วันที่ ศุกร์ กันยายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี(ของจริงในโลกมนุษย์)ที่ชัยภูมิ!!!!!


วัดแดนคงคาวนาราม

 

อ.เมือง(เดิม อ.เกษตรสมบูรณ์)
จ.ชัยภูมิพระประธาน พระพุทธศาสดาแลนคาโลกนาถ
วัดพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

พระพุทธศาสดาแลนคาโลกนาถ (พระพุทธเจ้าเปิดโลก)
ซึ่งหล่อด้วยทองเหลือรมดำ สูง 6.49 เมตร ประดิษฐาน
ไว้ในพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ชั้นที่ 1

                สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (ส่วนเกศาธาตุ) ที่พระหลวงปู่บุญมา ถาวโร ได้อันเชิญมาจากประเทศอินเดีย ขณะท่านธุดงค์ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ประเทศอินเดีย เมื่อ 70 ปี ที่ผ่านมา

 

                งานก่อสร้างพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันเสาร์ 19 มกราคม 2545 โดยมีพระหลวงปู่บุญมา ถาวโร ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ ในขณะนี้งานก่อสร้างส่วนโครงสร้างองค์ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีสูง 25.45เมตร กำลังดำเนินการอยู่ดังภาพ

 ประวัติพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีโดยย่อ

           
  ทำไมพระบรมสารีริกธาตุ(ส่วนเกศาธาตุ) จึงให้ปู่หลวงบุญมา นำเอามาสร้างพระธาตุเจดีย์ตรงนี้ ก็เพราะว่าสถานที่แห่งนี้องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ เคยเสด็จมาสร้างปูชนียวัตถุและปูชนียสถานสืบต่อเนื่องกันมาทุกๆ พระองค์ แต่เมื่อถึงกาลเวลาก็เสื่อมสลาย บุบสลาย ยุบพังตามกาลเวลาของโลกธาตุ สำหรับตถาคตองค์พระสมณโคดม ได้เคยเสด็จมากับพระอานนท์ พระอรหันต์ 500 รูป มากับพระมหากัสปะเถระเจ้าในอดีต ได้พยากรณ์ไว้ว่า สถานที่แห่งนี้ต่อไปจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเจริญรุ่งเรือง หลังกึ่งพุทธกาลล่วงแล้ว จะมีผู้มีบุญญาธิการมาทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป ก็ได้มีหลวงปู่เทพโลกอุดร หลวงปู่ละมัย หลวงปู่บุญมา ได้มาดูแลสถานที่แห่งนี้ก่อนแล้วหลายครั้งหลวงปู่เทพโลกอุดร จึงได้ให้หลวงปู่บุญมา ได้มาดูแลสถานที่แห่งนี้ก่อนแล้วหลายครั้ง หลวงปู่เทพโลกอุดรจึงได้ให้หลวงปู่บุญมา ธุดงค์รอนแรมไปยังประเทศอินเดีย เพื่อไปรับพระบรมสารีริกธาตุ(ส่วนพระเกศาธาตุ) ซึ่งพระอินทร์ได้อัญเชิญมาจากชั้นดาวดึงส์ (พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี) โดยแบ่งมาส่วนหนึ่ง แล้วมอบไว้กับพระอรหันต์รูปหนึ่งในอินเดียขณะนั้น รักษาไว้ให้หลวงปู่บุญมา เมื่อเดินทางมาถึงและปฏิบัติธรรมอยู่ช่วงหนึ่ง เพื่อนำกลับประเทศไทย และเมื่อถึงเวลาอันควร ก็ให้สร้างพระธาตุเจดีย์บรรจุไว้ เพื่อให้เทพเทวา มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายได้กราบไหว้สักการะบูชาสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบต่อจนถึงยุคพระศรีอริยเมตตรัย และรอบๆ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีที่กำลังสร้างอยู่จะเป็นบ้านเมืองที่มีศีลมีธรรม น้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์ ฝนฟ้าจะตกตามฤดูกาล กษัตราธิราชทั่วทุกมุมโลกก็จะได้เดินทางมานมัสการพระธาตุองค์นี้เป็นลำดับไป พุทธศาสนิกชนทั่วไปก็จะทยอยกันมากราบไหว้สักการะบูชาและปฏิบัติธรรมมากขึ้นเป็นลำดับๆไป

