วันที่ พุธ สิงหาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เก็บภาพ..บรรยากาศ..โครงการอบรมประชาธิปไตย..สำหรับเยาวชน..ที่โรงเรียนบ้านร่อนทอง...มาฝาก


วันนี้

ผมอยู่ที่

โรงเรียนบ้านร่อนทอง

ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ครับ

เพราะ

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

จังหวัดบุรีรัมย์

สถาบันพระปกเกล้า

จัดกิจกรรม

ตามโครงการ

"อบรมประชาธิปไตยสำหรับผู้นำเยาวชน"

ที่

โรงเรียนบ้านร่อนทอง

มีนักเรียนประถมปีที่ 5 และ 6

เข้าร่วมจำนวน 50 คน

โดยมี

ผศ.นิรันดร์ กุลฑานันท์

กรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

บุรีรัมย์

เป็นประธานในการเปิดและเกริ่นนำ

คุยเรื่อง

"การบ้านการเมือง"

เปิดโอกาสให้เด็กๆถามปัญหาและให้ความรู้

เรื่องการเมืองกับชีวิตประจำวัน

เช่น

จำนวน และรายชื่อ ส.ส.บุรีรัมย์

เรื่องรัฐสภา และเรื่องรัฐมนตรีบุรีรัมย์^^

เขตเลือกตั้ง เลือกตั้งท้องถิ่น

รวมถึง

การเลือกตั้งกรรมการนักเรียน

.

.

ผอ.ธงชัย สนหอม

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนทอง

กล่าวต้อนรับคณะทำงานฯ

.

.

มีวิทยากร/เจ้าหน้าที่จากศูนย์ฯ

คือ คุณกริช เบียนรัมย์

และ

คุณนวพรรษ ประวันรัมย์

สมาพร มังคลัง

พี่ชายและพี่สาว..มาร่วมเรียนรู้กับน้องๆ

ประเด็น

สิทธิเสรีภาพของประชาชน

และมีเกมเรื่องสิทธิ ความเท่าเทียม ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

นำตัวอย่าง

เรือที่บรรทุก คนชรา คนท้อง คนหนุ่มสาว ผู้พิการ

ว่าหากต้องให้คนใดคนหนึ่งสละเรือเพื่อไม่ให้เรือจม

ต้องให้ใครเป็น..เป็นคนสละชีวิต?

กระโดดลงจากเรือ..เป็นต้น ^^

.

.

น้องๆก็มีส่วนร่วมมาร่วม

วาดภาพ

คนท้อง คนชรา ผู้พิการ คนหนุ่มสาว

ผ่านการเล่นเกม

ใครแพ้ออกมาวาดภาพ

ได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนและน้องๆ

เป็นอย่างดีครับ

.

.

แน่นอนครับ

เสี่ยวฯ...

ไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

การทำงานเรื่อง

สิทธิและสวัสดิการของประชาชน

กับน้องๆด้วย^^

เล่าเรื่องกรณีศึกษา

ที่ผมได้ประสาน

ช่วยเหลือ คนด้อยโอกาสและผู้ถูกทารุณฯ

หลายๆกรณี

และสุดท้ายได้ฝากว่า

หากมีปัญหาเรื่อง การใช้ความรุนแรงกับเด็กๆ

ก็สามารถประสาน

และปรึกษาไปยัง ศูนย์ประชาบดี โทร1300

และ

ให้เบอร์โทรผมไว้

หากจำเป็นต้องประสานครับ

.

.

ชมภาพบรรยากาศด้วยกันครับ

v

v

v

.

.

เพราะเราท่านคือเพื่อนประชาชน ^^

สวัสดีครับ

โดย ไทบ้าน

 

กลับไปที่ www.oknation.net