วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

๏ ๏ ๏ ประกาศผลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553 ๏ ๏ ๏


1. ประเภทนวนิยาย 
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เสือเพลินกรง ประพันธ์โดย ผาด พาสิกรณ์
(วิษณุฉัตร วิเศษสุวรรณภูมิ) สำนักพิมพ์คเณศบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 ได้แก่ ธนูสายฟ้า ประพันธ์โดย มาลา คำจันทร์ (
เจริญ มาลาโรจน์) สำนักพิมพ์เคล็ดไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 ได้แก่ บุพเพสันนิวาส ประพันธ์โดย รอมแพง (เกศณี สมปรีดา) สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์

2. ประเภทสารคดี
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ ไอน์สไตน์ หลุมดำ และบิกแบง ประพันธ์โดย ศ.ดร.ไพรัช   ธัชยพงษ์ นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ น้ำ : ของวิเศษสามสถานะบนดาวเคราะห์สีน้ำเงิน ประพันธ์โดย นิรมล มูนจินดา มูลนิธิโลกสีเขียว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 ได้แก่ ๗๘ ตารางวา ประพันธ์โดย คณา คชา (คณาพร 
สัมฤทธิ์ล้วน) นานมีบุ๊คส์ทีน
และ ซูเปอร์มด
 ถั่วยักษ์ และแม่หมี ประพันธ์โดย อ้อย กาญจนะวณิชย์ (สรณรัชฎ์ กาญจนวณิชย์) และหม่อง กาญจนะวณิชย์ (รังสฤษฎ์ กาญจนวณิชย์) สำนักพิมพ์สารคดี

3. ประเภทรวมเรื่องสั้น
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ นักเดินทางสู่ห้องเก็บของใต้บันได ประพันธ์โดย จักรพันธุ์ กังวาฬ สำนักพิมพ์หัวหอม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1ได้แก่ คนในคลื่น ประพันธ์โดย ไพชัฏ ภูวเชษฐ์ (พิเชษฐ์ 
สุวรรณรัตน์) สำนักพิมพ์มติชน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 ได้แก่ นักประดิษฐ์ทุกคนเป็นสิ่งประดิษฐ์ ประพันธ์โดย ภูฉาน พันฉาย (พระครูวิมลธรรมรส) ลายแฝดสำนักพิมพ์

4. ประเภทกวีนิพนธ์
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 มี 3 เรื่อง ได้แก่ ในความไหวนิ่งงัน ประพันธ์โดย นายทิวา (นายเอกรัตน์ จิตรมั่นเพียร) สำนักพิมพ์ออนอาร์ต ครีเอชั่น, มรสุมประเทศนี้ยังยาวนาน ประพันธ์โดย วิสุทธิ์ ขาวเนียม ลายแฝดสำนักพิมพ์ และเหมือนหนึ่งมนุษย์มีเลือดคนละสี ประพันธ์โดย ธาร ธรรมโฆษณ์ (ธารา ศรีอนุรักษ์) สำนักพิมพ์ Artbook
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 ได้แก่ ทิวทัศน์ของความคิดถึง ประพันธ์โดย โกสินทร์ ขาวงาม สำนักหนังสือบัวบูชา

5. ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 ได้แก่ อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว ประพันธ์โดย วิเชียร ไชยบัง สำนักพิมพ์โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 ได้แก่ ม็อกซ์ แมวมหัศจรรย์ ประพันธ์โดย สุมาลี (สุมาลี บำรุงสุข) สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ทีน

6. ประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน)
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ Turning Point แก้วตาดวงใจในหัวใจจักรกล วาดภาพโดย ไพโรจน์ ศิริรัชตวงศ์ ประพันธ์โดย ชัยยง เล็กเชาว์รัตน์ และสิทธิพร ผลแก้ว Right Content Co.,Ltd. / Jinda Studio รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่องมีอยู่ว่า วาดภาพและประพันธ์โดย The Duang (วีระชัย ดวงพลา) บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 ได้แก่ ต้องเป็นที่ 1 ให้ได้ วาดภาพโดย วิรัตน์ ยืนยงพัฒนากิจ ประพันธ์โดย บัณฑิต อึ้งรังษี บริษัท บันลือ พับลิเคชั่นส์ จำกัด

7. ประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

- หมวดนวนิยายขนาดสั้น
รางวัลชนะเลิศ
 ได้แก่ กลิ่นหอมแห่งท้องทุ่ง ประพันธ์โดย วัฒนา ทาทอง (
นายธำรงค์ ทาทอง)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 ได้แก่ เมืองเล็กเมืองนี้ ประพันธ์โดย Chaosmaker (นายธเนศ 
อ่อนละออ)
สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัล

- หมวดรวมเรื่องสั้น
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลชนะเลิศ  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1
ได้แก่ ยุคสมัยของเรา ประพันธ์โดย วัฒนา ทาทอง (นายธำรงค์ ทาทอง)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 ได้แก่ ‘ความฝันอันเดียวดาย วัยเยาว์ที่สูญหาย’ ประพันธ์โดย นายเสฏฐวุฒิ 
อุดาการ

- หมวดกวีนิพนธ์
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 ได้แก่ พจน์โดยสาร ประพันธ์โดย ดิษฐิยา (นางสาวดิษฐิยา แก้วเสถียร)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
2 ได้แก่ เมื่อคำนึงจึงเห็นความเป็นเธอ ประพันธ์โดย นายอนุวัฒน์ แก้วลอย

- หมวดนิยายภาพ (การ์ตูน)
ไม่มีผลงานใดได้รับรางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1
 ได้แก่ อะฮ๊อย วาดภาพและประพันธ์โดย นายวงศกร จิรากูลสวัสดิ์ และนางสาวอรอุมา ปานมุนี รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ
2 ได้แก่365 (ของขวัญ...ถึงวันพรุ่งนี้) วาดภาพโดย นางสาวมนพร ศรีศุทธยานนท์ ประพันธ์โดย นางสาวพรไพลิน ศรีวิภาสถิตย์

ข้อมูลจาก http://www.cpallnews.com/home/News-Detail-800/default.aspx

โดย ศาลาไทย

 

กลับไปที่ www.oknation.net