วันที่ ศุกร์ กันยายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อลังการงานแสดง แสง เสียง และสื่อผสม ในงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๓


ชื่อเรื่อง :

มหานที แห่งปวงมหาศรัทธา รวมใจชาวนรา เป็นหนึ่งเดียว 

แนวคิด :

การแสดงทั้งปวง มุ่งสื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวนราธิวาส เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาประทับแรม ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งแต่ปี ๒๕๐๒ และทรงมีพระราชดำรัสให้จัดสร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ขึ้น ณ จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนพระราชทานโครงการตามแนวพระราชดำริมากมาย ที่ยังประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวนราธิวาสตราบจนปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี ๒๕๕๓ นับเป็นปีมหามงคล เนื่องในวโรกาสครบรอบปีที่ ๖๐ แห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และราชาภิเษกสมรสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในช่วงเดือนเมษายน และพฤษภาคม ด้วยจิตสำนึกแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ 

จำนวนชุดการแสดง :

การแสดงแสง เสียง และสื่อผสม แบ่งชุดการแสดงเป็น ๖ องก์ รวมเวลาแสดง ๔๕ นาที ประกอบด้วย

องก์ ๑ อรุณเบิกฟ้า ดวงประทีปพราวนภา เทิดไท้องค์ราชัน

ชุดรำถวายพระพรชุดใหญ่สมบูรณ์แบบ เนื่องในวโรกาสครบรอบปีที่ ๖๐ แห่งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และราชาภิเษกสมรสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

องก์ ๒ สายธาราแห่งสยาม สายศรัทธาแห่งศรีมหาสมุทร

ฉายวีดีทัศน์บนม่านน้ำ ประกอบบท ‘พสกนิกรร่วมถวายพระพรชัย’ ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยราชการ เช่น นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ว่าที่ร้อยโท ดิลก ศิริวัลลภ ล่ามภาษามลายู ภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดาราที่มีชื่อเสียง ตัวแทนประชาชนจากสาขาอาชีพต่างๆ เช่น ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว)  เพ็ญศรี เคียงศิริ หรือนราวดี อดีตนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ชาวอำเภอตากใบ นาตยา แดงบุหงา ตัวแทนประชาชนในสาขาอาชีพต่างๆ ฯลฯ ตัดสลับภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่นราธิวาส 

องก์ ๓ ร้อยใจมั่นใต้แสงพระบารมีศรีแผ่นดิน

การแสดงแบบผสมผสาน ชุดแต่งตัวที่หลากหลาย ประกอบทั้งดนตรีพื้นถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ฯลฯ โดยคณะ ‘อาเนาะบุหลัน’ มุ่งสะท้อนความรัก ความสามัคคี ของคนต่างศาสนิกที่อาศัยอยู่ร่วมกันและมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนาน โดยคณะเยาวชนที่ร่วมบรรเลงทำนองเพลงมลายูพื้นถิ่น แต่ใช้เครื่องดนตรีตะวันตก เช่น ไวโอลิน แมนโดริน แอคคอร์เดียน ฯลฯ อันสะท้อนถึงการร้อยรัดใจและผสมผสานของศิลปะที่สวยงามลงตัว เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ของผู้คนที่ไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น ความเชื่อ ศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมร้อยใจมั่นใต้แสงพระบารมี

องก์ ๔ สายสัมพันธ์เหนือมหานทีแห่งปวงมหาศรัทธา

การแสดงของคณะเยาวชน มุ่งสะท้อนสัมพันธภาพของคนต่างศาสนาในพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยเล่าผ่านสัญลักษณ์ ‘ดวงจันทร์’ ในวันเทศกาลฮารีรายอ ตรุษจีน ลอยกระทง จากนั้นเป็นการเน้นย้ำพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเปรียบเสมือนสายน้ำ ที่มอบซึ่งความชุ่มฉ่ำร่มเย็นแก่พสกนิกรชาวนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดมาและตลอดไป

