วันที่ อังคาร สิงหาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มี ใ ค ร อ ยู่ ค้ำ ฟ้ า


()
.
ห้วงภวังค์เยาว์วัยไฉนรู้
มีใครอยู่ค้ำฟ้าก็หาไม่
ยิ่งมะงุมมะงาหราตามหาใคร
ก็ยิ่งใจเจื่อนหวังไปทั้งปวง
.
นับประสาเสี้ยวหนุ่มวัยรุ่มร้อน
ระหว่างซอนซอกทางระหว่างห้วง
ยิ่งเห่โหยหามิตรสถิตทรวง
ก็ยิ่งลวงภาพหลอนไฟบ่อนเบียน
.
ยิ่งก้าวย่างทางไกลยิ่งไหวพร่า
ยิ่งมายามาหยันโลกผันเปลี่ยน
จึงวิถีรันทดเผยบทเรียน
แฝงบทเพี้ยนเฆี่ยนตีทั้งชีวัน
.
.

()

ชิงกระแสแห่ไปตามใจเขลา
ผู้คนเร้าเร่งไฟลามไหม้นั่น!
แต่ยิ่งเร่งยิ่งรุดกลับทรุดยัน
โลกนี้มันมอดดับไปกับตา

ยิ่งผู้คนเคลื่อนทางไปต่างเขา
ก็ยิ่งเทาทึบใจไปทั่วหล้า
คล้ายแบกทุกข์บากทางไปค้างคา
ทั้งชาตินี้ชาติหน้าคล้ายคาใจ
.
.

()

ครุ่นขณะนิ่งมองทั้งผองนั้น
เปรียบคืนวันพันธะหรือไฉน
ขณะเขาก้าวหน้าไปกว่าใคร
แล้วทำไมใครเล่าวกเข้าพง!

กับชีวิตวันนี้... เพื่อวันนี้
ยกวิถีพุทธคุณเกื้อหนุนส่ง
ปลอบสายทางต่างกรรมต่างดำรง
แหละซื่อตรงต่อธรรมไปค้ำคูณ

เขาหยุดการก้าวล่วงสู่ห้วงทุกข์
โดยตื่นปลุกชีวินก่อนสิ้นสูญ
ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าจำรูญ 
โลกเกื้อกูลแก่เขาเพียงเท่านี้!
.
.

วัฒนา ธรรมกูร
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓
สำนักสาระฅน มหาสารคาม

.

.
.
.

ข อ ง ฝ า ก จ า ก แ ร ง บั น ด า ล ใ จ
.
ไม่มีใครทำให้คนทุกคนรักเราได้
อาจจะมีคนชอบในตัวเรา ๑๐ คน แต่ก็มีคนเกลียดเรา ๑๐๐ คน
แคร์คนที่แคร์เรา ไม่แคร์คนที่ไม่แคร์เรา
มีมิตรแท้เพียงหนึ่ง ดีกว่ามีเพื่อนกินเป็น ๑๐๐
สุดมือสอยก็ปล่อยมันไป
เมื่อคุณชี้แจงไปแล้ว เขาก็ควรจะยอมรับฟัง
แต่เมื่อเขาไม่ฟัง และคุณก็ได้ทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุดไปแล้ว
ก็คงต้อง “ปล่อยมันไป”
ในโลกนี้ มีเรื่องอะไรต่อมิอะไรหลายอย่างที่เราไม่สามารถให้เวลากับมัน
หรือไม่สามารถทำในสิ่งนั้นให้ดีที่สุด 
แต่แล้วเราก็ต้องปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นผ่านไป
เพราะหากเรามัวแต่จะ “นับเม็ดทรายในแม่น้ำคงคา”
เวลาของคุณคงไม่พอเป็นแน่
ดังนั้น ทำอะไรก็ตาม ควรทำเท่าที่เราทำได้
เมื่อทำอย่างดีที่สุดแล้ว คนเขาไม่เห็นว่าดี ก็ต้อง “ปล่อยมันไป”
เลือกทำในสิ่งที่เห็นว่า เราถนัดที่สุด และมีความสุขที่จะทำก็พอแล้ว
อะไรก็ตามที่เราไม่ถนัด หรือถึงถนัด...แต่ไม่มีความสุขที่จะทำ ก็อย่าทำ
เรามีเวลาไม่มากนักหรอกที่จะแบกสารพัดภาระในโลกนี้
ควรมองไหล่ของตัวเองดูสักหน่อยว่า
พร้อมจะแบกเป้หลังที่มีน้ำหนักมากน้อยเพียงใด
อย่าแบกอะไรที่เกินกำลังของตัวเอง
เพราะไม่เพียงแต่มันจะทำให้คุณเป็นทุกข์
แต่บางทีอาจมีผลต่อการยืนตรงๆ อย่างยาวนานของคุณด้วย
.
ว. วชิรเมธี
.
.
.
.


ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต


โดย tatuk

 

กลับไปที่ www.oknation.net