วันที่ อังคาร มิถุนายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทวิตกันถึงพริก กับรมว.คลัง กรณ์ กรณีซื้อคืนไทยคม    อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ               กรณ์ จาติกวนิช                   ศิริโชค โสภา

ขออนุญาต เรื่อง ไทยคมเบี่ยงเบน ..ทำไมไม่คิดเอาผิดคนที่ขายทรัพย์สินชาติ ที่ทำให้มีปัญหาความมั่นคง ไม่ใช่คิดจะซื้อคืนอย่างเดียว ไทยคม เป็นสัมปทานของรัฐ เอาไปขาย ประเทศไม่ได้อะไร คนขาย ขายเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง ทำได้อย่างไร สัมปทานของรัฐ ทำกันจนเละเทะ เมื่อก่อนเป็นของรัฐ แล้วก็เอามาขายให้เอกชน ไม่ว่าปตท. อสมท. ฯลฯ ไทยคม

แล้วปตท.ก็มาขึ้นราคาน้ำมันขายปลีกกับประชาชน ทำให้ต้นทุนความเป็นอยู่สูงขึ้น อสมท.มาขึ้นอัตราค่าโฆษณา ทำให้ราคาสินค้าแพงขึ้น เกิดภาวะเงินเฟ้อ ส่วนคนถือหุ้นและกรรมการปตท. อสมท. มั่งคั่ง ร่ำรวย กันทั่วหน้า ชาวบ้านยากจน เดือดร้อนกันทั่วประเทศ ถามจริง คิดได้ไง?

ตลาดหุ้น ทำให้เกิดการแปรรูป ปตท. อสมท.ฯลฯ ได้ง่ายๆ ทำให้เกิดความเลื่อมล้ำ ไม่เป็นธรรม เกิดความเดือดร้อน และเสื่อม

หากคิดกันแบบนี้ ก็จะไม่เหลืออะไรเป็นของคนไทย เอาปตท. อสมท.เข้าตลาดหุ้น แล้วต่างชาติก็มาซื้อด้วย และมาซื้อต่อ ก็จะไม่เหลือเป็นของคนไทย ทุกวันนี้ แทบไม่มีอะไรเหลือเป็นของคนไทยแล้ว แบงก์กรุงเทพเหลือเป็นของคนไทย 10% กสิกรเหลือ 5% มีคนบอกว่า พื้นที่รอบเขาพระวิหารไม่เหลือเป็นของคนไทยแล้ว แต่อยากจะบอกว่า ประเทศไทยทั้งประเทศก็ไม่เหลือเป็นของคนไทยแล้ว มีแต่ชื่อเท่านั้นที่บอกว่าเป็นไทย แต่ไส้ในเป็นต่างชาติ

ความเสียหายชาติ เกิดจาก 2 ปัจจัย

1) มีความผิดปกติในระบบ (ตลาดหุ้น) ทำให้เข้าโครงการณ์ไอเอ็มเอฟมา 2 ครั้งแล้ว ทำให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจเสียหาย ทำให้สินทรัพย์ตกเป็นของต่างชาติง่ายๆ

2) เอกชน นักการเมือง แก้กฎหมายง่ายๆ เอาสมบัติชาติไปขายให้ต่างชาติได้ง่ายๆ (http://twitpic.com/mzmug)

....................................................................

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ไทยคม

  
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

....................................................................

รายชื่อกรรมการไทยคมล่าสุด (29 มิถุนายน 2553)

รายชื่อกรรมการ
ตำแหน่ง
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยาประธานกรรมการ
นายสมประสงค์ บุญยะชัยประธานกรรมการบริหาร
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมประสงค์ บุญยะชัยกรรมการ
นายยอง ลำ ซุงกรรมการ
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์กรรมการ
นายเอนก พนาอภิชนกรรมการ
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยากรรมการอิสระ
นายหิรัญ รดีศรีกรรมการอิสระ
นางชรินทร วงศ์ภูธรกรรมการอิสระ
นายสำเรียง เมฆเกรียงไกรกรรมการอิสระ
นายหิรัญ รดีศรีประธานกรรมการตรวจสอบ
นางชรินทร วงศ์ภูธรกรรมการตรวจสอบ
นายสำเรียง เมฆเกรียงไกร

กรรมการตรวจสอบ

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อที่ได้ยินอย่างหนึ่งของการซื้อไทยคม คือต้องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ หากเป็นเช่นที่ว่า ก็แสดงว่ามีการคิดแย่งผลประโยชน์ส่วนตนเท่านั้น แย่งกันเป็นลูกจ้างต่างชาติ ขอให้ตนได้ประโยชน์เท่านั้น ไม่มีความคิดที่จะหาความถูกผิดให้ประเทศแต่อย่างใด

....................................................................

งบการเงิน งบกำไร-ขาดทุนไทยคมย้อนหลัง 5 ปี


ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำไรในปี 2550 น่าจะเกิดจากการขายทรัพย์สิน ส่วนปีอื่นๆพบว่าขาดทุน อาจจะมีการทำบัญชี ให้มีการขาดทุนมาก-น้อยได้

เรื่อง ไทยคม คุยข้ามขั้นตอนแล้วครับ ไทยคมเป็นสัปทานรัฐ เอาไปขายได้อย่างไร ขออนุญาติ คนกิเลสหนา คิดขายสัมปทานกิน ออกกฎหมายเพิ่มการถือครองธุรกิจโทรคมนาคมต่างชาติ จากไม่เกิน 25% เป็นไม่เกิน 50% แล้วขายชินคอร์ป รวมเอไอเอส ไทยคม ไอทีวีที่ชินคอร์ปเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ออกกฎหมายเพิ่มการถือครองธุรกิจโทรคมนาคมต่างชาติ จากไม่เกิน25% เป็นไม่เกิน 50% แล้วขายออก ถูกต้องหรือ?

