วันที่ พุธ สิงหาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อานิสงค์การถวายทาน


อานิสงค์การถวายทาน

บุคคลใดถวายทานด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนบุคคลอื่นถวายทานด้วยบุคคลนั้นย่อมได้อานิสงค์คือมีโภคะสมบัติแต่ไม่มีบริวารสมบัติ

บุคคลใดไม่ถวายทานแต่ชักชวนบุคคลอื่นถวายทานย่อมได้อานิสงค์คือ  มีบริวารสมบัติ  แต่ไม่มีโภคะสมบัติแต่มีบริวารสมบัติ

บุคคลใดถวายทานเองด้วยชักชวนบุคคลอื่นด้วยบุคคลนั้นย่อมได้อานิสงค์ทั้งสองคือทั้งโภคะสมบัติและบริวารสมบัติ

โดย สุทธิญาโณภิกขุ

 

กลับไปที่ www.oknation.net