วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

...... เปิดเพลงในบล็อก เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไหม? ควรดำเนินการอย่างไรให้ปลอดปัญหา (1)


             การเปิดเพลงในบล็อก กลายเป็นสีสันที่ขาดกันไม่ค่อยได้ไปเสียแล้ว บ้างก็นำเพลงจาซีดีที่ซื้อมาอย่างถูกกฎหมายมาอัพโหลดขึ้นบล็อก บ้างก็ไปเก็บโค้ดจากเวบที่ให้บริการฟังเพลงออนไลน์ ทั้งแบบที่เขาตั้งใจให้โค้ดเอามาลงที่บล็อกได้ และแบบที่ไปดึงจาก source เอาเอง

            คำถามคือ เรากำลังละเมิดลิขสิทธิ์รึเปล่า มีความผิดไหม อ่านแล้วหนาวจิคะ ก็มันผิด แต่ทางเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงอย่าง อาร์. เอส. โปรโมชั่น เขายังมองว่าเป็นเรื่องดีกับศิลปินและค่ายเพลงที่มีการเปิดเพลงของเขาในสื่อออนไลน์ แต่ถ้าจะให้ไม่มีปัญหา ก็จะต้องมีการขออนุญาตกันอย่างเป็นทางการ ให้เป็นเรื่องเป็นราว หรือว่าทาง oknation จะดำเนินการตรงนี้ให้ด้วยซะเลย บล็อกเกอร์จะได้ลงเพลงของเจ้าของลิขสิทธิ์ในบล็อกได้อย่างสบายใจ

           ทีนี้ละ จะทำอย่างไรดี คงต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายดูว่า มีข้อยกเว้นอะไรให้หรือไม่ เพราะที่เอามาลงบล็อกกันก็ล้วนเพื่อเป็นการให้ความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้จำหน่าย จะว่าช่วยโปรโมทให้ก็ได้ แม้จะไม่ได้เอ่ยอ้างว่าให้ไปหาซื้อได้ที่ไหน อืมม หรือว่าควรจะเขียนบอกไว้ด้วย แล้วมีข้อความอะไรอีกที่ควรจะเอามาใช้ประกอบเวลาเอาเพลงมาลงที่บล็อก เพื่อที่จะไม่ให้เป็นการละเมิด

          มาอ่าน กฎหมายก่อนดีกว่าค่ะแล้วอ่านข่าวดีกับข่าวไม่ดีที่ด้านล่างนะคะ หากมีข้อมูลอะไรชัดเจนขึ้นจะมา
อัพเดทเพิ่มเติมไว้เป็นความรู้ต่อไปด้วยค่ะ


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์ 

              ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2537 เพื่อใช้บังคับแทนพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2521โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2538 เป็นต้นไป

              พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับดังกล่าวได้ให้ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์ในสาขาวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์ ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้ประโยชน์จากผลงานสร้างสรรค์ของตน ตลอดจนได้รับสิทธิในการทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ยังได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการให้เช่า หรือให้สิทธิในการทำซ้ำผลงานของตนรวมทั้งยังสามารถยกผลประโยชน์อันเกิดจากงานลิขสิทธิ์ของตนให้ผู้อื่นได้ตามต้องการ

              การละเมิดลิขสิทธิ์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ได้จำแนกลักษณะการละเมิดลิขสิทธิ์ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. การละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง ได้แก่การทำซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ได้ให้ความ คุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ ตัวอย่างเช่น การทำซ้ำสิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ ทั้งนี้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นต้น การให้ความคุ้มครองงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว ยังรวมการห้ามมิให้ดัดแปลง หรือเผยแพร่สิ่งบันทึกเสียง หรือโสตทัศนวัสดุต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกด้วย

  2. การละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม ได้แก่การกระทำทางการค้าหรือการกระทำการที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ที่กล่าว ข้างต้น หากผู้ใดรู้อยู่แล้ว หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น และมีส่วนในการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดแก่งานนั้น เพื่อหาผลกำไรให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำการดังต่อไปนี้

   - ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
   - เผยแพร่ต่อสาธารณชน
   - แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
   - นำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

                บทกำหนดโทษ และลักษณะความผิด

  1. การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น หรือให้เช่าต้นฉบับ หรือสำเนางานดังกล่าว โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท
   ถ้ากระทำความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100
   ,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  2. การละเมิดลิขสิทธิ์โดยการขายมีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อหรือเสนอให้เช่าซื้อ นำเข้าในราชอาณาจักร เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือแจกจ่ายงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้กระทำต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาท และถ้าการกระทำความผิดดังกล่าว เป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี ปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

   ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่า กรรมการ หรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคล
   นั้นเป็นผู้กระทำความผิดกับนิติบุคคลนั้น เงินแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำของนิติบุคคลนั้น ได้กระทำโดยที่ตนมิได้รู้เห็น หรือ
   ยินยอมด้วย

