วันที่ จันทร์ กันยายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เปิดมิติการศึกษา แบ่งเขต ประถม – มัธยม ยกระดับการเรียนขั้นพื้นฐาน


เปิดมิติการศึกษา แบ่งเขต “ประถม – มัธยม” ยกระดับการเรียนขั้นพื้นฐาน

 

            นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการเสวนา “มิติใหม่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ว่า ปัจจุบันเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แบ่งออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (183 เขต) และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (42 เขต) โดยการบริหารงานในภาพรวมจะยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เช่นเดิม ถือเป็นการเปิดมิติใหม่ของการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะทำให้การบริหารงานมีการแยกส่วนกันอย่างชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับประถมและมัธยม ให้มีความสอดคล้องกับการปฎิรูปการศึกษาของประเทศไทย ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น สามารถให้การดูแลเด็กไทยทุกคนตั้งแต่วัยเริ่มเรียนถึงอายุ 15 ปี ให้ได้เรียนฟรีตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            “อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการของแต่ละเขตพื้นที่ ทาง สพฐ. จะมีการติดตามตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการ ทั้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้มีผู้บริหารและครูที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละระดับ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา ที่สำคัญคือการดำเนินงานทั้งระดับประถม – มัธยม จะต้องมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน เพื่อคุณภาพการศึกษาในระดับต่างๆ ต่อไป” รมว.สธ. กล่าว

            นายชินวรณ์ กล่าวด้วยว่า นอกจากการดูแลการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กในระบบทั้งหมดแล้ว ยังมีเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบ เช่น เด็กที่ลาออกระหว่างเรียน เด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนเนื่องจากต้องย้ายตามผู้ปกครองซึ่งมีอาชีพรับจ้างมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง  รวมถึงเด็กในพื้นที่ชนบทหรือตามชายแดน กรณีเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทาง ศธ. จะต้องจัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียน และระบบการศึกษาทางเลือกขึ้นมาเพื่อรองรับ โดยเป้าหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทาง ศธ. จะต้องดำเนินการให้มีเด็กเข้าสู่การเรียนในระบบการศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้แต่เด็กการศึกษาพิเศษ ที่ปัจจุบันได้มีการเปิดโครงการเรียนร่วมกับเด็กปกติไปแล้วในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นการขยายโอกาสให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระบบได้มากขึ้น           

              

 

โดย ศุภฑิต_สนธินุช

 

กลับไปที่ www.oknation.net