วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

งานเฉลิมพระเกียรติที่แท้จริง


การจัดงานถวายพระเกียรติ เป็นเรื่องดี แต่ก็เป็นเรื่อง 2 ด้านได้ รัฐบาลทุกรัฐบาลเป็นหัวขบวนในการจัดงาน ด้านแรกเป็นเรื่องดีสำหรับคนไทย ที่ได้แสดงมุทิตาจิตต่อพระองค์ท่าน อีกด้านหนึ่งเป็นการหาชื่อเสียงและความชอบจากการนำเรื่องของพ่อหลวงแม่หลวงมาจัดงาน ซึ่งทุกวันนี้ก็มีการกังขาการรักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชีนีทุกวงการ 

รัฐบาลอภิสิทธิ์-กรณ์ เป็นรัฐบาลที่สภาพคล่องท่วมระบบ เงินท่วมประเทศ ทุ่มงบประมาณจัดงานแบบเหลือล้น นอกจากเรื่องจัดงานถวายพระเกียรติด้วยงบมหาศาลแล้ว เรื่องอื่นๆก็ทุ่มงบประมาณแบบขี่ช้างจับตั๊กแตน แต่เงินกลับท่วมประเทศมากกว่าเดิม มันคือเรื่องเลวร้ายที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในประเทศไทย หากวิสัยทัศน์การบริหารจัดการเรื่องอื่นๆทำได้ครึ่งหนึ่งของความสำเร็จในการจัดงานเทอดพระเกียรติ ประเทศไทยคงรุ่งโรจน์ หาประเทศใดเทียบไม่ได้

สถาบันเสียหาย ไม่ได้เกิดจากชาวบ้าน หรือใครคนใดคนหนึ่ง แต่การบริหารจัดการประเทศของรัฐบาลและคนระดับสูงของประเทศ ที่นำความยากจนค่นแค้น ทุกข์เข็ญลำเค็ญ อยุติธรรม แตกความสามัคคีมาสู่ประเทศชาติประชาชน ที่ทำให้สถาบันถูกกัดกร่อนและทำให้เกิดการทำลายสถาบัน

งานเฉลิมพระเกียรติที่แท้จริง การงานถวายพระเกียรติสูงสุด คือ การทำให้ประเทศชาติและประชาชนของพระองค์มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่แท้จริง มีความโปร่งใสการบริหารการจัดการประเทศ ให้เกิดความบริสุทธิ์และยุติธรรม จึงจะเรียกได้ว่าเป็นการรักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีจริง

งานเฉลิมพระเกียรติที่แท้จริง ต้องบริหารจัดการประเทศ ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ไม่ขูดรีด ไม่เอารัดเอาเปรียบประชาชน 

งานเฉลิมพระเกียรติที่แท้จริง ต้องให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรม ทำประเทศชาติให้เกิดนิติรัฐที่แท้จริง

งานเฉลิมพระเกียรติที่แท้จริง บริหารประเทศแบบไม่คอร์รัปชัน

งานเฉลิมพระเกียรติที่แท้จริง ต้องไม่ให้เสียดินแดน ไม่ให้เสียชาติ

งานเฉลิมพระเกียรติที่แท้จริง ทำงบประมาณสมดุลได้เลยในปีนี้ ไม่จำเป็นต้องรอถึง 5 ปี

งานเฉลิมพระเกียรติที่แท้จริง ต้องไม่ก่อหนี้สาธารณะเพิ่ม ตอนนี้หนี้สาธารณะสูงกว่า 4 ล้านล้านบาท

งานเฉลิมพระเกียรติที่แท้จริง ต้องไม่เพิ่มภาษี VAT จาก 7% เป็น 10% แต่ควรลดภาษี VAT ลงอีก 

งานเฉลิมพระเกียรติที่แท้จริง หากหนี้สาธารณะเพิ่มไม่ให้ขึ้นเงินเดือนขรก. หากหนี้สาธารณะลดตั้งแต่ 10 เปอร์เซนต์ขึ้นไป จึงเงินเดือนขรก.ได้

งานเฉลิมพระเกียรติที่แท้จริง ต้องลดอบายมุข ลดกิจกรรมหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอบาบมุข ไม่เพิ่มอบายมุข ไม่เพิ่มกิจกรรมหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอบาบมุข  แต่รัฐบาลกลับเพิ่มสลากกินแบ่ง และสลากอื่นๆรวมเป็น 20 ล้านฉบับ

งานเฉลิมพระเกียรติที่แท้จริง ต้องหาทางหยุดตลาดหุ้นและอนุพันธ์ของตลาดหุ้น ตลาดหุ้นและอนุพันธ์ของตลาดหุ้น คืออบายมุขกองโตที่สุดในโลก เป็นต้นเหตุเงินแห้งและเงินท่วมประเทศที่สำคัญ Gold Futures คือสินค้าอนุพันธ์ที่เปิดตัวล่าสุดในปี 2552 และปี 2553 ทำให้เงินเข้ามาท่วมประเทศมากขึ้น ที่ก่อปัญหาให้ประเทศขณะนี้ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหาย และยากจนลงตลอดเวลา

งานเฉลิมพระเกียรติที่แท้จริง ให้บริหารประเทศอย่างชาญฉลาด ตัวอย่างที่ไม่ชาญฉลาด เช่น ขึ้นเงินเดือนขรก.ทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น แล้วมาขึ้นดอกเบี้ยเพื่อลดเงินเฟ้อ กลับทำให้เงินไหลเข้าประเทศมากขึ้น ทำให้เงินบาทแข็งขึ้น เป็นความประมาทเลินเล่ออร้ายแรง

งานเฉลิมพระเกียรติที่แท้จริง ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงจริงประชาชน ไม่มุสาประชาชน

งานเฉลิมพระเกียรติที่แท้จริง ต้องไม่เอาหญ้ามาป้อนประชาชน

งานเฉลิมพระเกียรติที่แท้จริง ปัญหาประเทศต้องแก้ที่ต้นเหตุ ไม่ใช่แก้แต่ปลายเหตุของปัญหา หรือแก้ปัญหาแบบข้างๆคูๆ การแก้ปัญหาเงินท่วมประเทศที่ปลายเหตุ ทำให้ล้มเหลว ทำให้เงินท่วมประเทศมากขึ้น  ดอกเบี้ยฝากต่ำมาก ดอกเบี้ยเงินฝาก 12 เดือน 1.25 เปอร์เซนต์ ดอกเบี้ยกู้สูงมาก ดอกเบี้ยเงินกู้ MOR 6 เปอร์เซนต์ เงินเฟ้อ 3.4 เปอร์เซนต์ ดอกเบี้ยจึงติดลบ 2.15% การบอกว่าประเทศจะเข้มแข็งขึ้น ประเทศจะเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น จึงเป็นเรื่องไม่จริง

งานเฉลิมพระเกียรติที่แท้จริง ให้มีวินัยทางการเงินและการคลัง ไม่อีลุ่ยฉุยแฉกกับงบประมาณแผ่นดิน


เรื่องในรูปแบบเดียวกัน ทวิตเตอร์ สงสารพ่อหลวง http://www.oknation.net/blog/pornsri5201/2009/12/06/entry-1 (วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2552)

....................................................................
ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เนท
http://twitter.com/indexthai

โดย indexthai

 

กลับไปที่ www.oknation.net