   บรรดาสิ่งที่ได้ทำขึ้นหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกปรับให้ตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์
   ส่วนสิ่งที่ได้ใช้ในการกระทำความผิด เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ก็จะถูกปรับด้วยเช่นกัน

   ส่วนค่าปรับที่ได้มีการชำระตามคำพิพากษานั้น ครึ่งหนึ่งจะตกเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์ อย่างไรก็ดี การได้รับค่าปรับ
   ดังกล่าว ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง สำหรับที่เกินจำนวนเงินค่าปรับที่
   เจ้าของลิขสิทธิ์ได้รับไว้แล้วนั้น

ตารางแสดงบทกำหนดโทษเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ลำดับ

มาตรา

การกระทำที่เป็นความผิด

ระวางโทษ

1

69

กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของนักแสดง มาตรา 27 ,มาตรา 28 , มาตรา 29 , มาตรา 30 หรือ มาตรา 52

(1) ละเมิดลิขสิทธิ์ทั่วไป มาตรา 27 การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5)ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ดังต่อไปนี้(1) ทำซ้ำ หรือดัดแปลง(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

(2) ละเมิดลิขสิทธิ์งานโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียง
มาตรา 28 การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง แก่โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ หรือสิ่งบันทึกเสียงอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ทั้งนี้ไม่ว่าในส่วนที่เป็นเสียง และหรือภาพให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้

(1) ทำซ้ำ หรือดัดแปลง
(2) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3) ให้เช่าต้นฉบับ หรือสำเนางานดังกล่าว

(3) ละเมิดลิขสิทธิ์งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
มาตรา 29 การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 15 (5) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้

(1) จัดทำโสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองาน แพร่เสียงแพร่ภาพ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน
(2) แพร่เสียงแพร่ภาพซ้ำ ทั้งนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน
(3) จัดให้ประชาชนฟัง และชมงานแพร่เสียงแพร่ภาพ โดย เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นในทางการค้า

ปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาทถ้าเป็นการกระทำเพื่อการค้า ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2

70

ละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา 31

มาตรา 31 ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ถือว่าผู้นั้นกระทำการอันละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดัง ต่อไปนี้

(1) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
(2) เ ผยแพร่ต่อสาธารณชน
(3) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ เจ้าของลิขสิทธิ์
(4) นำ หรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

ปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 100,000 บาทถ้ากระทำเพื่อการค้า จำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 50,000 บาท ถึง 400,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวดี!!

บริษัท อาร์. เอส. จํากัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และ สภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย
วันที่ 6 ตุลาคม 2547 ณ บ้านไร่กาแฟ สาขาเอกมัย เผยยังสนับสนุนการเปิดเพลงออนไลน์ ระบุต้องการตรวจจับกลุ่มผู้ค้าขายหากำไรจากสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

          งาน “รวมพลคนเว็บเพลง” เป็นงานแถลงถึงทิศทางการดําเนินงานในเรื่องลิขสิทธิ์เพลงออนไลน์ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจที่จะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง บริษัท อาร์. เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน) และสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมด้วย สภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทําความเข้าใจ และชี้แจงนโยบายในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงออนไลน์ของ บริษัท อาร์. เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน) ดังนี้

1.เพื่อทําความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวิชาชีพเว็บมาสเตอร์ไทย ถึงเงื่อนไขของการนําเพลงออนไลน์ไปเผยแพร่และให้บริการผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต
2.เพื่อเป็นการจัดระเบียบเว็บไซต์ผู้ให้บริการเพลงออนไลน์ให้มีรูปแบบการดําเนินงานที่ชัดเจน และสามารถดําเนินธุรกิจร่วมกันได้อย่างถาวร

รายชื่อเว็บไซต์ที่เข้าร่วมงานแถลงข่าว “รวมพลคนเว็บเพลง”

1.http://www.365jukebox.com
2.http://www.songonair.com
3.http://www.02-9000000.com
4.http://www.yenta4.com/music/
5.http://www.thaiwebcool.com
6.http://www.idolzone.net/music
7.http://www.icyclub.com
8.http://www.icygang.com
9.http://www.mzaa.com
10. http://www.narak.com
11. http://www.oldsonghome.com
12. http://www.songtoday.com
13. http://www.thaialbums.com
14. http://www.teenee.com
15. http://www.siamzone.com
16. http://www.jorjae.com/
17. http://www.mthai.com
18. http://www.dekbaba.com

บทบาทของ บริษัท อาร์. เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

          ทาง บริษัท อาร์. เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสําคัญของสื่ออินเทอร์เน็ต โดยเห็นว่าเป็นช่องทางที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตลอด 24 ชั่วโมง และในปัจจุบัน มีเว็บไซต์จํานวนมากเผยแพร่ผลงานเพลงผ่านเว็บไซต์ รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับศิลปิน อัลบั้มเพลง ซึ่งถือว่าไม่เป็นสิ่งเสียหาย ตรงกันข้ามกับเป็นผลดีกับทุก ๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นด้านผู้ผลิต หรือผู้บริโภคเอง

