วันที่ อาทิตย์ มิถุนายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

10อันดับเมืองแห่งมลพิษ


10 อันดับเมืองที่มลพิษมากที่สุดในโลก

.

               1. เมือง ซัมกายิต ประเทศอาเซอร์ไบจาน 

 

2..เมือง หลินเฟิน ประเทศจีน เมืองหลินเฟินอยู่ในมณฑลชานสีศูนย์กลางการใช้พลังงานถ่านหินของจีน  เป็น 1ใน 20 เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกจากการศึกษาของธนาคารโลก (16 เมืองอยู่ที่จีน) และเป็นเมืองที่มีคุณภาพของอากาศเลวร้ายที่สุดในจีนจากการศึกษาขององค์การ State Environmental Protection Administration (SEPA) มลพิษที่ถูกปล่อยออกมามีหลายชนิด เช่น เขม่าคาร์บอนมอนนอกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ เป็นต้น แหล่งปล่อยที่สำคัญคือโรงงานอุตสาหกรรมและยานยนต์ มีประชาชนได้รับผลกระทบจากมลพิษมากถึง 3 ล้านคน  

.

3. เมือง เทียนหยิง ประเทศจีน

 เมืองเทียนหยิงอยู่ในมณฑลอานฮุย ซึ่งเป็นมณฑลที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน การใช้เทคโนโลยีต่ำการผลิตที่ผิดกฎหมาย และการขาดมาตรการควบคุมมลพิษเป็นสาเหตุทำให้เกิดการปล่อยสารตะกั่วและโลหะหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารตะกั่วมีปริมาณสูงกว่ามาตรฐานด้านสุขภาพหลายเท่า แหล่งปล่อยสารตะกั่วคือเหมืองตะกั่วขนาดใหญ่มีประชาชนได้รับผลกระท140,000 คน  

 

4. เมือง สุกินดา ประเทศอินเดีย    

เมืองสุกินดาอยู่ในรัฐโอริสสา แหล่งแร่โครไมท์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินเดียมลพิษมาจากเหมืองแร่โครไมท์ จำนวน 12แท่ง ซึ่งดำเนินกิจการโดยไม่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เศษหินกว่า 30 ล้านตันกระจายไปทั่วบริเวณรอบ ๆ เหมืองน้ำเสียจากเหมืองซึ่งไม่ได้รับการบำบัดไหลลงแม่น้ำที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของชุมชน น้ำที่ใช้ดื่มปนเปื้อนสาร Hexavalent Chromium ประมาณ 60% อากาศและดินก็ปนเปื้อนสารดังกล่าวนี้ด้วยมีประชาชนได้รับผลกระทบ 2.6 ล้านคน  

5. เมือง วาปี ประเทศอินเดีย   

เมืองวาปีอยู่ในรัฐคุชราต มีอุตสาหกรรมต่างๆ มากกว่า 50 ชนิด ในจำนวนนี้มี อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ยาฆ่าแมลง สิ่งทอ ยารักษาโรค เมื่อปี 1994 องค์การ Central Pollution Control Board of India (CPCB) ประกาศว่าเมืองวาปีเป็นเขตมลพิษรุนแรงมลพิษมาจากของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ไซยาไนด์ ทำให้ประชาชนป่วยเป็นโรคผิวหนังอักเสบ โรคปอด และมะเร็งช่องคอ น้ำใต้ดินที่เมืองวาปีปนเปื้อนสารปรอทและสารตะกั่วเกินกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนดเกือบ 100 เท่า มีประชาชนได้รับผลกระทบ 71,000 คน  

 

6. เมือง ลา โอโรยา ประเทศเปรู 

เมืองเหมืองแร่บริเวณเทือกเขาแอนดิสและแหล่งหลอมโลหะนับตั้งแต่ปี 1922 ประชาชนในเมืองนี้ได้รับผลกระทบจากมลพิษและของเสียจากเหมืองและโรงงาน คือ สารตะกั่ว ทองแดง สังกะสี และกำมะถัน ปัจจุบันทางการเปรูขึ้นบัญชีเป็นเมืองที่มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับเลวร้าย 99% เด็กที่อาศัยอยู่ในและรอบ ๆ เมืองมีสารตะกั่วในเลือดสูงเกินมาตรฐานมีประชาชนได้รับผลกระทบ 35,000 คน  

 

