วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขลุ่ยผิวกระซิบสวาท พจนานุกรมพุทธศาสตร์กระซิบธรรมะ ( พระนอนวัดขุนอินทประมูล )


อุปกิเลส
หรือ จิตตอุปกิเลส 16
ธรรมเครื่องเศร้าหมอง
สิ่งที่ทำให้จิตขุ่นมัว
รับคุณธรรมได้ยาก
ดุจผ้าเปรอะเปื้อนสกปรก
ย้อมไม่ได้ดี
1. อภิชฌาวิสมโลภะ
คิดเพ่งเล็งอยากได้
โลภไม่สมควร
โลภกล้า จ้องจะเอา
ไม่เลือกควรไม่ควร
2. พยาบาท คิดร้ายเขา
3. โกธะ ความโกรธ
4. อุปนาหะ ความผูกโกรธ
5. มักขะ ความลบหลู่คุณท่าน,
ความหลู่ความดีของผู้อื่น,
การลบล้างปิดซ่อน
คุณค่าความดีของผู้อื่น
6. ปลาสะ ความตีเสมอ,
ยกตัวเทียมท่าน,
เอาตัวขึ้นตั้งขวางไว้
ไม่ยอมยกให้ใครดีกว่าตน
7. อิสสา ความริษยา
8. มัจฉริยะ ความตระหนี่
9. มายา มารยา
10. สาเถยยะ ความโอ้อวดหลอกเขา,
หลอกด้วยคำโอ้อวด
11. ถัมภะ ความหัวดื้อ, กระด้าง
12. สารัมภะ ความแข่งดี,
ไม่ยอมลดละ มุ่งแต่จะเอาชนะกัน
13. มานะ ความถือตัว, ทะนงตน
14. อติมานะ ความถือตัวว่ายิ่งกว่าเขา,
ดูหมิ่นเขา
15. มทะ ความมัวเมา
16. ปมาทะ ความประมาท,
ละเลย, เลินเล่อ
( พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมาลธรรม )

http://www.84000.org/tipitaka/dic/

โดย ศักดิ์ศิริ

 

กลับไปที่ www.oknation.net