วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กรณีศึกษา "สมดุลและเป็นธรรม" การเสนอข้อมูลข่าวสารของมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ในช่วงตุลาคม 2551


น่าสนใจ กรณีศึกษา "ความสมดุลและเป็นธรรมของการเสนอข้อมูลข่าวสารของนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ในช่วงเดือนตุลาคม 2551" โดย นางสาวอรพิน   ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์ ซึ่งเป็นเอกสารวิชาการส่วนบุคคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรม หลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) รุ่นที่ 1 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552

เนื่องจากเนื้อหาและสาระทั้งหมดยาวพอสมควร โปรดดาวน์โหลดอ่านได้ที่ เวบไซต์ สมาคมนักข่าวฯ http://www.tja.or.th/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=27&id=393:-

แต่สำหรับข้อสรุปของการศึกษาชิ้นนี้.. รายละเอียดดังนี้

บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 4.1. บทสรุป

                    จากการวิเคราะห์เนื้อหาการนำเสนอข่าวของนิตยสารรายสัปดาห์ทั้งสองฉบับในรอบเดือบตุลาคม 51 ซึ่งมีจำนวน 8 ฉบับได้ข้อสรุปดังนี้

 

1) ฉบับวันที่ 3-9 ต.ค.51

                    มติชนสุดสัปดาห์ : เสนอบทความทางการเมือง 7 บทความประกอบด้วย

1.1    บทความที่มีเนื้อหาวิพากษ์การเมืองใหม่ของพันธมิตรฯว่ามีลักษณะไม่ได้รับการตอบรับจากกระแสสังคมจำนวน 2 บทความ 

1.2    บทความที่มีเนื้อหาวิพากษ์ทหารที่ไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรของคมช. 1 บทความ

1.3    บทความที่มีเนื้อหาไม่ส่งผลได้เสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 4 บทความ

                    เนชั่นสุดสัปดาห์ : เสนอบทความทางการเมือง10 บทความประกอบด้วย

1.1   บทความที่วิพากษ์รัฐบาลและพรรคพลังประชาชน 3 บทความซึ่งมีทั้งวิพากษ์ตำแหน่งรัฐมนตรีคลังและหน้าตาของครม.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ที่ไม่ได้มุ่งเข้ามาบริหาร รวมทั้งความไม่จริงใจในการปฏิรูปการเมืองในการตั้งส.ส.ร.3

1.2    บทความที่ให้ผลดีแก่พันธมิตรฯ 2 บทความเรื่องการเมืองใหม่

1.3    บทความที่มีเนื้อหาไม่ส่งผลได้เสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 5 บทความ

 

2)ฉบับวันที่ 10-16 ต.ค.51

            มติชนสุดสัปดาห์ : เสนอบทความทางการเมือง 9 บทความประกอบด้วย

1.1    บทความที่มีเนื้อหาเป็นผลลบต่อพันธมิตรฯ 1 บทความคือสิ่งที่ผู้อ่านวิจารณ์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

1.2     บทความที่มีเนื้อหาชื่นชมพ.ต.ท.ทักษิณ 1 บทความ

1.3    บทความที่มีเนื้อหาลบต่อกลุ่มพันธมิตรฯและพล.ต.จำลอง ศรีเมือง 2 บทความ

1.4    บทความที่มีเนื้อหาไม่ส่งผลได้เสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 5 บทความ

                    เนชั่นสุดสัปดาห์ : เสนอบทความทางการเมือง 11 บทความประกอบด้วย

1.1    บทความที่เป็นบวกกับกลุ่มพันธมิตรฯ 1 บทความ ในการให้พื้นที่กองทัพธรรม

1.2    บทความที่เป็นลบต่อฝ่ายรัฐบาล 6 บทความโดยเฉพาะประเด็นการใช้กำลังสลายกลุ่มพันธมิตรฯหน้ารัฐสภาในเหตุการณ์ 7 ตุลา 51

1.3    บทความที่มีเนื้อหาไม่ส่งผลได้เสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 4 บทความ

 

3)ฉบับวันที่ 17-23 ต.ค.51

                    มติชนสุดสัปดาห์ : เสนอบทความทางการเมือง 8 บทความประกอบด้วย

1.1    บทความที่มีเนื้อหาเป็นลบแก่กลุ่มพันธมิตร2 บทความ

1.2    บทความที่มีเนื้อหาเป็นลบต่อนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี 1 บทความ

1.3    บทความวิพากษ์ทหาร พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ 2 บทความ

1.4    บทความที่ส่งผลดีต่อรัฐและกลุ่มนปช. 1 บทความ

1.5    บทความที่มีเนื้อหาไม่ส่งผลได้เสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 2 บทความ

