วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เปิดตัวโครงการพิสูจน์DNAคืนความเป็นไทย


                   งานแถลงข่าว เปิดโครงการพิสูจน์ดีเอ็นเอเฉลิมพระเกียรติคืนความเป็นไปไทย

                                                 คนยาก   ไร้ ๙๘๔ ราย   

                     

                        นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 (คนกลาง)

                 คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์และนายตวง อัทะไชย ส.ว.สรรหา

                                        ร่วมกันแถลงข่าว

            หลังหายไปนานเกือบปี ลีโอนิกด์ ขอกลับมาเป็นสมาชิกอีกครั้งวันนี้มีข่าวมาบอกกัน เกี่ยวกับ คนไทยที่ไร้สัญชาติ  วุฒิสภาในนามของ คณะกรรมการอำนวยการ”โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเฉลิมพระเกียรติคืนความเป็นไปไทยคนยากไร้ ๙๘๔ ราย”  ร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ฯลฯ และองค์กรเอกชนภาคีเครือข่าย คือ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก และมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้คนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนซึ่งไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือการตรวจดีเอ็นเอ (DNA) เพื่อประโยชน์ในการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร ภายใต้คุณสมบัติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติ และช่วยให้คนไทยเหล่านั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ตามบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ต่อไป  

            โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม ฯดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ “คืนความเป็นไทย”ให้กับคนยากไร้            ด้วยการ“การตรวจดีเอ็นเอ (DNA) หรือสารพันธุกรรม” สามารถใช้ยืนยันตัวบุคคลหรือความสัมพันธ์ทางสายโลหิตได้อย่างแม่นยำและมีความน่าเชื่อถือโดยขณะนี้มีบุคคลที่มีสายเลือดความเป็นคนไทย จำนวนนับหมื่นนับแสน ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยหรือเอกสารรับรองความเป็นไทย ทำให้บุคคลเหล่านั้นต้องกลายเป็นผู้ไม่มีสถานะและไม่ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับคนไทยทั่วไป

                โครงการฯ นี้จึงถือเป็นหนึ่งในกลไกการเสริมสร้างความรัก ความศรัทธา และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย นอกจากนี้ โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ยังนับเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติของวุฒิสภา ที่ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลที่พระองค์ทรงเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๕๔ นี้ด้วย

                                         

                   ครุหยุยสัมภาษณ์เด็กที่ได้รับสัญชาติและยังไม่ได้รับสัญชาติ

                ซึ่งคนได้รับสัญชาติแล้วก็จะได้รับสวัสดิการของรัฐเหมือนคนไทยทั่วไป

            นายอดิศักดิ์ เลิศชุ่ม  (คนใส่เสื้อกั๊ก )  อายุ 45 ปี แต่ยังไม่มีบัตรประชาชน ซึ่งตรวจพิสูจน์กับนางมาลี เลาะและ อายุ 77 ปี มารดาซึ่งมีสัญชาติไทย โดยลูกที่เหลืออีก 7 คนมีสัญชาติไทยหมด ซึ่งปัจจุบันนายอดิศักดิ์ พิการขาขาดข้างหนึ่ง กล่าวว่า ตนเฝ้ารอมานาน และอยากได้รับสิทธิ์ตามสถานะคนไทยคนหนึ่ง ซึ่งการดำเนินชีวิตประจำวันถือว่ามีปัญหามาก โดยเฉพาะเมื่อเข้าไปรับการตรวจรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐก็ไม่ได้รับสิทธิ์ตามพื้นฐานของคนไทยทั่วไป   “นี่คือหนึ่งในความรู้ของคนที่จะกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจดีเอ็นเอ

                สำหรับกระบวนการดำเนินการนั้น จะตรวจให้กับบุคคลที่ผ่านการคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการอำนวยการฯ กำหนด และผ่านการสำรวจข้อมูลประชาชน โดยสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๙๘๔ ราย จากนั้นจึงมีการประสานงานกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยตรวจ เพื่อดำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรมแก่ประชาชน แล้วนำมาตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งผลการตรวจพิสูจน์นั้น จะส่งมอบให้กับสำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  ส่วนสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) คือ ที่ทำการปกครองในพื้นที่  สถานที่ที่หน่วยตรวจที่เข้าร่วมโครงการกำหนด และสถานที่อื่นๆที่คณะกรรมการอำนวยการฯ ประกาศกำหนด  

                                             สาธิตการตรวจสอบ DNA

                     

                    

                    

             

                    

                     

                            

        สนใจสอบถามได้ที่สายด่วนวุฒิสภา 1102

///////////////////////

โดย ลีโอนิกด์

 

กลับไปที่ www.oknation.net