วันที่ อังคาร กันยายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หนองบัวฮีจัดระบบ สัปดาห์ปิดโทรศัพท์


  หนองบัวฮีจัดระบบ สัปดาห์ปิดโทรศัพท์  

สร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน

 

       กลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาหนองบัวฮี ร่วมกับโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม และ โครงการพัฒนาศักยภาพมือปราบไร้สาย จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้นักเรียนหยุดใช้โทรศัพท์มือถือ แล้วหันมาตั้งใจและจริงจังกับการสอบให้เต็มที่ ภายใต้สโลแกน........

 

         “แค่โทรศัพท์สั่นไหว...อาจทำให้อนาคตสิ้นไร้ความหวัง

              อย่าให้เพชฌฆาตไร้สาย มาทำลายอนาคตคุณ

         มาร่วมกันหยุดฮัลโหลสักนิด มุ่งเป้าชีวิตสู่ความฝัน   ใน

                  สัปดาห์ปิดโทรศัพท์ เพื่อต้อนรับการสอบ

                ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๔  กันยายน ๒๕๕๓” 

               

         เพราะจากการแลกเปลี่ยนแนวคิดของกลุ่มแกนนำเยาวชน

ทำให้รู้ว่าโทรศัพท์มือถือเป็นอีกอุปสรรคหนึ่งที่เป็นตัวลดหย่อนประสิทธิภาพในการสอบ หรือบั่นทอนแนวความคิดและสมาธิในการจดจำ โดยการแย่งเวลาในการอ่านหนังสือบ้าง  จิตพะวงอยู่กับสายเรียกเข้าบ้าง หรือแม้แต่ช่วงสอบเองถ้ามีเสียงโทรศัพท์จากภายนอกที่ได้ยินเข้ามาในห้องสอบก็มีผลทำให้ผู้สอบรู้สึกรำคาญ และขาดสมาธิทันที  เพราะฉะนั้น กลุ่มแกนนำเยาวชนจึงมีมติร่วมกันกับทางโรงเรียนว่า น่าจะจัด “สัปดาห์ปิดโทรศัพท์ เพื่อต้อนรับการสอบ”  ซึ่งมีแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์ว่า .....

 

            ช่วงแรกวันที่ ๑๓ – ๑๙ กันยายน

เป็นสัปดาห์ สีส้ม คืออ่านหนังสือเตรียมสอบต้องใช้โทรศัพท์อย่างเหมาะสมเท่าที่จำเป็น หรือใช้ตามโซนที่ทางโรงเรียนจัดให้เท่านั้น

            ช่วงที่สอง วันที่ ๒๐ – ๒๔ กันยายน  

เป็นสัปดาห์ สีแดง คือสัปดาห์แห่งการสอบ ต้องปิดโทรศัพท์ เท่านั้นเมื่อเข้าเขตบริเวณโรงเรียน ถ้าจำเป็นต้องโทรจริงๆ ให้ใช้โทรศัพท์กลางของทางโรงเรียนที่ห้องประชาสัมพันธ์แทน

 

จากกิจกรรมดังกล่าวหวังว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้นักเรียนได้ตั้งใจเรียนและสอบมากขึ้น และเป็นอีกกุศโลบายหนึ่งในการจัดระบบพื้นที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนได้เท่าทันตนเอง เท่าทันสังคม  และไม่ตกเป็นทาสของโทรศัพท์ไร้สาย...จนไร้สติ 

      

โดย คิดแก้ว

 

กลับไปที่ www.oknation.net