วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หมอผีครองเมือง ในทัศนของ...สุวิริโย


เอาเพลงเก่ามาเขย่าความคิด หมอผีครองเมือง ในทัศนของ...สุวิริโย

เนื้อเพลงหมอผีครองเมือง

ยินดีต้อนรับ เชิญสิครับ ขอต้อนรับ คนช่างฝัน คนมุ่งมั่น คนเดินทาง
เชิญแวะดื่มน้ำ เพียงสักครั้ง เย็นชุ่มฉ่ำ สุขเหลือล้ำ จากสายน้ำในลำธาร
สายน้ำ แม้บอบช้ำ มัวหมองคล้ำ หมอผีทำ เวทย์ลึกล้ำ ทำน้ำครำเป็นน้ำดี
หมอผี ครองเมืองนี้ กำหนดชี้ ใครคนดี ใครดื่มน้ำ ใครทำตาม ย่อมมั่งมี
ขอเชิญคำนับ ก้มหัวรับ ความสับปลับ ความฉ้อฉล ความมืดมน เล่ห์กลลวง
สมองไม่ต้องคิด ใช้ชีวิตตามลิขิต ตามแรงฤทธิ์ เดชอำนาจ ปาฏิหาริย์
หมอผีต้อนรับ หมอผีชัก ชวนดื่มน้ำ เลิกความฝัน เลิกมุ่งมั่น เลิกเดินทาง
เมืองนี้ ภูติผี ปิศาจร้าย มีมากมาย ผลสุดท้าย ให้หมอผีครอบครองเมือง
โอ้หนุ่มสาวเจ้าเชื่อฟังหมอผี
เท่ากับปล่อยชีวิตนี้รอดความตาย
หากหนุ่มสาวเจ้าหวาดกลัวหมอผี
ลองคิดอีกที.. ได้.. ไหม..
(แผ่นดินแดนนี้หมอผีครอบครอง)
คนจนยิ่งจน ยากจนเพราะ คนร่ำรวย ร่ำรวยเพราะ คนยากจนสร้างให้รวย
(แผ่นดินแดนนี้หมอผีครอบครอง)
คนดีต้องตาย เพราะเหล่าร้าย พวกเหล่าร้าย เขียนกฎหมาย ให้คนร้ายเป็นคนดี
(แผ่นดินแดนนี้หมอผีครอบครอง)
หลายสิ่งที่เป็น แต่ที่เห็น เป็นภาพลวง เป็นภาพหลอน เฉกเช่นหนอนกลายเป็นเกลือ
(แผ่นดินแดนนี้หมอผีครอบครอง)
หมอผี ครองเมืองนี้ ครอบเมืองนี้ ครองเมืองนี้ ครอบเมืองนี้ เมืองนี้หมอผีครอบครอง
(แผ่นดินแดนนี้หมอผีครอบครอง)
คนรวยร่ำรวย ยิ่งรวยเพราะคนยากจน
คนจนยากจน ยิ่งจนเพราะคนร่ำรวย
ภาพลวงที่เห็น แต่ที่เป็นล้วนเล่ห์มายา
ด้วยความหาญกล้า ด้วยปัญญา ด้วยความจริงใจ
ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมหัวใจ ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมหัวใจ
ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมสำแดง ความยิ่งใหญ่ ความตั้งใจ สู่เป้าหมายการเดินทาง
เส้นทางที่เรา ใฝ่ฝัน
รูปรสกลิ่นเสียง ฟังด้วยหู ดูด้วยตา ชิมด้วยลิ้น กลิ่นจมูก สุขที่ใจ
มายาหลอกลวง เฝ้าหลอกหลอน คนอ่อนแอ คนยอมแพ้ คนธาตุแท้เห็นแก่ตัว
วิถีเหตุผล พาหลุดพ้น ฤทธิ์เวทย์มนต์ หมอผีร้าย สูญสลาย ในพริบตา
วิถีเหตุผล พาหลุดพ้น ฤทธิ์เวทย์มนต์ หมอผีร้าย สูญสลาย ในพริบตา