                    เนชั่นสุดสัปดาห์ : เสนอบทความทางการเมือง 10 บทความประกอบด้วย

1.1    บทความที่มีเนื้อหาวิพากษ์ทหาร 1 บทความ

1.2    บทความที่มีเนื้อหาวิพากษ์รัฐบาล 5 บทความกรณีสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯ

1.3    บทความที่เป็นบวกกับกลุ่มพันธมิตรฯ 3 บทความ

1.4    บทความที่มีเนื้อหาไม่ส่งผลได้เสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 1 บทความ

 

4)      ฉบับวันที่ 24-30 ต.ค.51

                    มติชนสุดสัปดาห์ : เสนอบทความทางการเมือง 8 บทความประกอบด้วย

1.1    บทความที่มีเนื้อหาด้านลบกับกลุ่มพันธมิตรฯ 2 บทความ

1.2    บทความที่มีเนื้อหาด้านลบกับพรรคปชป. 2 บทความ

1.3    บทความที่มีเนื้อหาด้านลบกับทหารและพล.อ.เปรม 3 บทความ

1.4    บทความที่มีเนื้อหาไม่ส่งผลได้เสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 1 บทความ

                    เนชั่นสุดสัปดาห์ : เสนอบทความทางการเมือง 11 บทความประกอบด้วย

1.1    บทความที่มีเนื้อหาส่งผลดีต่อกลุ่มนปช. 1 บทความ

1.2    บทความที่มีเนื้อหาด้านลบกับทหาร1 บทความ

1.3    บทความที่มีเนื้อหาส่งผลดีต่อกลุ่มพันธมิตร 1 บทความ

1.4    บทความที่มีเนื้อหาด้านลบกับรัฐบาล 2 บทความ

1.5    บทความที่มีเนื้อหาด้านลบกับพ.ต.ท.ทักษิณ 3 บทความ

1.6    บทความที่มีเนื้อหาไม่ส่งผลได้เสียต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 3 บทความ

                    โดยสรุปแล้วจากการศึกษาเบื้องต้นในช่วงเดือนตุลาคมถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์  โดยเฉพาะกรณีเหตุการณ์วันที่ 7 ตุลา 51 บทวิเคราะห์ทางการเมืองของมติชนสุดฯ จะมองเพียงมิติในแง่ของเกมการเมืองเพียงมิติเดียว มากกว่ามิติอื่นๆเช่นเรื่องความสูญเสีย  การใช้แก็สน้ำตา  ฯ

                    บทความทางการเมืองของทั้งสองฉบับวิเคราะห์ไม่ต่างกันว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นเกมที่เหนือกว่าของพล.ต.จำลอง ศรีเมือง เมื่อเทียบกับการไม่ประสาในการแก้ปัญหาของรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ โดยหมากของพล.ต.จำลองในการเดินเกมจนทำให้มีการสลายการชุมนุม ทำให้รัฐบาลเป็นผู้เพลี่ยงพล้ำที่เป็นฝ่ายใช้ความรุนแรงในเหตุการณ์ 7 ตุลา ก็เกิดจากการที่พล.ต.จำลองออกไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และทำให้ตนเองถูกจับก่อนเพื่อเรียกคนมาเยอะๆ  จนนำไปสู่การปิดทางเข้าสภาฯและสลายการชุมนุม ซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับพฤษภา 35 ที่ความรุนแรงก็เกิดขึ้นหลังจากพล.ต.จำลองถูกจับเช่นกัน

                หลายบทความของมติชนวนเวียนอยู่กับยุทธวิธีของพล.ต.จำลองที่ ประสบควาสำเร็จมาแล้วในพฤษภาทมิฬ , ภาพของรัฐบาลนายสมชายจากที่ได้คะแนนในตอนแรกเพราะมีท่าทีประนีประนอม พร้อมสมานฉันท์ก็กลายเป็นคนบาปในทันที  ซึ่งเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจมีการวางยากันเองของคนในรัฐบาลสมชายที่ไม่ต้องการเจรจา ขณะเดียวกันพันธมิตรก็อาจวางยากันเองหลังจากไม่ได้รับการตอบสนองจากกระแสสังคมเรื่องการเมืองใหม่ , ขณะที่บิ๊กจิ๋ว พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธรองนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น  ลาออกหลังเกิดเหตุรุนแรง ซึ่งก็มีการวิเคราะห์ว่าบิ๊กจิ๋วเอาตัวรอด หนีงานยากมากกว่าที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์รุนแรง

