……. มันพรางตา…เราอยู่จงรู้หนอ……
รู้แล้ววาง….มันลงปลงแค่พอ……. อย่าสานต่อตัดรัก-ชังเสียทั้งมวล…..
อันทรัพย์สินเงินทองของนอกกาย…… เมื่อเราตายก็ต้องทิ้งยิ่งกำศรวล…..
แต่ความดียังติดตามงามกระบวน……. จงทบทวน..”ทำความดี”มีโชคชัย……
สาม-“ทำจิตให้ผ่องใส”ใจสะอาด… “ พุทธศาสตร์-พุทธธรรม”มีคำไข….
จะหลุดพ้นทันทีก็ที่”ใจ”……… จิตผ่องใสลอยลิบ…สู่นิพพาน……
รักษา”ศีล-สมาธิ-ปัญญา”อุตสาหะ…… อย่าเลยละเพราะคุณค่ามหาศาล…..
ขจัดเขลาเราได้ในทุกกาล…. ศึกษาด้าน”สมถะ-วิปัสสนา”….
“สมถะ”สู่โลกทิพย์”สี่สิบ”แบบ……… มียลแยบคายนักเป็นหนักหนา….
เลือกให้เหมาะกับตนเองเร่งเวลา….. รีบศึกษาปฏิบัติ…อย่าผลัดวัน…..

๐ แล้วต่อด้วย”วิปัสสนา”ธรรมารมณ์…… ทิ้งเทพ-พรหมเลยล่วงสรวงสวรรค์….
ไปสู่แดน”อริยะ”เป็นประกัน…… เพียงรู้ทันใช้”สติ”ผลผลิงาม……
ฝึก”สติปัฏฐานสี่”แล้วดีแน่…… เป็นของแท้ลือเลื่องเมืองสยาม……
สถานที่มีจัดวัดอาราม……. จงไต่ถามเสาะหาศึกษาธรรม…..
“อัตตาหิ อัตโน นาโถ” ……. เป็นร่มโพธิ์ช่วยชุบอุปถัมภ์….
“ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน”นำ …… ชีวิตตนอยากพ้นกรรมต้องทำเอง….
ยามจะตายใครช่วยได้ที่ไหนเล่า?…… เลิกโศกเศร้าทุกข์ร้อนอย่านอนเขลง….
จงเร่งรัดปฏิบัติธรรมน้อมนำเอง….. ธรรมบรรเลงทุกเวลาสุขารมณ์…..
ช่วยตนเอง….เมื่อได้ผลช่วยคนอื่น……. จิตเริงรื่นเข้าช่วยให้สวยสม….
ช่วยทั้ง”ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์”ฉัตรนิยม…… ช่วยสังคม…ตามอัตภาพตราบวันตาย….
“ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสาม”งดงามนัก…… “พระไตรลักษณ์”ชื่นชมได้สมหมาย….
พระอรหันต์ทุกทุกองค์ทรงสบาย …….. ทั้งหญิงชาย…ล้วนถึงซึ่งธรรมะ……..
เห็น”อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา”…… ปวงตัณหาล้วนตัดสลัดสละ…..
ครบองค์สามความดีอยู่ที่พระ-…… อริยะ”ละวาง”ทุกอย่างแล้ว!!……
ละ”อัตตา”เมามัวในตัวตน….. ล่วงหลุดพ้นเลือดเนื้อหมดเชื้อแถว ….
“ไม่ยึดมั่นถือมั่น”…ตัดมันแล้ว…. จิตเพริศแพร้วกับความว่าง….สว่างเบา……
อยู่เหนือโลก….อยู่เหนือธรรมนำชีวิต ….. เป็นเอกสิทธิ์ตัดปลิโพธดับโฉดเขลา…..
ดับทุกอย่าง….ที่นี่…ที่ตัวเรา…… อย่าไปเขลา…มองข้างนอกมันหลอกลวง….
“พระไตรปิฎก”อยู่ที่ไหน?…อยู่ในตัว….. ละดี-ชั่วก็สิ้นภัยอันใหญ่หลวง…..
ละที่ใจ…..ละชอบ-ชัง…สิ้นทั้งปวง….. สิ้นห่วงหวง….ทุกอย่าง”ปล่อยวาง”ลง…. 