อันที่จริงแล้วเคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับบทเพลงหมอผีครองเมืองมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่เป็นคนละมุมมองกับเรื่องนี้ ในบล็อกโอเคเนชันเคยมีบล็อกเกอร์อื่นเขียนถึงบทเพลงเพลงนี้เหมือนกัน คิดว่าเพลงหมอผีครองเมืองในอัลบั้ม "ในทัศนของข้าพเจ้า" ของ "คุณมาโนช พุฒตาล" เป็นบทเพลงที่โดนใจผู้ฟังที่มีวุฒิภาวะสูงหรือไม่ก็สำหรับนักดนตรีที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของดนตรีชนิดต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของเพลง อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มผู้ฟังที่ติดตามผลงานของ "มาโนช พุฒตาล" ตามสื่อต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มผู้ฟังที่มีความสนใจในเรื่องของศาสนาปรัชญา

บทเพลงในอัลบั้ม "ในทัศนของข้าพเจ้า" เป็นบทเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นปรัชญา ในบางท่อนบางตอนของเนื้อเพลงผู้ฟังต้องตีความจึงจะสามารถเข้าถึงอรรถรสของบทเพลงได้ ยกตัวอย่างเช่นคำว่า "หมอผี" เป็นการยกสถานภาพของบุคคลที่มีอิทธิพลสามารถครอบงำคนอื่นๆได้

ในการตีความคำว่า "หมอผีครองเมือง" ต้องเชื่อมโยงหมอผีในยุคดึกดำบรรพ์ชึ่งเป็นผู้นำในยุคที่เริ่มมีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณนำมาเชื่อมกับผู้มีอำนาจในยุคปัจจุบัน คาดว่า "คุณมาโนช พุฒตาล" ผู้แต่งเพลงนี้มีความรู้เกียวกับศาสนาปรัชญาเป็นอย่างดี จึงสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านบทเพลงออกมาในบทเพลงอัลบั้มดังกล่าวได้อย่างยอดเยี่ยม

"หมอผีที่ครองเมือง" หากนำมาเทียบกับสังคมในโลกปัจจุบันคงหมายถึง "ผู้มีอำนาจที่ใช้อำนาจในทางเห็นแก่ตัว" ในทุกระดับชั้นของสังคม นักการเมือง พ่อค้า นักธุรกิจ ข้าราชการประจำ นักบวช ฯลฯ คนในทุกสถานภาพที่สามารถกำหนดควบคุมคนอื่นๆได้ด้วยกลวิธีตามแบบของตน หากมองให้เห็นได้ชัดเจน "หมอผีที่ครองเมือง" สามารถนำไปเปรียบกับผู้กุมอำนาจรัฐที่ขาดมโนธรรมขาดจิตสำนึกของผู้ปกครองที่ดี โดยตักตวงผลประโยชน์จากผู้ที่อยู่ไต้อำนาจเป็นประการสำคัญ ไม่ได้ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของประชาชน

ต่อไปจะได้ถอดความหมายของเพลงเพลงนี้ในบางท่อนบางตอน ตาม "ทัศนของข้าพเจ้า...สุวิริโย" อาจจะมีความหมายเหมือนกันหรือต่างกับเจ้าของบทเพลงก็ได้เพราะเป็นความคิดเห็นส่วนตัว

เชิญแวะดื่มน้ำเพียงสักครั้ง  เย็นชุ่มฉ่ำ  สุขเหลือล้ำ  จากสายน้ำในลำธาร

หมายถึงการเชิญชวนของผู้มีอำนาจเพื่อให้เห็นว่าเขาคือผู้ที่จะอำนวยประโยชน์ให้จากทรัพยากรณ์ที่มีอยู่ (นโยบายประชานิยมของรัฐบาลที่ผ่านมาบางรัฐบาล)

สายน้ำแม้นบอบช้ำ   มัวหมองคล้ำ   หมอผีทำ  เวทย์ลึกล้ำทำน้ำครำเป็นน้ำดี

การบิดเบือนความจริง ทำให้คนมองเห็นสิ่งต่างๆผิดเพี้ยน เห็นดีเป็นชั่ว เห็นผิดเป็นถูก (การครอบงำของบางรัฐบาลที่ครอบงำสื่อ ใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างภาพและบิดเบือนความจริง)

