วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คู่บุญท่านสุนทร...


คู่บุญท่านสุนทร..

๐คงเป็นแฝด...ชนิด...ไม่ผิดฝา

สร้างคุณค่า...รังสรรค์...วรรณศิลป์

คือนักปราชญ์...ชั้นครู...คู่ธานินทร์

โลกยลยิน...ยกย่อง...ก้องกำจร

๐ประกาศชื่อ...ลือนาม...สยามรัฐ

ปรากฎชัด...เก่งกาจ...วาดอักษร

"เนาวรัตน์"...คู่บุญ..."ท่านสุนทร"

ขอยกกร...คารวะ...ยอดกวี

ภาพโดย ครูสุรพงศ์  เผ่าวิทยานนท์

ร้อยกรอง ครูมนตรี  เกตุพันธ์

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐

โรงเรียนตะพานหิน จ.พิจิตร

โดย ต.ตรี

 

กลับไปที่ www.oknation.net