วันที่ อังคาร สิงหาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อาเศียรวาท


อาเศียรวาท

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันพระราชสมภพ

๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๓

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

v สรวมชีพประนมหัตถ์          อธิปัตย์มเหสี

คู่องค์พระภูมี                                  สิริโฉมพระเกียรติไกร

v งามเอยพระงามยิ่ง            มนมิ่งประชาไทย

โลกสามระบิลใน                              ศุภลักษณ์มิเปรียบปาน

v มากด้วยพระเมตตา           กรุณามหาศาล

เหล่าเบื้องพระบทมาลย์                     สุขล้ำ บ ลำเค็ญ

v ทรงเอื้อและอาทร             ระอุร้อนก็ผ่อนเย็น

ไป่พัก ฤ ว่างเว้น                              ทะนุชาติพระศาสนา

v เสริมสุขสถานทั่ว               บ มิมัว ณ สีมา

ร่มรัฐบุรีหล้า                                    นฤพัทธสุขสานต์

v สิบสอง ณ สิงหา               ลุมหาลิขิตวาร

ราษฎร์ซร้องมโนกรานต์                       วจนัตถ์ถวายพร

v เสริมศรีพระไตรรัตน์            รุจิพัฒน์สโมสร

ปกป้องประทานพร                            อภิบาลพระเทวี

v ขอทรงพระชนม์มั่น            พลพรรณมิหมองศรี

ฑีฆายุโสตถี                                   บ นิราศนิรันดร์ เทอญ.

       ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ

              ข้าพระพุทธเจ้า  คณะบล็อกเกอร์  OK Nation

              (สุจิตรา  พรายรัตน์  ประพันธ์)

 

โดย AjarnLek

 

กลับไปที่ www.oknation.net