วันที่ เสาร์ กันยายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตู้ไปรษณีย์ ที่มีใช้งานในอดีตมาถึงปัจจุบันนี้


       

       ตู้ไปรฯ ตั้งอยู่ริมถนนแจ้งวัฒนะ  ทางเข้าสำนักงานใหญบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ไปรษณีย์โทรเลข

ได้รับสถาปนาเมื่อ 4 สิงหาคม พ.ศ.2426 แปรรูปเป็นการสื่อสารแห่งประเทศไทย เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.

2520  เปลียนสถานะแยกตัวออกมาตั้งเป็นบริษัท จำกัด เมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ.2546


       
ทางเข้าบริษัท ที่ทุ่งหลักสี่ แจ้งวัฒนะ ทุ่งหลักสี่ในอดีตกรมไปรษณีย์โทรเลขได้เวณคืนที่ดินไว้เพื่อ

วางเสาโทรเลขติดต่อต่างประเทศ เวณคืนไว้ ประมาณ 3,000ไร่ ข้าราชการศูนย์ราชการแจ้งฯ

จะมีสักกีคนที่ทราบเรื่องราวเหล่านี้ ศูนย์ราชการขนาดใหญ่มาที่นี้ แม้กระทั้ง ที.โอ.ที ประวัติศาสตร์

เรื่องราวต่างๆ ไม่ส่งเสริมให้เรียนรู้กันจึงขาดจิตสำนึกต่อชาติบ้านเมือง ใช่ไหม? คุณครูชินวรณ์ ฯรัฐ

มนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ใช่ไหม?และเจ้ากระทรวง นิพิฏ ฯกระทรวงวัฒนะธรรม

 

 


ประเทศเยอรมันนี มอบให้เป็น ของขวัญ 2 ตู้ เมื่อ เริ่มสถาปนากิจการไปรษณีย์ "4 ส.ค. 2426"

 ตั้งอยู่ที่พิพิธภัณ์ตราไปรษณียากร สามเสนใน 1 ตู้ และอีกตู้ตั้งอยู่ที่ศูนย์ไปรษณีย์หลักสี่

เป็นเหล็กหล่อทั้งตู้ เป็นศิลปะแบบวิตอเรียน
  
   ตู้เหล็กทรงกลม แบบเดียวกันที่ใช้อยู่ในไปรษณีย์อังกฤษ หล่อด้วยโลหะทั้งตู้ สั่งเข้ามาจากประเทศอังกฤษ

เมื่อ ปี พ.ศ.2454  มีสองรุ่น คือรุ่นที่สั่งซื้อจากประเทศอังกฤษ และรุ่นที่สั่งซื้อจากสิงคโปร์ ต่างจังหวัดมี่ตั้งอยู่ที่

ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา หน้าตลาด 100 ปี สามชุก สุพรรณบุรี

    
ตั้งอยู่หน้าสำนักงานไปรษณีย์เขตนครหลวงเหนือ ด้านหลังที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน ท่านอยากไปถ่ายภาพ

เชิญได้ครับ นั่งรถไฟฟ้า บี ที เอส เดินทางสดวกปลอดภัย ยิ้มหวานๆกับ ยาม ไปถ่ายภาพที่ระลึกได้

  


         


เพื่อนบล็อกเกอร์ นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นักเขียนสารคดีให้นิตยสาร ระดับอินเตอร์

ผู้หลงไหล เสน่ห์ของจักรยาน ตามหาจักรยานรุ่นต่างๆ ผมลืมบอกไปว่าที่ร้านโอ๊วยั๊วะ ครูแดงมีจักร

ยานที่มีเสน่ห์อยู่หลายคันครับ


 ตู้ไปรฯรุ่นใหม่ ตั้งอยู่หน้าวัฒนาวิทยาลัย ถนนสุขุมวิท
  
       ตู้กรงนก หน้าสำนักงานไปรษณีย์นครหลวงเหนือ
    


     ตู้ชนิดนี้หล่อด้วยซีเมนต์หนาประมาณ 20 ซม. มีน้ำหนักมาก ใช้งานเมื่อ พ.ศ.2469 ตู้รุ่นนี้มี 2 แบบ