หมอผี ครองเมืองนี้ กำหนดชี้ ใครคนดี ใครดื่มน้ำ ใครทำตาม ย่อมมั่งมี

ขอเชิญคำนับ ก้มหัวรับ ความสับปลับ ความฉ้อฉล ความมืดมน เล่ห์กลลวง

สมองไม่ต้องคิด ใช้ชีวิตตามลิขิต ตามแรงฤทธิ์ เดชอำนาจ ปาฏิหาริย์

ใครยอมเป็นทาสรับใช้ผู้มีอำนาจจึงจะได้ประโยชน์ สังคมคนประจบสอพลอ คนไม่มีความสามารถเป็นใหญ่กลายเป็นผู้มีอำนาจรองลงมา

หมอผีต้อนรับ หมอผีชัก ชวนดื่มน้ำ เลิกความฝัน เลิกมุ่งมั่น เลิกเดินทาง

เมืองนี้ ภูติผี ปิศาจร้าย มีมากมาย ผลสุดท้าย ให้หมอผีครอบครองเมือง

สำหรับคนดีมีอุดมการณ์ในการทำงาน หากเปลี่ยนตนเองมาจงรักภักดีต่อผู้มีอำนาจฉ้อฉน ย่อมกลายเป็นคนชั่วที่ช่วยกันสนับสนุนให้คนเลวมีอำนาจได้ต่อไป

ด้วยความหาญกล้า ด้วยปัญญา ด้วยความจริงใจ
ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมหัวใจ ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมหัวใจ
ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมสำแดง ความยิ่งใหญ่ ความตั้งใจ สู่เป้าหมายการเดินทาง
เส้นทางที่เรา ใฝ่ฝัน
รูปรสกลิ่นเสียง ฟังด้วยหู ดูด้วยตา ชิมด้วยลิ้น กลิ่นจมูก สุขที่ใจ
มายาหลอกลวง เฝ้าหลอกหลอน คนอ่อนแอ คนยอมแพ้ คนธาตุแท้เห็นแก่ตัว
วิถีเหตุผล พาหลุดพ้น ฤทธิ์เวทย์มนต์ หมอผีร้าย สูญสลาย ในพริบตา
วิถีเหตุผล พาหลุดพ้น ฤทธิ์เวทย์มนต์ หมอผีร้าย สูญสลาย ในพริบตา

จิตสำนึกของผู้ที่มีคุณธรรมและมีสติปัญญาสูงสามารถที่จะก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวได้

การตีความของแต่ละคนอาจต่างกันออกไปอยู่ที่การเชื่อมโยงตัวละครที่ผูกขึ้นโดยผู้แต่ง แต่สาระที่เป็นนามธรรมย่อมไม่ต่างกันหากเข้าใจเนื้อหาของบทเพลงอย่างแท้จริง

อาตมาฟังเพลงนี้ตั้งแต่ตอนยังไม่ได้บวช(อายุประมาณ 20 ปี) แต่มาเข้าใจเนื้อหาของบทเพลงตอนที่บวชแล้ว แม้ว่าผู้แต่งเพลงคือ "คุณมาโนช พุฒตาล" จะเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่บทเพลงที่สื่อออกมากลับเป็นการรวมไว้ซึ่งสัจธรรมในหลายศาสนาและปรัชญาได้อย่างกลมกลืน คิดว่าไม่ว่าผู้ฟังจะอยู่ในศาสนาใดก็ตาม สามารถที่จะเข้าถึงเนื้อหาของบทเพลงของ "คุณมาโนช พุฒตาล" ได้

"เพลงลำธาร" เป็นเพลงที่เชื่อมโยงต่อจาก "เพลงหมอผีครองเมือง" จะได้เขียนในเรื่องต่อไป หมอผีจะไม่กลับมาครองเมืองได้อีก...(คลิก...ลำธาร ในทัศนของ...สุวิริโย)

โดย สุวิริโย

 

กลับไปที่ www.oknation.net