"วันอาสาฬหบูชา"

 

๐ วัน“อาสาฬหบูชา”…”สิบห้าค่ำ”….. ข้าง”ขึ้น”นำ”เดือนแปด”วันพระสงฆ์”…..
ทรงโปรด”ปัญจวัคคีย์”มี”ห้า”องค์…… แคว้นเมืองตรง”พาราณสี”ไพร…..
ณ “ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน”….. พระทรงธรรม์ประกาศธรรมล้วนคำไข….
“ธัมมจักกัปปวตตนสูตร”พูด”ธรรมใน-….. ธรรม”ย่อได้เพียงนับ”รูปกับนาม”….
“รู้ในรู้”…”กายในกาย”ทั้งชายหญิง…… ทุกสรรพสิ่งล้วนเป็นธรรมตอบคำถาม….
สอน”นามธรรม”เป็น”รูปธรรม”ใช่ต่ำทราม…. “รูปธรรม”ตามเป็น”นามธรรม”กลับทำนอง…
“สสารแปรสภาพเป็นพลังงาน”….. สภาพการเปลี่ยนกลับอยู่เป็นคู่สอง….
“พลังงานเป็นสสาร”ผ่านคัลลอง…… ล้วนคงครอง…ไม่สูญหายกลับกลายคืน…
“ปัญจวัคคีย์”รูปธรรมนั้นแทน”ขันธ์ห้า”….. “พุทธศาสนา”โปรดสัตว์ไม่ขัดขืน….
เพื่อ”ดวงตาเห็นธรรม”ทุกค่ำคืน….. ให้สัตว์ชื่นชม”พุทธะ”เหมือนพระองค์…..
เดือน”แปด”คือ”มรรค”ทางที่ปฏิบัติ….. เมื่อเห็นชัดใครทำได้เลิกใหลหลง….
“รูปธรรมสี่”…”นามธรรมสี่”ที่ยืนยง….. “ต้นธาตุ”ตรงกับ”ต้นธรรม”ชี้นำทาง…..
“ต้นธาตุคือรูปธรรม”…”ดิน-น้ำ-ไฟ-…. ลม”พัดไปจากทิวาค่ำฟ้าสาง….
“ต้นธรรมคือนามธรรม”ไม่อำพราง…… “รู้สึก”ทาง”จำ””คิด”จิตวิญญาณ…..
“เวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณ”สี่….. สถานที่…ไปสู่ความรู้ฐาน…..
คือรู้แจ้งเห็นจริง….ทุกสิ่งการ….. “พระนิพพาน”ใช่อยู่ไกล…อยู่ในตัว…..
ถอดรหัสอัศจรรย์…เป็นอันเอก…. คือตัวเลข”หนึ่งถึงศูนย์”เทิดทูนหัว….
ทรงวางหลักให้คนคิดสะกิดตัว…… ความรู้ทั่ว…จากตัวเลขเหมือนเสกมนตร์..

