วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เวทีประชาคม เพื่อจัดทำทะเบียนและปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ ที่จังหวัดชุมพร


นางศศิธร  สุวรรณมณี วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ได้กล่าวเปิดประชุมเวทีประชาคม

เพื่อจัดทำทะเบียน และการปกป้องคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ณ ที่

หอประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๔ รายการ คือ

                 ๑. ศิลปะการแสดง         ๒. งานช่างฝีมือดั้งเดิม

                 ๓. วรรณกรรมพื้นบ้าน     ๔. กีฬาภูมิปัญญาไทย

สาขาศิลปะการแสดง

ชื่อรายการ.......

ภูมิประเทศ/พิกัดทางภูมิศาสตร์ GPS...

ชาติพันธุ์...

ภูมิหลัง/ประวัติศาสตร์...

การใช้งาน.....

วัสดุปกรณ์.....

กระบวนการผลิต....

ลวดลายและความหมาย....

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ถือครอง/ทรัพยากรบุคคล....

สถานะปัจจุบัน...

แหล่งข้อมูลอ้างอิง....

สาขาวรรณกรรมพื้นบ้าน

ชื่อรายการ......นิทานพื้นบ้าน, ปริศนาคำทาย

ภูมิภาค/พื้นที่ที่ปรากฏ.....

กลุ่มชาติพันธุ์ผู้เป็นเจ้าของ....

ภูมิหลัง/ประวัติศาสตร์....

โอกาสในการใช้....

ข้อกำหนด/ขนบ/ความเชื่อ....

อุปกรณ์ประกอบ(ถ้ามี)...

ลักษณะเฉพาะ(ถ้ามี)...

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ถือครอง/ทรัพยากรบุคคล....

สถานะปัจจุบัน....

แหล่งข้อมูลอ้างอิง....(ประวัติศาสตร์,โบราณคดี,วรรณกรรม,)

สาขากีฬาภูมิปัญญาไทย

ชื่อรายการ....การแข่งเรือยาวขึ้นโขนชิงธง

ภูมิประเทศ/พิกัดทางภูมิศาสตร์ GPS....

ภูมิหลัง/ประวัติศาสตร์/(ความเป็นมา)....

โอกาสในการเล่น....

วัสดุปกรณ์......(ศัพท์นี้มักเขียนผิด จนทุกคนเห็นว่า ถูกต้องไปแล้ว คือคำว่า

                    วัสดุอุปกรณ์ คำนี้เมื่อสนธิกัน เขียนเป็นวัสดุปกรณ์ เพราะเป็นคำ 

                    มัจเฉโลป คือ ลมสระที่เหมือนกันทิ้งไปหนึ่งสระ คือลมสระอุ ทิ้ง

                    ไป  วัสดุ สนธิ อุปกรณ์ สระอุหลังของคำหน้า เหมือนกับสระอุ

                     หน้าของคำหลัง เมื่อสนธิกันจะเป็นรูปคำดังกล่าว)

กฏ/กติกา....

ลักษณะเฉพาะ.....

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ถือครอง/ทรัพยากรบุคคล......

สถานะปัจจุบัน....

เหล่งข้อมูลอ้างอิง......(ประวัติศาสตร์,โบราณคดี,วรรณกรรรมฯลฯ)

(กาพย์ยานี ๑๑ แต่งบรรยายใต้ภาพ โดยให้สัมผัสคาบเกี่ยวตลอดทุกบทจนกระทั่งจบ)

ฟังไป ใช้ความคิด

เห็นนิมิต ภาพความหลัง

ตกผลึก เป็นพลัง

พูดให้ฟัง เป็นตำนาน

มุ่งมา ด้วยใจรัก

เป็นประจักษ์ เอกสาร

ยิ้มให้ เหมือนวันวาน

วิชาการ ปลุกเร้าใจ

มะพร้าว ยิ่งแก่มัน

มนุษย์นั้น เปรียบดังไซร้

ปราชญ์เปรื่อง เมื่อสูงวัย

ขุดค้นใจ ภูมิปัญญา

หันหน้า เข้าหากัน

คิดแบ่งปัน เสาะสรรหา

ร่วมกัน เสวนา

ค้นปัญญา มาแบ่งปัน

ต่างคน มีข้อมูล

เสริมเพิ่มพูน แนวสร้างสรรค์

รอยยิ้ม มาให้กัน

สองแหว๋วนั้น ก็สุขใจ.

ร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรมนั้น ซึ่งมาจากความทุกข์ ความคับแค้น

เหน็ดเหนื่อย ลำบากยากจน แล้วได้กลั่นมาเป็นเสียงโอดครวญตามบทกวี บทร้อย

แก้ว, ร้อยกรอง, บทเพลง, เสียงขับกล่อม, หรือกำเนิดดนตรีประเภทต่างๆ ซึ่งเป็น

แรงบันดาลมาจากหัวใจที่ปวดร้าวในการดำรงชีพแต่ละยุค

          ฉะนั้น มรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษ เฉพาะบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล

ที่ได้แสดงออกมาเป็นการละเล่นประเภทต่างๆ ก็เพื่อคลายความทุกข์กายทุกข์ใจ

อันเนื่องมาจากสงคราม เศรษฐกิจ สังคม ภัยธรรมชาติที่คุกคาม ทำให้คนในยุค

นั้นมีความทุกข์ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ เขาเหล่านั้นจึงได้ขบคิดหาวิธีการต่างๆ เพื่อเป็น

เครื่องบรรเทาความทุกข์ได้ขั้นหนึ่ง นั่นคือ "มรดกทางวัฒนธรรม" ที่คนโบราณได้

ทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้ ขับกล่อมบรรเลงกันในยามมีความทุกข์ใจ นี่เป็นสิ่งมีค่าที่เรา

ชั้นลูกหลาน ต้องขอบพระคุณบรรพบุรุษ อย่างหาที่สุดไม่ได้.

                                          ...หยาดกวี...

                                     ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓

ฯลฯ

หนังสือเล่มนี้ ใช้เวลาทำอยู่ ๒ ปี เศษ กว่าจะแล้วเสร็จ นี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น ถ้า

หากจะอ่านทั้งเล่มโปรดไปเปิดดูที่

http://www.oknation.net/blog/kondee007/2010/06/01/entry-1

(มรดกทางวัฒนธรรมในตู้ใบนี้ ทั้งจับต้องได้ และจำต้องไม่ได้ ไปดูให้ได้)

โบราณวัตถุ เก็บไว้ในตู้ พิพิธภัณฑ์ ณ โรงแรมมรกต ในตัวเมืองจังหวัดชุมพร

เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษามรดกที่เป็นร่องรอยแห่งวัฒนธรรม

ที่บรรพชนได้ทิ้งเอาไว้ให้เราได้ศึกษาวิถีชีวิต

และคุณธรรมแห่งการดำรงชีพ

เป็นต้นว่า ขยัน

ประหยัด

ฯลฯ

กีฬา การละเล่น เสียงเพลง ดนตรี สามารถทำให้ลืมทุกข์ได้ชั่วขณะหนึ่ง

มโนราห์ เป็นศิลปะการร่ายรำที่งดงามของภาคใต้ ที่บรรพบุรุษได้ทิ้งร่องรอย

ให้เราได้เดินตามหนทางแห่งศิลปินโบราณ ที่มีคุณค่าทางศิลปะอันงดงาม

...หยาดกวี...

(พระครูเกษมทัศนคุณ)

วัดโพธิเกษตร อ.สวี จ.ชุมพร

โดย หยาดกวี

 

กลับไปที่ www.oknation.net