7. เมือง เซอร์ซินสค์ ประเทศรัสเซีย 

นี่คือเมืองที่หนังสือกินเนสส์บุ๊กบันทึกว่าเป็นเมืองที่มีมลพิษทางเคมีมากที่สุดในโลก เมืองเซอร์ซินสค์เป็นศูนย์กลางการผลิตเคมีภัณฑ์และอาวุธเคมีตั้งแต่ครั้งสงครามเย็นรวมทั้งการผลิตน้ำมันที่มีสารตะกั่วด้วยมลพิษของเมืองนี้คือแก๊สซาริน แก๊สวีเอ็กซ์ รวมทั้งสารตะกั่ว มีประชาชนได้รับผลกระทบ 300,000 คน
เมือง นอริลสค์ ประเทศรัสเซีย
 เมืองนอริลสค์อยู่ในไซบีเรีย เป็นเมืองที่มีอุตสาหกรรมหลอมโลหะที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ละปีมลพิษจากทองแดงและนิเกิลออกไซด์ เกือบ 500 ตัน และกำมะถันอีก 2 ล้านตันถูกปล่อยสู่อากาศ เมืองนอริลสค์เป็นหนึ่งในเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในรัสเซีย หิมะที่นี่มีสีดำ ประชาชนได้รับผลกระทบจากมลพิษในอากาศ 134,000 คน  

 

8. เมือง เชอร์โนบิล ประเทศยูเครน แม้ว่าอุบัติเหตุเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิล ระเบิดเมื่อวันที่ 26 เมษายน ปี 1986 จะผ่านไปเป็นเวลา 21 ปี และมีประชาชนได้รับผลกระทบมากถึง 5.5 ล้านคนแล้วก็ตาม แต่บริเวณในรัศมี 19 ไมล์ รอบ ๆ โรงไฟฟ้าแห่งนี้ก็ยังเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยไม่ได้ กัมมันตภาพรังสีส่วนใหญ่ยังถูกเก็บกักไว้ภายในโรงไฟฟ้า รอยรั่วของโครงสร้างโรงไฟฟ้าอาจทำให้น้ำฝนไหลเข้าไปจนทำให้เกิดของเหลวเป็นพิษและปนเปื้อนในน้ำใต้ดินได้

.

 

.9. เมือง คับเว ประเทศแซมเบีย

เมืองคับเวเคยรุ่งเรืองด้วยอุตสาหกรรมเหมืองแรสังกะสีและตะกั่วจนถึงปี 1994 อุตสาหกรรมนี้ได้ทิ้งฝุ่นตะกั่วไว้ในดินโลหะหนักไว้ในน้ำ งานวิจัยระบุว่ามีการกระจายของตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง สังกะสีปนเปื้อนอยู่ในดินในปริมาณที่สูงกว่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก ในรัศมี 20 กิโลเมตรมีประชาชนได้รับผลกระทบ 255,000 ตน

.

10. เมืองมาบตาพุด ระยอง ประเทศไทย 

.

นายอภิชัย ชวเจริญพันธุ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.)

เปิดเผยว่า คพ.ที่เคยตรวจวัดอากาศที่มาบตาพุดไว้ เมื่อปี 2546 โดยพบค่าความเข้มข้นของสารเบนซีน เฉลี่ย 1 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 0-13.81 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังตรวจพบสารอื่นในบรรยากาศ ได้แก่ สารทูโลอีน สไตรลีน ฟีนอล และไซรีน 

.

การป้องกันผลกระทบจากพิษทางอากาศ ผลการตรวจวัดคุณภาพทางอากาศ จากปล่องของโรงงานบางปล่อง มีค่าเกินมาตราฐานกำหนด ดังเช่น โรงแปรสภาพคอนเดลเสทเรสซีคิว มีค่า  H2H ซึ่งเกินเกณฑ์ที่มาตราฐานกำหนด   

ผลการตรวจสุขภาพของผู้ที่ทำงานในโรงงาน พบว่าคนที่ทำงานในโรงงานที่ผลิต ABS จำนวนมาก มีผลการตรวจไซยาไนด์ในเลือดผิดปรกติ ฯลฯ  

โรงงานที่ผลิตน้ำมันหล่อลื่น มีค่าก๊าสซัลเฟอร์ไดอ๊อกไซด์ ซึ่งเกินเกณ์ที่ EIA กำหนด ปล่อง PC biler และปล่อง CFBC biler ของโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า และไอน้ำมีค่า SO2 เกินเกณ์ที่ EIA กำหนด รวมทั้งเครื่องวัดสารมลพิษ จากปล่องแบบต่อเนื่อง CEMs ของโรงผลิตกระแสไฟฟ้าและไอน้ำ ไม่สามารถตรวจวัดค่า CO ที่ปล่อง PC biler ได้

.

ผลการตรวจสุขภาพของผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง พบว่าคนที่ทำงานในโรงงานที่ผลิต ABS จำนวนมาก มีผลการตรวจไซยาไนด์ในเลือดผิดปรกติ ฯลฯ ตัวเลขสถิติของประชาชนมาบตาพุดที่ได้รับผลกระทบ  สาธารณะสุข และหน่วยงานควบคุมสิ่งแวดล้อม ยังไม่นำตัวเลขออกมาเผยแพร่

.

.

นี่คือ..โรงไฟฟ้าถ่านหิน BLCP 1,400 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ทะเลมาบตาพุดโรงไฟฟ้านี้ ทิ้งผงถ่านหินที่ใช้แล้วลงทะเล ทำให้ใต้ทะเลบริเวณใกล้โรงไฟฟ้า มีโคลนผงถ่านลึกร่วม 2 เมตร..ใครตกลงไปใกล้คงจมโคลนถ่านหินตาย..ชาวประมงกรอกยายชา เนินพระ อ.เมืองระยอง ให้ข้อมูลมา

.

ส่วนคนระยองเอง  รองศาสตราจารย์ เรณู  เวชรัต์พิมล สังกัดชีววิทยาศาสตร์ มหาลัยศิลปากร  ได้ทำโครงการ วิจัย DNA คนระยอง ตั้งแต่ปี 2550 รองศาสตราจารย์เรณู  บอกว่า   

" พบว่าสารพันธุกรรม หรือ DNA ของคนระยอง โดยเฉพาะ ผู้ใหญ่และเด็กในระยอง พบสถิติที่ผิดปรกติ สูงมาก สติปัญญาของเด็กก็ต่ำกว่าอายุมากขึ้น  แม้แต่หอย ปู ปลา ก็ยังพบว่ามีสารพันธุกรรมผิดปรกติ เช่นกัน" อาจารย์เรณู เวชรัตน์พิมล  ท่านยังคงทำการวิจัยอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยคนระยองให้มีความเป็นอยู่ด้านสุขภาพที่ดีมากขึ้น จากมลภาวะเป็นพิษจากอุตสาหกรรมมาบตาพุด

อืม..คนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ไม่กี่ปีโรงงานก็ให้ออก แล้วก็กลับไปตายที่บ้านของตัวเอง คนทางภาคอิสานจะเยอะมาก..

.

- หมายเหตุ..ตำแหน่งอันดับ 10 เนี่ยคนระยองแต่งตั้งให้เองเลย..ในแต่ล่ะวัน มีแต่ความหดหู่..เพราะคนที่เราคอยให้กำลังใจในการเป็นโรคมะเร็ง ทั้งมะเร็งเม็ดเลือดขาว  มะเร็งผิวหนัง กะเพาะ ลำไส้ ฯลฯ ล้วนมีชะตาหมดภาระหน้าทีในการหายใจเอามลพิษเข้าปอดให้ยากลำบาก..เห็นสภาพเด็ก ลุง ป้า น้ำ อา แต่ล่ะคนแล้ว ได้แต่รู้สึกเศร้า..

.

มาบตาพุดระยองจะไม่มีมลพิษ มลภาวะ ได้อย่างไร แค่เมืองมาบตาพุดเมืองเดียว มีโรงงานอุคสาหกรรมปิโตรเคมี ผลิตสารเคมี ผลิตเม็ดพลาสติก มีโรงกลั่นน้ำมัน ทั้งหมด 220 โรง มีโรงไฟฟ้า 16 โรง โรงไฟฟ้าใช้ถ่านหินจากออสเตรเลีย มีอยู่ 4 โรง ของ BLCP และ GROW เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินที่ใหญ่ที่สุด .. จะไม่ให้ติดอันดับได้อย่างไร  สถิติที่เห็นอยู่ช่างคล้ายกับชะตากรรมของมินามาตะ ญี่ปุ่น..

.

.

สุทธิ  อัชฌาศัย  ได้พูดถึงแนวทางการต่อสู้ของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก และประชาชนชาวระยอง  ที่ใช้วิธีสู้ ด้วยแรง ด้วยใจ ด้วยกฎหมาย โดยเดินเข้าหาผู้ที่ถือกฎหมาย ศาลปกครอง  นายกรัฐมนตรี ให้คุ้มครองดูแลคนระยอง ด้วยการขอให้ใช้กฎหมายควบคุมมลพิษกับอุตสาหกรรม...

.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
environnet
 

โดย เด็กผู้หญิงใส่แว่นคนนั้น

 

กลับไปที่ www.oknation.net