องก์ ๕ คีตการแห่งสายน้ำ คีตกวีของแผ่นดิน

การแสดงของ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และสมาชิกวงคันนายาว พร้อมอ่านบทกวีประกอบดนตรี โดย ๒ ศิลปินแห่งชาติ ๒ กวีซีไรต์ และตัวแทนเยาวชน บนเวทีกลางสายน้ำบางนรา ท่ามกลางขบวนแห่งเรือกอและ ๑๙ ลำที่ประดับโคมไฟสวยงาม พร้อมทั้งมีการจุดประทีปโคมไฟรายเรียงล้อมรอบเวทีการแสดง

องก์ ๖ ร่วมถวายพระพรชัย “ทรงพระเจริญ”

วีดีทัศน์เชื่อมด้วยคำบรรยาย/บทเพลงพระราชนิพนธ์ ร้อยเรียงภาพพระราชกรณียกิจตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเปิดเพลงและร่วมร้อยใจผ่านบทเพลง ‘สดุดีมหาราชา’  จุดพลุเฉลิมพระเกียรติอย่างอลังการ ตื่นตาตื่นใจ นักแสดงทุกคนร่วมใจกันขับขานบทเพลง ‘สดุดีมหาราชา’ รวมเวลา ๙ นาที

ผู้บริหารโครงการ : พงศ์ นราฯ แห่ง พงศ์ นรา แกลเลอรี่

คณะทำงาน : ทีมงานสำนักหัวใจเดียวกัน

 ทีมงานมูลนิธิ ๑๕๐๐ ไมล์

จรูญ วรรธนะสิน : ที่ปรึกษา

ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง เรื่อง ‘เชอรี่แอน’ ปี ๒๕๔๔ และ ‘สนิมสร้อย’ ปี ๒๕๔๖

รัฐภูมิ อยู่พร้อม : Producer

ทำงานด้าน Organize และงานแสง สี เสียง ก่อนลงน้ำพายเรือคายัคคนเดียว รอบน่านน้ำไทย รวมระยะทาง ๑,๕๐๐ ไมล์ ตลอดชายฝั่งทะเลอันดามัน และอ่าวไทย เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๗

ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ : Creative/เขียนบท

นักเขียนชาวนราธิวาส มีผลงานการเขียนหลากหลายแนว เช่น สายฝนเหนือปากน้ำบางนรา ใต้ร่มเย็นด้วยพระบารมี ใต้ความทรงจำ เกาะติดวิกฤติไฟใต้ ฯลฯ คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ผู้ก่อตั้ง ‘สำนักหัวใจเดียวกันเจ้าของงานเขียนสารคดียอดเยี่ยมรางวัล คน ค้น ฅน จากหนังสือเรื่อง ‘บุปผาในคีตกาลร็อค กิตติ กีตาร์ปืน’ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาวรรณศิลป์ ปี ๒๕๕๓ จากกระทรวงวัฒนธรรม

คุณรัฐภูมิ (จาก 1500 ไมล์) , อ.จรูญ วรรธนะสิน (ที่ปรึกษาหัวใจเดียวกัน) 

และคุณสายัณต์ (หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนราธิวาส) ประชุมหารือในการเตรียมงานครั้งนี้

คุณรัฐภุมิ อยู่พร้อม (Producer ใหญ่งานนี้)


ณ สถานที่จัดงาน ริมแม่น้ำบางนรา


พี่ปราณชลี, พี่รัฐภูมิ (โต้ง) ณ ที่ประชุมศาลาจังหวัดนราธิวาส


ประชุมเตรียมความพร้อมจากทุกฝ่ายของงาน


ประชุมเตรียมความพร้อมจากทุกฝ่ายของงาน


คณะทำงานของการแสดงแสง เสียง และสื่อผสม ในครั้งนี้


คณะทำงานเตรียมงานกันอย่างคร่ำเคร่ง


มุมสูงของบางนรา


ริมน้ำบางนรา


การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนนราธิวาส

 

 

 

โดย หัวใจเดียวกัน

 

กลับไปที่ www.oknation.net