วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

*****การกำเนิดของสัตว์โลกมี ๔ อย่าง*****


การกำเนิดของสัตว์โลกมี ๔ อย่าง

๑. อัณฑชะกำเนิด   สัตว์ที่เกิดในไข่

๒. ชลาพุชะกำเนิด   สัตว์ที่เกิดในมดลูก

๓. สังเสทชะกำเนิด   สัตว์ที่เกิดในเถ้าไคร (ของสกปรก)

๔. โอปปาติกกำเนิด   สัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นโตทันที

ในกำเนิด ๔ นั้น อัณฑชะกำเนิดและชลาพุชะกำเนิด ๒ กำเนิดนี้ รวมเรียกว่า คัพภไสยยกกำเนิด คือเป็นสัตว์ที่ต้องอาศัยครรภ์มารดาเกิด

ส่วนสังเสทชะกำเนิดและโอปปาติกกำเนิด ไม่ต้องอาศัยครรภ์มารดาเกิด

สัตว์ที่เป็นอัณฑชะกำเนิด ได้แก่ นก กา และเป็ด ไก่ เป็นต้น

สัตว์ที่เป็นชลาพุชะกำเนิด ได้แก่ มนุษย์ และ ช้าง ม้า เป็นต้น

สัตว์ที่เป็นสังเสทชะกำเนิด ได้แก่ หนอนในปลาเน่า และมอดในข้าวสาร เป็นต้น

สัตว์ที่เป็นโอปปาติกกำเนิด ได้แก่ สัตว์นรก สัตว์ดิรัจฉานบางจำพวก เปรตบางจำพวก มนุษย์ในสมัยต้นกัป และเทวดา เป็นต้น

(คู่มือการศึกษาพระอภิธรรม)


Permalink : http://www.oknation.net/blog/boy-girl 


โดย pierra

 

กลับไปที่ www.oknation.net