วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชาวเกาะ 'อ่าวไทย' แถลงการณ์ชุมนุมใหญ่อีกครั้ง รุกฟ้องศาลปกครอง


แถลงการณ์
การคัดค้านโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมรอบบริเวณเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า

สืบเนื่องจากการที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงานได้เปิดให้สัมปทานปิโตรเลียม และได้อนุมัติให้มีการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมในบริเวณพื้นที่โดยรอบแหล่งท่องเที่ยวเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประเทศมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี

การกระทำดังกล่าวทำให้เกิดกระแสการคัดค้านจากชุมชน องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรด้านสิทธิภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการและองค์กรด้านการท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา จากทั้ง 3 เกาะ และจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

เนื่องจากเห็นว่าการขุดเจาะสำรวจที่เริ่มกระทำแล้วในบางส่วนและกำลังขออนุมัติขุดเจาะสำรวจอีกบางส่วน รวมทั้งแผนการขุดเจาะเพื่อผลิตที่จะเกิดขึ้นตามมา จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนการสร้างรายได้เพื่อดำรงชีพของผู้คนนับแสน หลากหลายอาชีพในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ต้องพึ่งพาความยั่งยืนของฐานทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่

เพื่อเป็นการปกป้องรักษาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติตามสิทธิของชุมชน จึงได้ทำหนังสือร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้ระงับการดำเนินการและเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนยกเลิกแปลงสัมปทานปิโตรเลียมG4/50 ของบริษัทเชฟรอน แปลงสัมปทาน G6/48 ของบริษัทเพิร์ลออย(อมตะ) แปลงสัมปทาน B8/38 ของบริษัทซาลามานเดอร์และแปลงสัมปทาน G5/50 ของบริษัทนูคอสตอล

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพลังมวลชนเกือบ 20,000 คนจะออกมาแสดงเจตนารมย์ให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนนโยบายด้านพลังงานที่ผิดพลาดดังกล่าว แต่จนบัดนี้ก็ยังมิได้มีการตอบรับที่จะดำเนินการใดๆอย่างเป็นรูปธรรมจากภาครัฐ

“เครือข่ายรักษ์อ่ายไทย” ในฐานะผู้แทนผู้เดือดร้อนและผู้เสียหายจึงขอชี้แจงผ่านสื่อมวลชนดังนี้

1. เครือข่ายรักษ์อ่าวไทย ยังยืนยันเจตนาที่จะปกป้องและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการขุดเจาะสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นพื้นฐานต้นทุนของวิถีชีวิต
ชุมชนดั้งเดิม และชุมชนปัจจุบันที่ประกอบสัมมาชีพ เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยจะฟ้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ และกำลังดำเนินการขออนุมัติให้มีการขุดเจาะสำรวจต่อศาลปกครอง ในแปลงสัมปทาน G4/50, G6/48,B8/38 และ G5/50 เนื่องจากมิได้ศึกษาและประเมินผลกระทบ และมิได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างครบถ้วนรอบด้านตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2

2. เครือข่ายรักษ์อ่าวไทย ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ทั้งในเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า เข้าร่วมเป็นโจทย์ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ร่วมกับสมาคมต่อต้านโลกร้อน และเทศบาลเมืองเกาะสมุย เพื่อขอรับการคุ้มครองตามสิทธิชุมชนในรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 โดยการร่วมลงนามพร้อมทั้งนำเสาเนาบัตรประชาชน มอบให้กับคณะทำงาน รวบรวมฟ้องต่อศาลปกครองโดยเร็วที่สุด

3. ภาคีเครือข่ายรักษ์อ่าวไทย จะร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่ 29 สิงหาคม 2553 จะรวมพลังครั้งใหญ่ จับมือที่เกาะพะงัน ณ บริเวณท่าเทียบเรือท้องศาลาเครือข่ายรักษ์อ่าวไทยขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อสื่อมวลชนทุกสำนัก และทุกสาขา ที่ได้ร่วมกันเสนอข่าวและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชนฺอย่างยิ่งต่อการทำงานของเครือข่าย ที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไปจนกว่าชุมชนจะได้รับการปฎิบัติอย่างถูกต้องและเป็นธรรมทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ

ขอแสดงความนับถือ
นายรามเนตร ใจกว้าง
ประธานเครือข่ายรักษ์อ่าวไทย
 6 สิงหาคม 2553

โดย Nity

 

กลับไปที่ www.oknation.net