วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บอกรักแม่ที่”ภูพาน”


                                               บอกรักแม่ที่”ภูพาน”

     

                                          

         
             ผ่านวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค.มาหลายวัน ซึ่งช่วงนั้นหน่วยงานทั้งภาครัฐแลเอกชนหลายหน่วยงานได้มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติหลายกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง บางหน่วยงานกิจกรรมก็เสร็จสิ้นแล้ว แต่บางหน่วยงานกิจกรรมได้เริ่มต้นและทำอย่างต่อเนื่อง ลีโอนิกดิ์ เชื่อว่า หลายคนคงบอกรักแม่ไปแล้ว แต่ลีโอนิกด์มีกิจกรรมน่าสนใจบอกกล่าวกับชาวโอเคเนชั่นอีกกิจกรรมหนี่ง นั่นก็คือ “บอกรักแม่ที่ ภูพาน” 

               

                                                        

                                                  โลโก้เสื้อ "บอกรักแม่ที่ภูพาน"

            

                    กิจกรรม” บอกรักแม่ที่ภูพาน “เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ “เฉลิมพระเกียรติตามรอยพระบาทที่ยาตรา” ที่วุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับการพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา วิธีคิด และวิธีการดำเนินงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านการเดินทางไปศึกษาตามรอยพระยุคลบาทในการเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจอันนำมาซึ่งความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง และความผาสุกแก่อาณาประชาราษฎร์

                                    

 

                     นายประสพสุข บญเดช ประธานวุฒิสภา แถลงข่าวกิจกรรม"บอกรักแม่ที่ภูพาน"

                คณะกรรมการอำนวยการโครงการเฉลิมพระเกียรติตามรอยพระบาทที่ยาตรา ซึ่งมีนายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภาสรรหา เป็นประธาน ได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ๒ ครั้ง คือ กิจกรรม “บอกรักแม่ที่ภูพาน” ณ จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ และกิจกรรม “บอกรักพ่อที่ภูพิงค์” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ 

                                  

                            นายตวง อันทะไชย ส.ว.สรรหา กับนักปั่นจักรยาน

             สำหรับกิจกรรมจะมีอาสาสมัครปั่นจักรยานจากกรุงเทพมหานคร ผ่านสระบุรี นครราชสีมา มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ จนถึงจ.สกลนคร และปั่นขึ้นไปที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เพื่อร่วมกิจกรรม”บอกรักแม่ที่ภูพาน” ซึ่งนักปั่นจักรยานที่เป็นอาสาสมัครจำนวน 79 คน และนักวิ่ง 79 คน จะขี่จักรยานและวิ่งจากกรุงเทพ ผ่านจังหวัดต่างๆ มุ่งหน้าสู่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร

                                     

                                   คณะกรรมการฯถ่ายรูปร่วมกับนักปั่นจักรยาน

             นักปั่นจักรยาน และนักวิ่งจะ เริ่มออกสตาร์ดในวันจันทร์ที่ 23 ส.ค.เวลา 09.00 น.โดยนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา จะเป็น ประธานในการปล่อยขบวนรถจักรยานของอาสาสมัคร จำนวน ๗๙ คัน และนักวิ่ง จำนวน ๗๙ คน จากบริเวณหน้าอาคารรัฐสภา เพื่อเดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช ก่อนออกเดินทางมุ่งสู่พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร เพื่อร่วมทำกิจกรรม “บอกรักแม่ที่ภูพาน” ในวันเสาร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๓
             โดยกิจกรรมที่ภูพานจะจัดให้มีกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  กิจกรรมเขียนโปสการ์ด “บอกรักแม่” และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา เยี่ยมชมโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ หนองหมากเฒ่า และศูนย์การศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
              ลีโอนิกด์ เห็นว่า เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ จึงมาบอกกล่าวให้ชาวโอเคเนชั่นได้ รับทราบ  หากชาวโอเคเนชั่นสนใจก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตามเส้นทางที่คณะนักปั่นจักรยานขี่ผ่าน  และหลังจากเสร็จกิจกรรม”บอกรักแม่ที่ภูพาน”แล้ว ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องในลักษณะเดียวกัน คือ กิจกรรม “บอกรักพ่อที่ภูพิงค์” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ด้วย
                                     ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

 

                                                           

โดย ลีโอนิกด์

 

กลับไปที่ www.oknation.net