วันที่ พุธ สิงหาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มรดกแผ่นดิน


ในคืนนั้นมีเพียงพ่อกับข้า                สนทนาถึงเรื่องราวแต่คราวก่อน

                พ่อลำดับเรื่องราวหลายฉากตอน              และเล่าย้อนถึงปู่ย่าให้ข้าฟัง

                พ่อบอกว่าก่อนข้าจะเกิดก่อ                     พ่อของพ่อสร้างบ้านไว้หนึ่งหลัง

                ก็คือบ้านหลังนี้ที่ข้ายัง                           ซึ่งเติมต่อแต่ครั้งบรรพกาล

                แหละทรัพย์สินของปู่สู้หยิบยก                  มรดกมากมายให้เล่าขาน

                ได้โอนสายสืบเบื้องแต่โบราณ                  เป็นตำนานมรดกของแผ่นดิน

                                “มรดกที่เจ้าต้องรักษา            ทั้งดิน, ฟ้า, ป่าไม้ และทรายหิน

                ธรรมชาติที่สานต่อหล่อชีวิน                    อนึ่งศิลป์วิจิตรค่ามาช้านาน

                วรรณกรรม – กลอนกานท์ที่ขานยุค           ป็นเรื่องราวปลอบปลุกทุกสถาน

                นาฏกรรม – ดนตรี คีตการ                       ซึ่งคงค่ามหาศาลผ่านคืนวัน

                รสพระธรรมงามสมอุดมค่า                      วัฒนธรรมงามตาค่าเฉิดฉัน

                ที่พ่อบอกแหละคือทรัพย์นับอนันต์             จงสืบสานสร้างสรรค์ชั่วกาลเทอญฯ”

โดย ฟิสิกส์ลายกนก

 

กลับไปที่ www.oknation.net