คล้ายๆกัน แตกต่างกันที่ตราครุฑ ครุฑมีปีกโค้ง และชนิดมีปีกตรง สังเกตุลวดลายที่ส่วนบนแตกต่างกัน

     

   นำภาพมาให้เห็นข้อแตกต่าง ครุฑ ลวดลาย ตู้เหล่านี้ ตั้งอยู่ที่ทุ่งหลักสี่ ไปแิอคชั่นเก็บภาพได้นะครับ
หรือนั่งรถไฟฟ้า บีทีเอส ไปลงสถานีสะพานควาย ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ครับ

ตู้ไปรษณีย์ นับว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของกิจการไปรษณีย์ของประเทศต่างๆ

ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ จำนวนจดหมายไปรษณียบัตรที่หย่อนลงในตู้ไปรษณีย์จะมีจำนวนลดน้อย

ลงไป โดยเฉพาะ แอร์โรแกรม หรือแอร์เลตเตอร์ แทบไม่มีใครใช้เขียนกันแล้ว เพราะจดหมาย

อีเลคโทรนิค หรือ E-mail เข้ามาทดแทนสื่อสารกันได้รวดเร็วกว่า แต่แทบจะทุกประเทศก็

ยังตั้งตู้ไปรษณีย์ให้บริการอยู่ เพราะนั้นถือว่าเป็นจุดขายให้นักท่องเทียว ได้ถ่ายภาพกับตู้ไปรษณีย์

เพื่อเป็นที่ระลึกในการเดินทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญตรงนี้เช่นกัน

 หลายๆ ท่านคงสงสัยว่าเมื่อบริการน้อยลงแล้วไปรษณีย์รายได้จะลดลงไปไหม? ครับ

ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยแยกการให้บริการ ในการบริหารจัดการ

ให้ชัดเจน บริการหลายๆบริการ ประชาชนแทบไม่ทราบว่าไปรษณีย์ดำเนินการ เช่นการเลือกตั้งต่างๆ

ไม่ขอกล่าวในที่นี้เพราะจะยาวเกินไป

 จากการศึกษารายงานการไปรสนีย์(ใช้ภาษาเดิม) โทรเลขประจำศก 130 หรือปี พ.ศ.2454

ทราบใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท รายงานดังกล่าว กล่าวถึงจำนวนตู้ไปรสนีย์ ที่ตั้งอยู่ตามที่ต่างๆ เพื่อสำ

หรับให้ทิ้ง จดหมายธรรมดา ฝากส่งทางไปรสนีย์ แทนที่ต้องนำไปส่งที่ทำการไปรษณีย์ ในปี

พ.ศ. 2454 มีสถิติบอกจำนวนไว้ว่ามีจำนวนทั่วประเทศทั้งสิ้น 314 ตู้ ดังนี้

 1.ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ จำนวน 95 ตู้

 2.ตั้งอยู่ตามสถานีรถไฟต่างๆ 128 ตู้

 3.ตั้งอยู่ตามหัวเมืองมณฑลต่างๆ 91 ตู้

  รวม  314 ตู้

 (หมายเหตุ ในรายงาน ปีต่อๆมาจะบอกว่าตั้งอยู่ในเรือเดินทะเลจากกรุงเทพฯไปสิงคโปร์ด้วย)

                            


 

                        ภาพตู้ไปรษณีย์ที่มีใช้งานในสมัยต่างๆ ภาพแผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึก

 ชนิดราคา 2 บาทตู้ไปรษณีย์ที่สร้างในปี พ.ศ.2516

 ชนิดราคา 3 บาทตู้ไปรษณีย์ ตามทำทำการเล็กๆ ในต่างจังหวัด นำออกใช้ ในปี พ.ศ.2496

 ชนิดราคา 4 บาท ตู้ไปรษณีย์ ที่มีปริมาณงานมาก นำออกใช้งานในปี พ.ศ. 2469

 ชนิดราคา 5 บาท เป็นตู้ไปรษณีย์สั่งมาจากประเทศอังกฤษรุ่นแรก และรุ่น สองสั่งมาจากสิงคโปร์

