วันที่ เสาร์ สิงหาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ข้อแตกต่างระหว่างการให้กับการบริจาค


ข้อแตกต่างระหว่างการให้กับการบริจาค

            บางท่านคงมีความคิดว่าการให้กับการบริจาคนั้นมีความหมายเหมือนกันคือการให้สิ่งของกับบุคคลอื่นอันนั้นมันก็จริงแต่ว่าความหมายของ 2 คำนี้นี้มันมีความหมายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจะของยกความหมายของสองคำนี้ว่ามันเป็นอย่างไร

          การให้หรือภาษาพระเรียกว่าทาน  ทาน  แปลว่า  การให้  คำนี้มันบอกความหมายตรงกับคำแปลคืออะไรอย่างนั้นหรือ  มันหมายถึงการให้แบบเจาะจงลงไปว่าการให้จะให้ใครยกตัวอย่างเช่น  การให้ของแก่ใคร  เป็นต้นการให้นี้อาจเป็นเพราะรักใคร่หรือไม่ก็หวังสิ่งตอบแทนก็ได้  อย่างเช่น  การให้ของแก่พ่อแม่  ก็เพราะหวังให้พ่อแม่ดีใจประทับใจ  เป็นต้น  นี้เป็นการให้โดยหวังสิ่งตอบแทน  หรือจะเรียกได้ว่าการให้นั้น  เป็นการให้แบบเจาะจงไว้ว่าจะให้ใครแล้วนั้นเป็นความหมายของคำว่า  การให้  มันเป็นความหมายตรงๆกับคำแปลอยู่แล้ว

          ส่วนคำว่า  บริจาค  แปลว่า  การเสียสละ  หรือ  การสละสิ่งของ  คำนี้มันให้ความหมายกับคำแปล่อยู่แล้ว  คือการสละสิ่งของโดยแม่หวังสิ่งตอบแทนมันเป็นอีกขั้นหนึ่งของการให้ทานอาจเรียกได้ว่ามันเป็นขั้นที่สูงกว่าการให้เพราะการบริจาคมันมีความหมายลึกซึ้งกว่าการให้ที่เรียกว่าทาน

โดย สุทธิญาโณภิกขุ

 

กลับไปที่ www.oknation.net