    พระอริยเจ้าทั้งหลายทั่วทั่งประเทศไทยและทั่วมุมโลก จะหมุนเวียนกับมาปฏิบัติธรรมมิได้ขาดสาย จะมีพระผู้มีบุญญาธิการมาช่วยดูแลรักษาต่อ ๆ ไปหลายองค์ ขณะนี้หลวงปู่ละมัย ดูแลอยู่ และเมื่อถึงเวลาอันควรก็จะมีองค์อื่นๆ หมุนเวียนกันมาดูแลต่อ ๆ ไป หลวงปู่เทพโลกอุดรยังดูแลตลอด ตามที่ท่านอธิษฐานดูแลพระพุทธศาสนาไว้ทุกกาลทุกเมื่อ เนื่องจากหลวงปู่บุญมา ถาวโร อายุ 108 ปี 83 พรรษา อดีตเจ้าอาวาสวัดแกนคงคาวนาราม บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาจากประเทศอินเดีย มาเก็บรักษาไว้ เมื่อ 70 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับเมื่อปี พ.ศ. 2545 หลวงปู่บุญมา ถาวโร ท่านก็ชราภาพมากแล้ว ท่านจึงปรารภว่า ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะได้ร่วมกันสร้างพระธาตุเจดีย์ขึ้น เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดังกล่าว เพื่อให้เทพเทวาและมนุษย์ทั้งหลายได้สักการะบูชา ตลอดทั้งสัตว์โลกทั้งปวง เพื่อเป็นศิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลจนกว่าจะถึงซึ่งพระนิพพาน ทางคณะสงฆ์วัดแดนคงคาวนาราม คณะกรรมการวัด คณะกรรมการก่อสร้างพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี พ่อค้าประธาน จึงได้ร่วมกันทำโครงการก่อสร้างพระเจดีย์ขึ้น โดยหลวงปู่บุญมา ถาวโร ให้ชื่อเรียกพระธาตุเจดีย์นี้ว่า พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี มีฐานกว้าง 5.50 เมตร สูง 25.45 เมตร ไม่รวมยอดฉัตร ดำเนินการก่อสร้างโดย คณะกรรมการก่อสร้างพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี ได้กระทำพิธืวางศิลาฤกษ์ เมื่อ 19 มกราคม 2545 หลวงปู่ บุญมา ถาวโร เป็นประธานในพิธีคำนมัสการ พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี
ตั้งนะโม 3 จบ
อะหัง วันทามิ ภันเต เจติยัง
พุทธ-สารีริก-ธาตุง สิระสานะมามิ
กล่าว 3 จบ
คำอธิษฐาน
ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนเกศาธาตุ พระพุทธองค์ ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย จงประสบแต่สันติสุข ตลอดกาลนานเทอญ
กราบ 3 ครั้งชั้นที่ 1 พระพุทธศาสดาแลนคาโลกนาถ หล่อด้วยทองเหลืองรมดำ ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ในพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี
เมื่อ 29 มีนาคม 2546
ชั้นที่ 2พระแก้วมรกตจำลอง พระพุทธรูปบูชา"รุ่นโลกธาตุ" หล่อใหม่ จำนวน 129 องค์ บรรจุไว้ในพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี เมื่อ 19 มกราคม 2547
ชั้นที่ 3 พระโลหิตธาตุ,พระธาตุ,พระพุทธเจ้าเปิดโลก,พระพุทธมิ่งเมือง,พระพุทธรูปบูชา"รุ่นโลกธาตุ" พระพุทธรูปองค์จริง บรรจุไว้ในพระเกศแก้วจุฬามณี เมื่อ 29 มีนาคม 2546
ชั้นที่ 4 พระบรมสารีริกธาตุ(ส่วนพระเกศาธาตุ)บรรจุไว้ในพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีเมือง เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2546

 

 

 

 

 

ประวัติวัดแดนคงคาวราม
          ปฏิบัติธรรมจึง ณ วัดแดนคงคาวนาราม ตั้งอยู่บ้านหนองแวง หมูที่3 ตำบลซับสีทอง อำเภอเมือง (เดิม อ.เกษตรสมบูรณ์) จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางถนนหมายเลข 2501 ระยะทางจากจังหวัดถึงวัดประมาณ 41 กิโลเมตร ระยะแรกก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2506(40กว่าปีที่ผ่านมา) พระหลวงปู่บุญมา ถาวโร ได้เดินธุดงค์เข้ามาและตั้งเป็นที่พักสงฆ์ขึ้นพำนักปฎิบัติธรรม ซึ่งพื้นที่นี้เดิมในสมัยก่อนเป็นป่าดงดิบ มีต้นยาง ต้นตะเคียนทอง ประดู่และต้นไม้อื่น ๆ หลากหลายพันธุ์ มากทั้งปริมาณและขนาด มีสัตว์ป่าชุกชุม ในขณะนั้นมีชาวบ้านมาตั้งบ้านเรือนอยู่เพียง 2-3 หลังเท่านั้น ปัจจุบันมีประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาอพยพเข้ามาตั้งบ้านเรือนอาศัย 10 หมู่บ้าน รวมเป็น 1 ตำบล เรียกว่า ตำบลซับสีทองเนื้อที่ของวัดมีประมาณ 15 ไร่ ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมกิจกรรมของพระสงฆ์ เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพุทธบริษัท และพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยมีพระหลวงปู่บุญมา ถาวโร
เป็นเจ้าอาวาส  พ.ศ. 2545 จะดำเนินการก่อสร้าง พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี มีฐานกว้างด้านละ 5.5เมตร สูง 25.45 เมตร ไม่รวมยอดฉัตร เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ(ส่วนเกศาธาตุ) ซึ่งหลวงปู่บุญมา ถาวโร ได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย เมื่อ 70 ปี ที่แล้วมาเพื่อให้เทวาและมนุษย์ได้กราบไหว้สักการะบูชาตลอดทั้งสัตว์โลกทั้งปวง เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์ พัฒนมงคลจนกว่าจะถึงขั้นพระนิพพาน ปัจจุบัน วัดแดนคงคาวนาราม มีเสนาสนะและสาธารณูปโภคเท่าที่จำเป็นต่อการอาศัยอยู่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุ สามเณร และฆราวาส มีเสนาสะป่า เหมาะแก่การปลีกวิเวกของผู้ใคร่
บว่าเป็นวัดที่สำคัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในท้องถิ่นตลอดทั้งเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้
สืบไป


จาก www.hellodhamma.igetweb.com

นิพพานะ ปัจจโย โหตุ นิพพานะ สุขัง

สาธุ สาธุ สาธุ......

 

ดร.ธรรมยาตรา

Dr.Dhammayatra@gmail.com 

www.buddhapoem.com 

www.buddha-dhamma.com 

www.sangthipariya.com 

www.sangthipariyadhamma.com  

 

โดย ดร.ธรรมยาตรา

 

กลับไปที่ www.oknation.net