วันที่ พฤหัสบดี มิถุนายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475


 

 อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต ล้วนแล้วเป็นบ่อเกิดแห่งประวัติศาสตร์!!

มนุษย์อาศัยประวัติศาสตร์ในการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง
และวันนี้หยิบยกเรื่องราวกี่ยวกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จากหนังสือ 80 ปี สุพจน์ ด่านตระกูล มาฝาก...

จากการเปลี่ยนแปลงการปกครองภายใต้การนำของคณะราษฎร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475
เป็นการเปลี่ยนแปลงจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่กษัตริย์มีอำนาจอย่างล้นพ้นไม่จำกัด มาเป็น
ระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ที่อำนาจของกษัตริย์ถูกจำกัด

นี่คือบาทก้าวแรกในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของคณะราษฎรในครั้งนั้น ซึ่งคณะราษฎรหวังจะนำพา
ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยในก้าวต่อไป แต่ก็ถูกชงักลงเพราะการขัดขวางของพลังเก่า อันเนื่องมาจาก
เค้าโครงการเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์ เมื่อปี พ.ศ. 2476

ต่อมาในปี พ.ศ. 2482 รัฐบาลคณะราษฎรซึ่งมีพลตรีหลวงพิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้สร้างอนุสาวรีย์
ขึ้นที่ถนนราชดำเนินตรงสี่แยกตึกดิน ให้ชื่อว่า อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งนายปรีดี พนมยงค์ ขณะนั้นเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมอยู่ในรัฐบาลนั้นบอกว่า ท่านไม่เห็นด้วยกับชื่ออนุสาวรีย์นั้น มาตั้งแต่
เริ่มดำริที่จะก่อสร้าง เคยคัดค้านและเสนอให้ชื่อว่า อนุสาวรีย์ 24 มิถุนายน เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ในการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ 24 มิถุนายน 2475 และทุกอย่างที่ประกอบขึ้นเป็นอนุสาวรีย์ ก็เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ 24 มิถุนายน 2475 ทั้งนั้น
         
เริ่มจากการวางศิลาฤกษ์ ก็ถือเอาวันที่ 24 มิถุนายน (2482) เป็นวันวางศิลาฤกษ์

ปีก 4 ด้าน ซึ่งหมายถึง ความรุ่งโรจน์ สูงจากแท่นพื้น 24 เมตร ก็หมายถึงวันที่ 24

ป้อมกลางที่ตั้งพานรัฐธรรมนูญ สูง 3 เมตร หมายถึง เดือนที่ 3 (นับตามปฏิทินเก่า) คือ มิถุนายน

ปืนใหญ่โบราณ 75 กระบอก ฝังอยู่รอบอนุสาวรีย์ หมายถึง ปี พ.ศ. 2475

พระขรรค์ 6 อัน ประกอบบานประตูรอบป้อมกลาง หมายถึง หลัก 6 ประการของคณะราษฎร และ
รวมทั้งตุ๊กตาดุนที่ฐานปีก หมายถึง การดำเนินการของคณะราษฎรผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
               

ดังนั้น อนุสาวรีย์นี้จึงสมควรจะได้ชื่อว่า อนุสาวรีย์ 24 มิถุนายน ไม่ใช่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
                           
               
                              
และเหนือสิ่งอื่นใด...จะสร้างความเข้าใจผิดให้กับราษฎรที่ด้อยการศึกษาว่า...
ประชาธิปไตย หมายถึง รัฐธรรมนูญที่จำลองภาพอยู่ในพานสูงเด่นอยู่กลางปีกทั้ง 4 นั้น
แต่คำทักท้วงของนายปรีดี พนมยงค์ ไม่เป็นผลสำเร็จ เช่นเดียวกับในหลายๆ กรณีที่ท่านเคยทักท้วง

โดย Lekyada

 

กลับไปที่ www.oknation.net