วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รักษ์ภาษาไทย


       "พ่อกูชื่อศรีอินทราทิตย์..."              เมื่อแรกเริ่มพินิจวิจิตรค่า

ประโยคแรกจารึกลงศิลา                        เกิดกอขอ-กอกาภาษาไทย

นับตั้งแต่วันนั้นจวบวันนี้                          จึงบรรจบทบทวีความยิ่งใหญ่

วรรณกรรมจึงก้องระบือไกล                    และทั้งโลกสดับได้ถึงความงาม

คือภาษางามสมอุดมค่า                          คือภาษาคู่แผ่นดินถิ่นสยาม

สำนึกซึ้งคุณค่าทุกหน้านาม                      แม้ก้าวข้ามผ่านห้วงช่วงเวลา

จากเบื้องบรรพนับผ่านก็นานอยู่                 ที่ยาย,ย่า,ตา,ปู่สู้รักษา

คือสมบัติสินทรัพย์นับคณา                      จงเชิดชู-รู้ค่าภาษาเรา

จงสืบสานให้ยืนยงคงประจักษ์                  อย่างถูกหลักทั้งเขียนใช้ ไม่ขลาดเขลา

ให้คงอยู่คู่บ้านเนิ่นนานเนา                       ให้ใครเขาลือชาทั่วหน้าเทอญฯ

----------------------------------------------------------------------------------------

นายสุรพันธุ์   สมสีดา   ม.5

การแข่งขันทักษะแต่งคำประพันธ์ระดับม.ปลาย   โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

  

โดย ฟิสิกส์ลายกนก

 

กลับไปที่ www.oknation.net