วันที่ อังคาร มิถุนายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขอเชิญชาว OK Nation เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่มีเด็กในชุมชนบริเวณถนนพระราม 4 ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่ผ่านมา


ขอเชิญชาว OK Nation เข้าร่วมเป็นสักขีพยานใน

พิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่มีเด็กในชุมชนบริเวณถนนพระราม 4
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา

โดยองค์กร Save the Children UK

ร่วมกับ

เสถียรธรรมสถาน, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 220453 อาสาพยาบาล,
บางกอกฟอรั่ม , เครือข่ายพลเมืองจิตอาสา, มูลนิธิความฝันของคนไทย,
คณะผู้ก่อการดี OK Nation, อาสาสมัคร, เครือข่ายนิสิต นักศึกษาเพื่อการปฏิรูป,
ธนาคารกรุงไทย, กลุ่มสถาปนิกสร้างชาติ,เล่าสู่กันฟัง ,จิตอาสาอิสระ ,
เครือข่ายต่าง ๆ ใน Face book ที่ช่วยส่งต่อข้อมูล กระจายข่าวสาร

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553
เวลา 9.00 – 16.00 น.

 ณ อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ (สีลม) ชั้น 5

ตามที่คณะผู้ก่อการดี OK Nation ได้เข้าไปมีส่วนในการช่วยเหลือเป็นอาสาสมัครในโครงการ "ตลาดนัดน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" และได้มีส่วนร่วมในการเข้าเป็นอาสาสมัครในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงลงไปแล้วส่วนหนึ่ง ซึ่งจากการจัดงานดังกล่าวทางกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครสามารถรวบรวมเงินบริจาค และเงินสมทบจากการจำหน่ายสิ่งของบริจาคได้ประมาณถึง 280,000.00 บาท เพื่อใช้เป็นทุนในการทำกิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนดังกล่าวในระยะยาวต่อไป

และในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ และความสนใจจากสถาบัน กลุ่ม องค์กร และคนจิตอาสามากมาย .. ให้ความร่วมมือในทุกด้าน  และหนึ่งในองค์กรนั้นคือ Save the Children UK ซึ่งได้ให้ความสนใจในกิจกรรมของเรา และ ได้เสนอความช่วยเหลือให้กับครอบครัวที่มีเด็กและได้รับผลกระทบ โดยใช้ฐานข้อมูลจากการลงสำรวจพื้นที่จริงของเรา พิจารณาให้การช่วยเหลือ แก่ครอบครัวจาก 7 ชุมชน จำนวน 150 ครอบครัว และจะทำการมอบในวันที่ 30 มิย. 2553 ที่อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ถ.สีลม บางรัก กทม. เวลา 8.30 - 17.00 น.

จึงขอเรียนเชิญเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ หรือท่านผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบความช่วยเหลือในครั้งนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ ๆ ได้แจ้งไว้แล้วข้างต้น และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และครั้งที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งส่วนหนึ่งที่สามารถสำเร็จลุล่วงลงด้วยดีก็เพราะพวกเราทุก ๆ คนร่วมมือร่วมใจที่จะช่วยเหลือกัน ทางคณะผู้ก่อการดี OK Nation จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

กำหนดการ
งานมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวที่มีเด็กในชุมชนบริเวณถนนพระราม 4
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา

โดย  องค์กร Save the Children UK 

 ณ อาคารยูไนเต็ด (สีลม) ชั้น 5
วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553
เวลา 9.00 – 16.00 น.


9.00 – 10.00 น.  ลงทะเบียน ตรวจเอกสาร
    (รอบเช้า – ชุมชนพระเจน ชุมชนร่วมฤดี ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์)

10.00 – 12.00 น.  พิธีมอบเงินช่วยเหลือ

                            เชิญตัวแทนองค์กร Save the Children UK กล่าว
                            เชิญตัวแทนกลุ่มจิตอาสากล่าว คุณ ………………………..
                            เชิญตัวแทนอาคารยูไนเต็ดเซนเตอร์ กล่าว ..
                            เชิญตัวแทนชุมชนกล่าว

12.00 – 13.00 น.  - - - พักเที่ยง - - -

13.00 – 14.30 น.  ลงทะเบียน ตรวจเอกสาร
     (รอบบ่าย – ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนกุหลาบแดง ชุมชนเคหะบ่อนไก่ ชุมชนโปโล)

14.30 – 16.00 น.  พิธีมอบเงินช่วยเหลือ
                            เชิญตัวแทนองค์กร Save the Children UK กล่าว
                            เชิญตัวแทนกลุ่มจิตอาสากล่าว คุณ ………………………..
                            เชิญตัวแทนชุมชนกล่าว

16.00 น.  เชิญคุณธันยธร ยอดแปลนกล่าวปิดงาน

ภาพกิจกรรมอาสาสมัครของคณะผู้ก่อการดี ฯ

ป้ายหน้าเวทีประชาสัมพันธ์และประมูลสินค้าการกุศล

อาสาสมัครของเรากำลังแยกของที่จะนำออกขายเพื่อนำรายได้เข้ากองทุนฯ

หน้าร้านขายของมือสอง

ศิลปินผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม

ร้านค้าต่าง ๆ มากมายที่เข้าขอใช้พื้นที่ในการระบายสินค้า

อาสาสมัคร (หน้าคุ้น ๆ มั้ย) ว่างเว้นจากงานมาแอ๊กท่าถ่ายรูปซะงั้น

โซล์ อาฟเตอร์ ซิกส์ ขึ้นเวทีแสดงสด

ผู้ชมล้นหลาม

ร่วมกับตัวแทนชุมชนในการกล่าวขอบคุณผู้ร่วมงานทุกภาคส่วน

เวทีสวยเก๋

ประมูลเสื้อและของใช้ดารา

ส่งมอบให้แก่ผู้มีน้ำใจที่ประมูลได้

โดย ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี

 

กลับไปที่ www.oknation.net