          ส่วนนโยบายเรื่องของลิขสิทธิ์ เพลงนั้น ปัจจุบันทาง บริ ษัท อาร์. เอส. โปรโมชั่น จํากั ด (มหาชน) ยังไม่มี นโยบายในการจับกุมหรือจั ดเก็บลิขสิทธิ์ เพลงที่เผยแพร่ ทางเว็ บไซต์ แต่ นโยบายหลักจะมุ่งเน้น ดำเนิน การในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาที่ ละเมิดในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะการปลอมแผ่น การไร้ท์ แผ่นซีดี หรือ mp3

          โดยสรุปแล้ว บริษัท อาร์. เอส. โปรโมชั่น จํ ากั ด (มหาชน) มีนโยบายในการประกาศเดินหน้า สนับสนุนวงการเพลงไทย โดยสนับสนุน และอนุญาตให้เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เปิดบริการเพลงออนไลน์ให้กับ ผู้บริโภค สามารถนําเพลงที่ อยู่ในสังกัดของ บริษัท อาร์. เอส. โปรโมชั่น จํากั ด (มหาชน) นําเผยแพร่ ผ่าน เว็บไซต์ได้ และในอนาคตบริษัทฯ ยังมี นโยบายที่ จะเปิดโอกาสให้พั นธมิ ตรที่สนใจมาร่วมเป็นตัวแทนจําหน่าย เพลงออนไลน์ได้ด้วย

บทบาทของ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย

          ทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิ ดขื้นในเรื่องของ การเผยแพร่ผลงานที่มี ลิขสิทธิ์ ออกสู่สาธารณชน ในเรื่องของการเป็ดให้บริ การเพลงออนไลน์ก็ เช่นเดียวกัน ทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และสภาวิชาชี พผู้ดูแลเว็บไทยยินดี ที่จะเป็นผู้ประสานงานให้กั บสมาชิ ก หรื อ ผู้ใช้ บริการอินเทอร์เน็ต ที่ยอมรับจริยธรรมแห่งวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย สามารถขออนุญาตนำผลงานเพลงใน สังกัดของ บริษัท อาร. เอส โปรโมชั่น จํากั ด (มหาชน) ออกเผยแพร่ในรูปแบบการฟังเพลงออนไลน์ผ่านสื่อ อินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สู งสุดแก่ทุ กฝ่ายทั้งเจ้าของลิขสิ ทธิ์เพลง เว็บไซต์ ผู้ให้บริ การ รวมถึง ประชาชนผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย

ทิศทางในอนาคต

          ทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย จะรับหน้าที่ในการประสานงานรวบรวม เว็บไซต์ที่ต้องการขออนุญาตในการนําเพลงในสังกัดของ บริษัท อาร. เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อทําหนังสือขออนุญาตในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ทางสมาคม ผู้ดูแลเว็บไทย และสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย เอื้ออํานวยให้กับเว็บไซต์ที่ยอมรับในจริยธรรมแห่ง วิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย โดยไม่มี ค่าใช้จ่ายใด ๆ

ที่มา: http://www.365jukebox.com/script/ads/page/012.html

แม้ในปัจจุบันที่ อาร์. เอส.ฯ เริ่มขยายงานสื่อดิจัตอล และตลาดออนไลน์แล้วก็ยังย้ำว่า อาร์.เอส.ฯ ไม่มีนโยบายที่จะเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงออนไลน์แต่อย่างใด แต่ไม่ต้องการให้มีเพลงฝังอยู่ในคอมพิวเตอร์ตามร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่
ที่มา:http://www.ee-part.com/news/2101

ข่าวไม่ดี!!!

กลุ่มบริษัทค่ายเพลงทั่วโลกที่รวมตัวกันในนามสมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเพลงนานาชาติ IFPI หรือ International Federation of the Phonographic Industry กำลังจริงจังกับนักแชร์ไฟล์เพลงออนไลน์ ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ ฟ้องหมด เพื่อเอาผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญา มุ่งเอาความผิดกับผู้อัปโหลดไฟล์ซึ่งนำเพลงถูกลิขสิทธิ์ไปเผยแพร่บนโลกอินเทอร์เน็ต เพื่อเปิดให้ผู้บริโภครายอื่นๆเข้ามาดาวน์โหลดเพลงไปฟังได้ฟรี
ที่มา:http://www.ee-part.com/news/4684


ติดต่อขอรับสิทธิเผยแพร่โดยตรงกับทางบริษัทฯ ร้านค้า ตัวแทน ของทางบริษัทฯแกรมมี่ โทร. 0-2669-8383-5

ปรึกษาปัญหา จดลิขสิทธิ์
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
: 0-2547-4621-5, สายด่วน 1368 www.ipthailand.org

โดย ปิรันญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net