ออกกฎหมายเพิ่มการถือครองธุรกิจโทรคมนาคมต่างชาติ จากไม่เกิน25% เป็นไม่เกิน 50% แล้วขาย คนขายรวย ประเทศชาติไม่ได้อะไร มีการปฏิบัติการ 2 อย่าง 1) แก้กฎหมายธุรกิจโทรคมนาคม 2) ปั่นราคา SHIN ขึ้นมาขาย

พูดกันว่าขายไทยคม กระทบความมั่นคง (เหมือนออกญาพิชัย ทำให้ต้องเสียกรุงศรีอยุธยา ไม่ถูกต้อง) ทำไมจะจ่ายเงินง่ายเช่นนี้ ไม่คิดถึงความถูกผิดการซื้อขายไทยคมแต่แรก  ต้องเอาเรื่องทั้งคนขายและคนซื้อก่อน ..ไม่ใช่คิดจะซื้อคืนอย่างเดียว

ข่าวว่าต้องใช้เงินซื้อคืนไทยคมประมาณ 6,000 ล้านบาท  

บอกว่า ให้กลต. สอบความถูกต้อง การซื้อขายไทยคมคืน อย่าพูดดีกว่า ต้องตรวจสอบ กลต.มากกว่า ปล่อยให้มีการขายสมบัติชาติ แบบมักง่ายเช่นนี้ได้อย่างไร ตลาดหุ้นเป็นตลาดอบายมุข ทำให้ประเทศไทยเข้าไอเอ็มเอฟมา 2 ครั้งแล้ว http://bit.ly/bWGLKW

ขายชิน-ขายชาติ สิงคโปร์เหมือนได้เปล่า ผ่านไป 4 ปี เทมาเส็กคืนทุน 76,000 ที่ซื้อ ชินคอร์ปหมดแล้ว รูปแบบเช่นนี้ ช่วยทำให้สิงคโปร์มั่งคั่งเพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีรายได้เพียงภาษีจากกลุ่มชินคอร์ป และมีรายได้จากการขายแรงงาน คือทำให้พนักงานในกลุ่มชินคอร์ปที่เคยเป็นลูกจ้างบริษัทคนไทย กลายเป็นลูกจ้างของบริษัทต่างชาติสิงคโปร์ในที่สุด http://bit.ly/bcuhwr

เทมาเส็ก เป็นเจ้าของ SHIN ที่ถือหุ้นใหญ่ ADVANC ที่ทำกำไรดี ของที่กำไรดีเขาไม่เอามาเสนอขาย ไทยคมขาดทุนมาตลอด สิงคโปร์เสนอขายไทยคม จะทำให้เสียท่าสิงคโปร์


ราคาหุ้นไทยคม สงสัยว่ามีการรู้ข่าววงใน นำมาปั่นหุ้นหรือไม่


ยึด ITV มาตั้งเป็น TPBS คือตัวอย่างความคิดที่ล้มเหลวของรัฐ เสียท่าอวิชชา 

ยึด ITV มาตั้งเป็น TPBS ใส่งบประมาณรัฐไปปีละ 2,000 ล้านบาท งบประมาณที่ต้องจ่ายให้ TPBS ปีละ 2,000 ล้าน มันคือการขาดทุนของประเทศชาติ ประชาชน ITV เกิดข้อพิพาทกับรัฐ ขาดทุนมาตลอด เป็นหนี้กับรัฐแสนล้าน ยังไม่ได้คืนแม้แต่บาทเดียว TPBS เป็นที่วีของใคร แดงมากหรือแดงน้อย TBPS ไม่ต้องรับผิดชอบกำไรขาดทุน สบายกว่าเดิม เพราะรัฐจ่ายงบประมาณให้ปีละ 2,000 ล้าน กรรมการ 15 ท่าน รับเงินเดือนสบายตัวกันทั่วหน้า แต่ไม่สามารถกำหนดนโยบายในทิศทางในสาระของสถานีได้

ประเทศชาติ ประชาชน ต้องขาดทุนหลายต่อ

1) เสียงบประมาณรัฐ(ขาดทุน)ปีละ 2,000 ล้านบาท 10 ปีก็ 20,000 ล้านบาท 

2) เนื้อหาสาระ ข่าว บทความ ซ้ำกับสื่อที่มีอยู่เดิม กังขาว่า มวลชนได้รับข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือไม่? ทำให้สมานฉันท์-สามัคคี-ปรองดอง เพิ่มขึ้นหรือไม่?

ที่ยก TPBS มา ก็เพื่ออธิบายว่า รัฐไปรับการขาดทุนของเอกชน มาเป็นการขาดทุนของรัฐ

ทำนองเดียวกัน การอ้างความมั่นคง เพื่อเสียงบประมาณไปซื้อไทยคมจากสิงคโปร์ ก็อาจจะกำลังไปรับความขาดทุนของสิงคโปร์ มาเป็นขาดทุนของประเทศไทยได้ ประเทศไทย พบเรื่องที่เบี่ยงเบน ไม่ทำให้เที่ยงตรงขึ้นมา เพื่อนิติรัฐของประเทศ มีเยอะมาก แต่เมื่อมีเรื่องที่ต้องใช้เงิน กลับเร็วมาก หลายเรื่องเป็นงบประมาณผูกพันต่อเนื่องตลอดกาล

ที่ควรทำ ทำไมไม่ทำ ความถูกต้องประเทศไทย คือยึดชินคอร์ปคืน !!!

ที่มา : เรียบเรียงจาก Time line twitter @indexthai เย็นวันที่ 15 มิถุนาย 2553


ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เนท
http://twitter.com/indexthai

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net