                    ขณะที่ในช่วงเหตุการณ์ 7 ตุลามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากแก๊สน้ำตา ซึ่งขณะนั้น มีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นแก๊สน้ำตาหมดอายุ และเจ้าหน้าที่ไม่มีทักษะในการใช้แก๊สน้ำตาตาจากประเทศจีน แต่ไม่มีบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่มีเกี่ยวกับเหตุรุนแรง และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตมากนัก   เหตุการณ์ผู้เสียชีวิตเป็นข่าวย่อยเล็กๆข้างในเท่านั้น

                    ขณะที่ในช่วงคอลัมน์ของบรรณาธิการบริหารชื่อว่าขอแสดงความนับถือ ก็มีการหยิบยกจดหมายจากทางบ้านท่าหนึ่งที่ตำหนินายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ซึ่งเป็นคอลัมน์นิสต์ในมติชนสุดฯว่าเป็นศิลปินเลือกข้างและวางตัวไม่เป็นกลาง

                    ขณะที่ก็มีคอลัมน์จดหมาย  ซึ่งเป็นอีกคอลัมน์หนึ่งที่ลงพิมพ์จดหมายจากทางบ้าน เป็นจดหมายที่โต้แย้งจดหมายจากทางบ้านฉบับหนึ่งก่อนหน้านี้ โดยได้ยกย่องว่าพ.ต.ท.ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีที่เก่งอย่างที่เมืองไทยไม่เคยมีมาก่อน แม้จะหลงอำนาจในระยะหลังแต่คนเหนือก็จงภูมิใจที่อยู่ภาคเดียวกับพ.ต.ท.ทักษิณ  ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาการขึ้นปก ก็อาจสะท้อนอะไรบางอย่าง  ในช่วงเวลาเดียวกันเหตุการณ์นี้ โดยที่

    มติชนขึ้นปกว่า  “ ตุลา มหาจำลอง ”

                    ขณะที่เนชั่นขึ้นปกว่า “ ตุลา  วิปโยค”

                    ขณะที่เนชั่นมีหน้าพิเศษเพิ่มขึ้นมาจากกองบรรณาธิการที่ระบุว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นสะท้อนว่าเมืองไทยยังไม่เคยสรุปบทเรียนเรื่องความรุนแรงหลังจากที่ผ่านเหตุ 14 ตุลา 16 มาถึง 15 ปี

                    นอกจากการวิเคราะห์การเดินเกมการเมืองของพันธมิตรและรัฐบาลไม่ได้แตกต่างจากมุมมองของมติชนสุดฯเท่าไหร่นัก แต่เนชั่นสุดฯซึ่งมีบทความมากว่า ได้กล่าวถึงเรื่องการเสียชีวิตของน้องโบว์ที่ถูกตร.กล่าวหาว่าหนีระเบิด ว่าเป็นใคร อะไร ยังไง เนชั่นไม่มี  หรือว่าการใช้แก๊สน้ำตา ที่หมดคุณภาพ ขณะเดียวกันก็มีการวิเคราะห์ว่า เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจส่งผลดีกับพ.ต.ท.ทักษิณ และคุณหญิงพจมานที่กำลังทำเรื่องลี้ภัยในอังกฤษในขณะนั้น นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอภาพเหตุการณ์สลายม๊อบในหน้าในอีกด้วยขณะที่มติชนสุดสัปดาห์ไม่มี

                    เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างในเบื้องต้น   ที่เห็นชัด คือความรอบด้าน และความสมดุลว่านิตยสารมติชนสุดสัปดาห์อาจจะมีปัญหาบางอย่างอยู่เมื่อเทียบกับการนำเสนอของนิตยสารเนชั่นสุดสัปดาห์ 

 

4.2.ข้อเสนอแนะ

                    แม้ว่านิตยสารทั้งสองฉบับจะชูประเด็นทางการเมืองเป็นจุดขายแต่ท่ามกลางสถานการณ์ขัดแย้งอย่างเข้มข้นในสังคมไทยขณะนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้อ่านเป็นสำคัญ  บทวิเคราะห์ทางการเมืองที่สมดุลรอบด้านและเป็นธรรม ปราศจากอคติใดใดโดยคำนึงถึงบริบทต่างๆแวดล้อมปรากฏการณ์ทางการเมืองเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในช่วงเวลานี้เพราะสิ่งที่นำเสนอสู่สาธารณะอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อปฏิกิริยาผู้รับสารโดยตรงและยังส่งผลสะเทือนต่อความน่าเชื่อถือที่มีมาตลอดของสื่อนั้นๆอีกด้วย 

.........

สำหรับประวัติผู้ศึกษา อรพิน ลิลิตวิศิษฎ์วงศ์ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (สถิติ) และปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการรายการที่นี่ ทีวีไทย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ)

โดย Nity

 

กลับไปที่ www.oknation.net