วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เ ส มื อ น ต่ า ง ท า ง ชี วิ ต


การเดินทางทั้งมวลชักชวนจิต
ยื้อยังทิศหลากทิศเชื่อมติดต่อ
ระหว่างเราเข้าใจ...ยังไม่พอ
ต้องรู้ก่อเกื้อทางระหว่างกัน
.
มิพักต้องลองก้าวลองซาวเสียง
มิพักเคียงความจริงคล้อยอิงฝัน
มิพักคลายผ่อนคร้ามตามตะวัน
มิพักสรรจันทร์นวลมายวนใจ
.
เลือกทางเดินด้วยจิตสนิทภพ
ย่อมเสือกสบสายทางเหมือนต่างได้
แท้ขึ้นกับกาละเทศะนัย
ขึ้นกับใครซึ้งขบประสบการณ์
.
เอื่อยช้าบ้างบางทีวิถีเหมาะ
ค่อยค่อยเลาะเลียบถิ่นแผ่นดินหวาน
รุดเร็วบ้างบางคราวอาจร้าวราน
โลกนี้ปานฟ้าเปรี้ยงวูบเสี่ยงทาย
.
บางที่ทางทักท้วงห้วงบางห้วง
เสมือนลวงภาพหลอนสะท้อนฉาย
ไกลแสนไกลใจพร่ากลอกตาลาย
ซ่อนจุดหมายปลายทางเร้นพรางเงา
.
โลกปั้นแต่งตามนัยกฎไตรลักษณ์
พึงตระหนักชีพนั้นรู้ทันเท่า
สองข้างทางต่างแผกเหมือนแยกเรา
 ไปสู่เถ้าฝุ่นท่ามความเปลี่ยวดาย.
.
.
วัฒนา ธรรมกูร
๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓
สำนักสาระฅน มหาสารคาม

.
.
.
ไตรลักษณ์ : ลักษณะทั่วไป ๓ ประการ ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
 คือ ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความมิใช่ตัวตน

.
.
.
.
.
.

.ภาพประกอบโดย ตาตุ๊ก


โดย tatuk

 

กลับไปที่ www.oknation.net