วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ม ว ลโ ศ ก ศ า น ติ ภ า พ


เธอทั้งหลายหลากเสียงถึงเพียงไหน
กระไรใจไหวเต้นแทบเป็นบ้า
หลายชั่วคนงำครอบ...ส่งมอบมา
ล้วนฉุดคร่าขบวนแห่ชีพแปรปรวน
.
รักศานติ - แต่ซัดความขัดแย้ง
ไฟรุนแรงรุกจากทุกภาคส่วน
ใช่ไหมเธอ - ทุกสิ่งแท้จริงล้วน
ทรุดเซซวนซ้ำซากวิบากกรรม!
.
จากครอบครัวข้ามฝั่งเข้าสังคม
เธอสั่งสมสิ่งใดมาไหวพร่ำ
ท่ามวิถีชีวาตม์ประกาศธรรม
ใดตอกย้ำภาพหยาบกระด้างยืน
.
ศานติภาพลวงผ่านโลกด้านมืด
เพียงฝืนฝืดคัดเฟ้นไปเป็นอื่น
เป็นตัวเธอทั้งหลายขยายกลืน
เป็นวานซืนลูกโซ่...โป้ปดตน!
.
ธาตุแท้หยาบกระด้างทั่วทางทิศ
โยงปะติดปะต่อตัดพ้อบ่น
หลากปฏิกิริยาพลุ่งท้าชน
ดุเดือดข้นขัดแย้งตะแบงทาง!
.
เพราะเธอกลัว โกรธ เกลียด จนเดียดฉันท์
ทั้งทึบตันอคติคล้อยแตกต่าง
ช่างน่าเศร้าสิ้นดี วิถีพราง
อยู่เพียงข้างของตน...ของคนพาล!
.
ขณะเธอถือป้ายชูฉายค่า
ศานติภาพนำพาอย่างกล้าหาญ
ใช่ไหมเล่า - สัญลักษณ์นี้ดักดาน
เพียงกู่ขานตะคอกมันออกไป!

.
เธอทั้งหลายหลากนามต่างความเหมือน
เฝ้าบิดเบือนเคลื่อนฟ้าโลกาใหม่
จึงศานติแตกร้าวผะผ่าวนัย
ไม่มีใครได้พบได้สบจริง!!
.
.
วัฒนา ธรรมกูร
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓
กุดร่อง ริมแม่น้ำซี มหาสารคาม

.
.
.
.

ข อ ง ฝ า ก จ า ก แ ร ง บั น ด า ล ใ จ
.
...ความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อเราจิตใจหยาบกระด้าง
เมื่อเราไม่สบายใจ เรามีใจหยาบกระด้างได้ง่ายมาก
บางครั้งก็แค่เล็กๆ น้อยๆ แล้วไปๆ มาๆ ก็หนักข้อเข้า
กลายเป็นเรื่องใหญ่
อย่างความเกลียด กลัว และอคติต่างๆ นานา
อันที่จริงก็น่าเศร้าที่ว่า เราทำหัวใจให้หยาบกระด้าง
เพราะแค่จะคลายความคับข้องใจ
คือเป็นอิสระจากความรู้สึกทุกข์ใจเท่านั้น...

.
จากบทความ Practicing Peace in Time of War ของ Pema Chodron
"ฝึกใจให้ศานติในช่วงความขัดแย้งรุนแรง" แปลโดย ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย
.
.
.
.
.
ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

โดย tatuk

 

กลับไปที่ www.oknation.net