๐ หลักของโลก…”เลขคือหลักของจักรวาล”….. เพื่อคิดอ่านเป็นพิเศษด้วยเหตุผล….
มิให้”หลงโลก-หลงทาง”ขัดขวางตน…. ทรงออกค้นความจริงให้ยิ่งยง…..
ทรงบรรพชาอายุที่”ยี่สิบเก้า”…… คนสองเท้าเดินถูกผิดเพราะจิตหลง….
“คิดผิด-ถูก”ผูกพันเป็นมั่นคง……. ก็อยู่ตรง…”สิ่งแวดล้อม”ที่น้อมนำ…..
ลองผิด-ถูก….”ประสบการณ์”ผ่านสั่งสอน…. ฝ่าหนาว-ร้อนเวียนว่ายกายถลำ….
“สัตว์-เทพ-คน”วนวัฏฏะในพระธรรม….. ตามบุญกรรมที่สร้างสมอบรมมา…..
“ยี่สิบเก้า”เลขรับ”สอง”กับ”เก้า”…… เราหรือเจ้าก็พ้องมี”สอง”ขา…..
“สอง”สิ่งคือ”กายกับใจ”วิไลตา….. “สุข-ทุกขา”…”ดีกับชั่ว”มีทั่วไป…
“มีกับว่าง”….”ผิดกับถูก”ผูกก็แก้….. “โลกธรรม”แท้”แปดประการ”จักขานไข…
“รูปธรรมสี่””นามธรรมสี่”นี่ยังไง…… อีกหนึ่งไซร้บวก”ตัวเรา”เป็น”เก้า”เลย….
“โลกธรรมแปด”…”มีลาภ-เสื่อลาภ”หมด…… “ยศ-เสื่อมยศ”ไม่คงทนทุกคนเผย….
อีก”สรรเสริญ-นินทา”โดนด่าเคย….. “สุข-ทุกข์”เลยคล้อยเคลื่อนแท้”เหมือนกัน”…
“รู้แจ้ง”จาก”มรรคแปด”ทางสว่างจิต…… “ปัญญา”คิดออกจากโลก…สิ้นโศกศัลย์….
“ก้าวคือเก้า”ออกจากโลก…ออกจากธรรม์…. สู่”ศูนย์”นั้น”สุญญตา”บารมี….
ตัวเลขมี”เก้าตัว”ใช้ทั่วโลก…… อุปโลกน์….แจ่มจรัสรัศมี……
รวม”ความว่าง”คือ”ศูนย์”ด้วยช่วยชีวี….. เป็น”สิบ”ที่”ว่าง”จากเหตุกิเลสมวล….

