วันที่ ศุกร์ มิถุนายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แบบทดสอบบุคลิกภาพ


เราได้มาจากเพื่อน ก็เลยเอามาให้เพื่อนๆ ที่ OKNation ลองทำแบบทดสอบดูบ้าง เราลองทำดูแล้ว ก็ตรงดีเหมือนกันนะ 

วิธีทำ นำตัวอักษรข้างหน้ามาเรียงกันจากคำถาม4 ข้อนี้

1.บุคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร?

(I) ชอบสันโดษ คิดก่อนทำ มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็นใหญ่

(E) ชอบเข้าสังคม ชอบไปงานสังสรรค์ ทำก่อนคิด มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากคน สิ่งของ สิ่งแวด

ล้อมเป็นส่วนใหญ่

>>++++++++++++++++>>

2.เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา

คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร?

(S) ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล ดูถึงปัญหาปัจจุบัน ดูถึงหลักความเป็นจริง

(N) ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล คาดการณ์ล่วงหน้า ดูถึงความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้น

********************

3.คุณใช้อะไรในการตัดสินใจกับปัญหา? (โดยสัญชาตญาณของคุณ)

(T) ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง คิดถึงผลที่จะตามมาจากการตัดสินใจ

(F) ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ ตัดสินใจจากความชอบ ความต้องการ คิดถึงความต้องการ และการ

ตอบสนองของตน

>>----------------------------

4.คุณมีวิธีการดำเนินชีวิตอย่างไร?

(J) ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจำวัน ชอบตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทำ ชอบตัดสินใจ

เพื่อให้จบปัญหา

(P) ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว ไม่ยึดติด มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ รับฟังความคิดผู้อื่น

>>++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

>>มาดูเฉลยกัน

ISTJ - The Duty Fulfiller " ผู้สำเร็จ "

>>- มีสมาธิสูง เงียบ เป็นคนรักครอบครัว

>>- ละเอียด จริงจัง และ ไว้ใจได้

>>- ทำงานหนัก เจ้าระเบียบ และมีความรับผิดชอบสูง

>>- อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขา

>>ซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้

>>- ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก

ISTP - The Mechanic " ช่างเครื่อง”

>>- เงียบ ชอบผจญภัย และ กีฬา

>>- ชอบเสี่ยง เป็นตัวของตัวเอง แก้ปัญหาเก่ง

>>- มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด

>>- ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่นอยู่ ทั้งดีและไม่ดี

ISFJ - The Nurturer "ผู้ดูแล "

>>- เงียบ ใจดี มีสติ

>>- มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่

>>- คิดถึงคนอื่นก่อนตัว จำคนเก่ง

>>- เสียกำลังใจเมื่อถูกวิจารณ์

>>- ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง

ISFP - The Artist "ศิลปิน"

>>- เงียบ ใจดี จริงจัง และ อ่อนไหว

>>- ไม่ชอบการโต้แย้ง ไม่ชอบระเบียบ

>>- ความคิดสร้างสรรค์ และไม่เหมือนใคร รักขอบสวยของงาม

>>- เข้าใจยาก เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น

>>- ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง

INFJ - The Protector "ผู้ป้องกัน"

>>- ความคิดสร้างสรรค์ อ่อนไหว เป็นตัวของตัวเอง

>>- เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์

>>- เป็นคนลึกซึ้ง ซับซ้อน ชอบความเป็นส่วนตัว

>>- เข้าใจยาก มีความมั่นใจในตัวเองสูง ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น

>>- ไม่ชอบการโต้แย้ง

INFP - The Idealist "นักอุดมการณ์"

>>- เงียบ ซื่อสัตย์ ชอบอุดมการณ์

>>- ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น

>>- ไม่ชอบการโต้แย้ง

>>- ซื่อสัตย์ต่อตนเอง

>>- มีความคิดสร้างสรรค์

INTJ - The Scientist "นักวิทยาศาสตร์"

>>- ฉลาด มุ่งมั่น ไม่เหมือนใคร

>>- เป็นผู้นำที่ดี มีความมั่นใจสูง มองการณ์ไกล

>>- ชอบคิดคนเดียว และชอบอยู่คนเดียว ชอบด่วนสรุป ไม่ชอบรายละเอียด

>>คิดว่าตนเองถูกเสมอ

>>- บอกความรู้สึกไม่เก่ง จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด

INTP - The Thinker "นักคิด"

>>- ความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง มีเหตุมีผล และ มีความสามารถสูง

>>- ไม่อยากถูกนำหรือนำคนอื่น ไม่ชอบระเบียบ

>>- ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

>>- เงียบ ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง

>>- มีอารมณ์ซับซ้อน ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน

ESTP - The Doer "ผู้กระทำ"

>>- เป็นมิตร ยืดหยุ่นง่าย เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง

>>- ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์

>>- ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไปเร็ว

>>- รักสนุก สามารถทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

>>- ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ

>>- เบื่อง่าย

ESTJ - The Guardian "ผู้พิทักษ์"

>>- มีระเบียบ ซื่อตรง ตรงไปตรงมา

>>- มีความมั่นใจในตัวเอง มีความสามารถ ทำงานหนัก เป็นผู้นำ

>>- ชอบความปลอดภัย และความสงบสุข

>>- บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง

ESFP - The Performer "ผู้แสดง"

>>- อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักสนุก

>>และทำงานเป็นทีมได้ดี

>>- มองโลกในแง่ดี ต้อนรับทุกคน แต่ ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน

>>- ไม่ชอบงานประจำ คิดมากเวลาเครียด

>>- รักสวยรักงาม

ESFJ - The Caregiver "นักใส่ใจ"

>>- มีน้ำใจ คนชอบ มีสติ มีความรับผิดชอบ

>>- เก่งเรื่องคน เข้าใจ สนใจ และ ปรับตามคนได้

>>- ชอบให้คนชอบ ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง

>>- รักสงบ และ ความปลอดภัย ไว้ใจได้ กระตือรือร้น

>>- อ่อนไหว ต้องการการเห็นด้วยจากผู้อื่น

ENFP - The Inspirer "ผู้มีแรงบันดาลใจ"

>>- มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ยืดหยุ่น

>>- ต้อนรับไอเดียใหม่ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด

>>- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย

>>- เป็นคนร่าเริง และ ชอบเป็นอิสระ

ENFJ - The Giver "ผู้ให้"

>>- มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ

>>- ไม่ชอบอยู่คนเดียว ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา

>>- มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบหลายๆ อย่าง

>>- มีความมั่นใจในตัวเอง เจ้าระเบียบ

ENTP - The Visionary "ผู้มีวิสัยทัศน์"

>>- มีความคิดสร้างสรรค์ ฉลาด แก้ปัญหาเก่ง

>>- ชอบไอเดียใหม่ ไม่ชอบทำอะไรซ้ำ ๆ

>>- ชอบคุย คุยเก่ง หัวไว

>>- ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสำเร็จ

>>- บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง

ENTJ - The Executive "ผู้บริหาร"

>>- เป็นผู้นำตั้งแต่เกิด พูดต่อหน้าคนเก่ง ฉลาด มีความรู้

>>- เห็นความสำคัญในความรู้ และความสามารถ

>>ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่เก่ง

>>- แก้ปัญหาเก่ง สามารถเข้าใจปัญหาซับซ้อน

>>- เจ้ากี้เจ้าการ ไม่มีความอดทน เด็ดขาด น่าเกรงขาม

โดย yenyen

 

กลับไปที่ www.oknation.net