 -นำเข้ามาประมาณ ปี พ.ศ.2454

 ชนิดราคา 6 บาท เป็นตู้ที่ได้รับเป็นของขวัญ มา สองตู้จากประเทศเยอรมันนี เมื่อคราวเปิด ในปี พ.ศ.2426

    

ตู้ทรงแปลกๆ คล้ายๆกรงนก หล่อด้วยซีเมนต์ ตัวตู้ตั้งอยู่บนเสาโดเด่น ตู้เหล่านนี้ใช้งานในภูมิภาค เมื่อ ปี พ.ศ2496
   
ตู้รุ่นใหม่ สำรองไว้ใช้งาน เส้นขาวๆตัดนั้นสื่อความหมายถึงการโยงใยกิจการไปรษณีย์ไปทั่วโลก


สำรองใช้งาน ตู้รุ่นใหม่ครับ เป็นตู้ขนาดเล็ก

นำมาให้ดูแบบชัดๆครับ บ้างยังหุ่มห่ออยู่

   คนขายตู้ที่ระลึก   
ตู้ปลดระวางการใช้งาน รอนำไปซ่อมแซม บ้างตู้ถูกตีนผีเสยริมทางเท้าเสน่ห์ ของไปรษณียบัตร ไปรษณียบัตรฉบับนี้ ฝรั่งชาวออสเตรเลีย ที่เขาทำธุระกิจขายของเก่า ขายเปลื่อกซอง

จดหมายเก่าๆ ขายสิ่งสะสมต่างๆ นำมาขาย คนไทยนักสะสมซื้อมาเก็บไว้ราคา 2,500 บาท ถามว่าเขาสะสมทำไหม?

ตอบว่ามันเป็นความสุขของคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาสะสมของเก่า ไปรษณียบัตรนี้ส่งจาก ป.ณ.ท่าวุ้งลพบุรี พ.ศ.2479

น่าจะเขียนวันที่ 19.1.2479 (เขียนวันที่ 19 เมษายน 2479 เดือนเมษายน สมัยนั้นคือเดือนที่ 1 ของปี พ.ศ.2479)


ข้อความด้านหลัง
โรงเรียนประชาบาลตำบลหัวสำโรง
15 เม.ย.2479
คำนับเลขานุการพืชสมาคมพืชกรรม
  ด้วยผมได้ทราบแจ้งความจากหนังสือพิมพ์กสิกร เล่มปีที่ 9 ได้ให้จัดการตั้งสมาคม
พืชกรรมแห่งสยามแล้ว ผมผู้หนึ่งที่มีความประสงค์ จะเป็นสมาชิกแห่งสมาคมนี้ แต่ไม่ทราบ
ระเบียบการ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง  ผมจึงขอความช่วยเหลื่อ จากคุณให้ ส่งรายละเอียด
เรื่องนี้ไปยังผม ที่อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรีด้วยจะขอบพระคุณอย่างยิ่ง
                                                                             ขอแสดงความนับถือ
                                                                        นายด้วง แทน...
ไปรษณียบัตร อายุ 77 ปีฉบับนี้ ถ้าท่านค่อยๆอ่านจะสื่อสารอะไรได้มากมาย 77 ปี การส่งเสริม
งานกสิกรรมของไทยเรานั้นช่วงรัฐบ้าน จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายด้วงเป็นครูประชาบาล ร.ร.
หัวสำโรงอำภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สมัยนั้นมีสมาคมพืชกรรมแห่งสยาม ส.พ.ส ย่อมาจากสมาคมพืช
กรรมแห่งสยาม
    ไปรษณียบัตร จึงมีคุณค่าในการสื่อสาร บล็อกเกอร์ภิริสา หรือน้องแต่น จึงหลงเสน่ห์ไปรษณียบัตร
เพราะไปรษณียบัตรมีเรื่องเล่ามากมาย ท่านไม่ลองเก็บไปรษณียบัตรท้วงหนี้บัตรเครดิตไว้บ้างหรือ?
 
 
สิ่งสะสม ที่ระลึก


โดย คนช่างเล่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net