วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปอยหลวง เจ็ดร้อยห้าสิบปีเชียงราย ทำไมเงียบจัง


๗๕๐ ปี  เชียงรายทำไมเงียบจัง

           

                ในวารสารครูเชียงราย ฉบับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา อ้ายหลอง ของหมู่เฮา หรือ อาจารย์ฉลอง   พินิจสุวรรณ  ศิลปินหนึ่งในเก้าสล่าเชียงรายก็ได้แสดงทัศนะจ่มๆ ซว้ามๆ เรื่องการเฉลิมฉลองสมโภช ๗๕๐ ปี เชียงราย ไปบ้างแล้ว  ผู้เขียนบล็อคนี้ก็ขอแสดงทัศนะจ่มๆ ซว้ามๆ บ้าง  ด้วยหวังว่าชาวเชียงรายจะได้ช่วยกับบอกเล่า เรื่องราวอัตลักษณ์เชียงรายให้ขจรขจายไปให้ทันงานฉลองสมโภชซึ่งอีก ๒ ปีกว่าๆ  ก็จะถึงเวลาแล้ว  

                การร่วมสมโภช  ไม่ใช่ สมโภชน์  นะครับ  เห็นป้ายวัด ป้าย อบต. ป้ายเทศบาลลางแห่งยังเขียน สมโภช ผิด  เป็นสมโภชน์ อยู่เลย  น่าวังเวงใจ เพราะสมโภชน์ น่าจะแปลว่า อ้องขะหล้องดี  อ้องขะหล้องงาม      บ่อเกี่ยวบ่อข้องกับงานปอยหลวงเจียงฮายเลย           

            อันที่จริง สถานศึกษาลางแห่งสามารถร่วมสมโภชเมืองเชียงรายอย่างสมภาคภูมิและง่ายมาก เพียงขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้ถูกต้องตามพระนามจริงของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มังรายมหาราชเท่านั้น เช่น  โรงเรียนเม็งรายมหาราช  เปลี่ยนเป็น มังรายมหาราย  โรงเรียนพญาเม็งราย  เปลี่ยนเป็น พญามังราย  เท่านี้ก็ถือเป็นสิ่งยิ่งใหญ่แล้วครับ  การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ยากเย็นอะไรเลย  เพียงทางโรงเรียนเสนอผ่านคณะ อ.กคศ.เขตพื้นที่ นั้นๆ ทาง อ.กคศ.เขตพื้นที่ ก็อนุมัติได้เลย  โรงเรียนขุนขวากวิทยา  โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม ก็ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนชื่อใหม่ในกฎเกณฑ์นี้ทั้งสิ้น  สถานศึกษาทั่วไปที่ไม่มีชื่อเกี่ยวข้องกับพระนามของพญามังรายก็สามารถร่วมสมโภชได้  โดยการจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชภารกิจสำคัญๆ  แสดงในเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนที่พญามังราย ประสูติ เราควรจัดงานวันคล้ายวันประสูติ ในวัน ๒๓  ตุลาคม ของทุกปี  หลังจากร่วมงานปิยมหาราชแล้วก็น่าจะจัดงานวันมังรายมหาราชอีกงานหนึ่งในวันเดียวกัน  ก็จะเป็นการกล่าวย้ำซ้ำเตือนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพญามังรายให้ปรากฏทุกปีด้วย

                นอกจากนี้หน่วยงานอื่นๆ เช่น  อำเภอพญาเม็งราย ก็น่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอพญามังราย  ชื่ออำเภอจะได้เป็นศรีเป็นสง่าอย่างแท้จริง  การเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเหล่านี้ ไม่น่าจะยากเกินไป เพราะเราเคยมีกรณีเปลี่ยนชื่อ สถานีตำรวจทั่วประเทศเป็นแบบเดียวกัน โดยตัดคำว่าอำเภอ และตำบลออก ก็ทำได้ ทำในวงกว้างทั้งประเทศด้วย  แต่นี่ทำเฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนัก

            ควรตั้งชื่อถนนที่ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการเช่น ถนนจากฝาง -เชียงราย-เวียงชัย-ทุ่งยั้งหัวฝาย-พญาเม็งราย-  ขุนตาล-เชียงของ เป็น ถนนมังรายมหาราช  เพราะเป็นเส้นทางเดินทัพของพระองค์ที่เสด็จไปตีเมืองผาแดงเชียงของ  และอีกสองสามร้อยปีต่อมาบางช่วงบางตอนของถนนสายนี้ เป็นเส้นทางการเสด็จเลียบเมืองต่างๆจากเชียงใหม่ เพื่อแสดงพระราชอำนาจของพระเมกุฎสุทธิวงศ์ หรือพระแม่กุ  กษัตริย์ราชวงศ์มังรายองค์เกือบสุดท้ายด้วย  มีพระมหากษัตริย์ราชวงศ์มังรายอย่างน้อยสองรัชกาลที่เคยเสด็จผ่านเส้นทางนี้ จึงสมควรตั้งชื่อถนนให้เป็นมงคลนามเป็นอย่างยิ่ง

                นอกจากการเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา  การจัดงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ์พญามังรายในวาระต่างๆ แล้วเครื่องแต่งกายในชุดประจำจังหวัดซึ่งปัจจุบันใช้สีม่วง ซึ่งผู้เขียนไม่ทราบที่มาของสีม่วงว่ามาจากแนวคิดใด  ควรจะเปลี่ยนเป็นสีแดง  สีตามวันประสูติกาลของพญามังราย  หรือ สีเขียวอ่อน ตามสีของวันที่ตั้งเมืองเชียงรายใน      ปี พ.ศ.๑๘๐๕ ก็น่าจะมีที่มาและที่ไป อธิบายได้มากกว่านี้  แต่หากมีผู้สามารถอธิบายได้ว่า สีม่วง มีความสำคัญ  เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญของเชียงรายมากกว่านี้ก็น่าจะคงไว้ตามเดิม

            ที่กล่าวมาทั้งหมดเพื่อจะให้ชาวเชียงรายรีบประชาสัมพันธ์งานสมโภช ๗๕๐ ปีมากกว่านี้  มากกว่าจะรอเพียงราชการระดับจังหวัดแต่เพียงฝ่ายเดียว  หลังจากนี้เราอาจจะไม่ได้ยินคำว่

๗๕๐ ปี  เชียงรายทำไมเงียบจัง     อีกก็เป็นได้......

โดย ประกายพฤกษ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net