๐ “สามสิบห้า”ชนมายุบรรลุธรรม… ที่งามล้ำสดใสฤทัยหวน…..
ทรง”ตรัสรู้โพธิญาณ”ผ่านกระบวน……. เลขนี้ควรสนใจ…ฉันใดกัน?…..
“เลขสามคือพระไตรลักษณ์”ตระหนักจิต…… คือ”อนิจจัง”ไม่เที่ยงเหมือนเพียงฝัน….
“ทุกขัง”ทนไม่ได้….ในตัวมัน…… อีกหนึ่งนั้น”อนัตตา”ไร้ตัวตน…..
คือ”เกิดขึ้น-ตั้งอยู่-แล้วดับไป”….. เปลี่ยนแปลงได้ในท่ามกลางวางเหตุผล…
ทุกสิ่งล้วนซื่อตรงไม่คงทน….. ไม่ว่า”คน-สัตว์-สิ่งของ”ล้วนต้องพัง!!….
อีก”สาม”คือ”คิด-พูด-ทำ”กรรมดี-ชั่ว….. ย่อมติดตัวไปตลอดเป็นยอดขลัง….
“ทำดีได้ดี”กับตัว”ทำชั่ว”พัง…… ย่อมพลาดพลั้ง”ได้ชั่ว”ติดตัวเอง…..
ตายแล้วยังติดตัวไปชั่วอีก…. สุดหลบหลีกต้องรับเคราะห์โดยเหมาะเหม็ง
ต้องยอมรับ…เพราะกรรมเจ้าทำเอง…… น่ากลัวเกรงเป็นที่สุดยุติธรรม….
“กฎแห่งกรรม”ทำแล้วไม่แคล้วคลาด….. จิตสะอาดจะช่วยชุบอุปถัมภ์….
“บุญกุศล”ผลมีจะชี้นำ…. ไม่ตกต่ำขึ้นไปสูงดั่งยูงทอง…..
เลข”สาม”คือ”พระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์”… ทั้ง”สาม”องค์เป็น”หนึ่ง”ที่ไม่มี”สอง”….
สูงที่สุด…ในโลกสาม…งามดั่งทอง…… ท่วงทำนอง”ไตรสรณาคมน์”….
“สามสิบ”คือ”บารมีสามสิบทัศ”……. บำเพ็ญวัตรบารมีราศีสม……
“คุณความดี”มีเต็มเปี่ยมยอดเยี่ยมชม….. น่านิยม…เป็นครูสอนดับร้อนรน…..
ด้วย”รู้แจ้งเท่าทันในขันธ์ห้า”….. เลขบอกว่า”ระยะทาง”ข้างถนน….
กัน”หลงทาง”ศึกษาศัพท์ไม่อับจน….. สอนให้คน…”ไม่หลงโลก”โชคทวี…..
เมื่อ”ตรัสรู้”แล้วทรงสอนสุนทรสวัสดิ์… เวไนยสัตว์กำหนดบทศรี…..
สอนยาวนานถึง”สี่สิบห้าปี”…….. พระคุณมีเหลือจะนับประทับทรวง….
“สี่”นั้นหรือคือ”อริยสัจจ์สี่”…… “ทุกข์”ที่มีแก้ได้แม้ใหญ่หลวง…..
“สมุทัย”…เหตุแห่งทุกข์บุกทะลวง…… ทุกข์ให้ล่วง”นิโรธ”ดับย่อยยับไป….
ด้วย”มรรค”แปดประการประทานโลก….. ช่วยดับโศกเปิดหนทางสว่างใส…
รื้อขนสัตว์…ทุกตนให้พ้นภัย…… จากทุกข์ใหญ่เวียนว่ายในสายธาร….
มหาสมุทรสุดกว้างใหญ่ไกลสุดเนตร…… ดงกิเลสแน่นหนามหาศาล……
ว่ายอย่างไรจึงจะพ้นต่างลนลาน…… พระประทาน…แนะวิธีที่แยบคาย….

๐ “สี่สิบ”คือ””วิธีทำกรรมฐาน”….. แห่งการงานจะเรืองรุ่งตามมุ่งหมาย….
ให้”ชนะตัวตน”พ้นความตาย…… “ห้า”ความหมายคือ”ขันธ์ห้า”คำว่า”คน”…
วางหลักเกณฑ์ไว้ลุ่มลึกให้ศึกษา…. พิจารณาวินิจฉัยหวังในผล…..
หาก”ตีปัญหาแตก”…เลิกแบกตน….. ก้าวล่วงพ้น”กฎแห่งกรรม”ก็ชำนะ…..
ทรงทิ้งขันธ์พรรษามีที่”แปดสิบ”….. สู่โลกทิพย์”นิพพาน”เห็นเป็นสัจจะ…..
พระพุทธเจ้ายังต้องตายทิ้งกายละ….. คือธรรมะ…ชี้ชัด”อนัตตา”…..
“แปด”…”รูปธรรมสี่-นามธรรมสี่”จำไว้…. “สิ่งของ”ใด”สัตว์-มนุษย์”แทงปุจฉา….
ล้วน”เกิด-ดับ”สับสนวนไปมา……. ตลอดเวลาไม่มีสิ่งจีรัง……
แล”แปด”คือ”หนทาง”สว่างแจ้ง….. ต้องลงแรงทุ่มหัวใจให้แข็งขลัง
สู่”ความว่างคือศูนย์”พูนพลัง….. จักสมหวัง…หากปฏิบัติเร่งรัดเอย ฯ....

ดร.ธรรมยาตรา

ชัย แสงทิพย์ พุทธกวีทิพย์

ChaiSangthip@gmail.com

www.buddhapoem.com

www.buddha-dhamma.com


โดย ดร.ธรรมยาตรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net