วันที่ อาทิตย์ มิถุนายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เมืองไทย สูงวัย ยิ้ม ยิ้ม แบบประกันสำหรับผู้สูงอายุ จากเมืองไทยประกันชีวิต


เมืองไทยประกันชีวิตรุกแบบประกันใหม่ ตอบโจทย์ผู้สูงวัยพร้อมรอยยิ้ม

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต กล่าวว่า บริษัทฯ ยังยึดมั่นในเจตนารมณ์เดิมและสานต่อการดูแลสังคมไทยที่กำลังก้าวสู่ภาวะสูงวัย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นสังคม Aging Society ที่มีคุณภาพของผู้สูงวัย และผู้สูงวัยควรจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

บริษัทฯ มองเห็นถึงความสำคัญทั้งด้านผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัย การเตรียมความพร้อม การให้บริการและการมอบความดูแลกลุ่มผู้สูงวัยดังกล่าว ตลอดจนการมอบความสุขให้กับกลุ่มผู้สูงวัยด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการในกลุ่มนี้ โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้ง โครงการ “เมืองไทย สูงวัย ยิ้มยิ้ม” เพื่อให้ความคุ้มครองสำหรับกลุ่มผู้สูงวัย

 

โครงการเมืองไทย สูงวัย ยิ้มยิ้ม ประกอบด้วย แบบประกันภัย เมืองไทยสบายใจ 90/90 ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองชีวิตแบบสบายใจจนครบอายุ 90 ปี พร้อมกับความคุ้มครองอุบัติเหตุและอุบัติเหตุสาธารณะ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ต้องการความมั่นใจและมีหลักประกันที่รองรับความมั่นคงในช่วงบั้นปลายชีวิต ด้วยเบี้ยประกันภัยแบบสบายๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงที่ต้องปรับตัวตามปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น การดำเนินชีวิตภายใต้ข้อจำกัดที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ถ้าเกิดสิ่งไม่คาดคิดในชีวิต ครอบครัวก็สามารถเตรียมพร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้

สำหรับโครงการฯ นี้ รับประกันผู้ที่มีอายุ 50 -75 ปี สามารถชำระเบี้ยทั้งรายปีและรายเดือน โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด 200,000 บาท โดยเบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับเพศ อายุ รายละเอียดเฉพาะบุคคล และแผนประกันที่เลือก ทั้งนี้จุดเด่นของโครงการฯ คือการให้ความคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ และอุบัติเหตุสาธารณะ ด้วยเบี้ยประกันภัยไม่แพงโดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องตรวจสุขภาพและตอบคำถามสุขภาพ

ในโอกาสนี้บริษัทฯ ได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของโครงการ เมืองไทย ยิ้มยิ้ม เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อเมืองไทยประกันชีวิต โดยมีแนวคิดการโฆษณาว่า คุณจะมั่นใจสองเท่าสุขสบายเต็มที่ถ้ามีกรมธรรม์ เมืองไทยสูงวัย ยิ้มยิ้ม และนำเสนอภาพยนตร์ในลักษณะ การสนทนาของคุณวิทวัส สุนทรวิเนตร์ที่วันนี้พิเศษกว่าวันอื่น เพราะคุณจะได้ชม คุณวิทวัสสัมภาษณ์คุณวิทวัส เพื่อบอกถึงสิทธิประโยชน์ที่พิเศษมากมายของโครงการสูงวัย ยิ้มยิ้ม พร้อมชักชวนให้ผู้ชมโทรมาทำประกัน แล้วพูดปิดท้ายรายการด้วยการบอกสิ่งดีๆ กับคนที่ต้องการความสบายใจในยามสูงวัย โดยจะออกอากาศทางโทรทัศน์ทุกช่องต้นเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป

“สำหรับผลประกอบการเดือน มกราคม – เมษายน 2553 ซึ่งบริษัทฯ มีเบี้ยประกันรับรวมสูงถึง 9,231 ล้านบาท นับเป็นการเติบโตสูงถึง 42.35% เป็นเบี้ยประกันใหม่ 3,866 ล้านบาท เติบโต 47.50% และเบี้ยประกันต่ออายุ 5,365 ล้านบาท เติบโต 38.86% โดยบริษัทฯ พร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ควบคู่ไปกับการบริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและการบริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชนทุกคน” นายสาระกล่าว

ที่มา : โพสต์ทูเดย์


สรุป

1. อายุที่ซื้อได้คือ 50-75 ปี

2. ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

3. ชำระเบี้ยถึงอายุ 90 ปี คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี

4. ทุนประกันขึ้นต่ำ 50,000 สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

5. ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้

โดย ขอบฟ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net