วันที่ เสาร์ มิถุนายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"ชีวิตและงานของ นายแพทย์ไกร ดาบธรรม"


 

    ชื่อ-นามสกุล        นายแพทย์ ไกร   ดาบธรรม
    อายุ                    46 ปี
    ศิษย์เก่าคณะ       แพทยศาสตร์ รุ่นที่ 10
    การศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.สงขลานครินทร์
    ที่อยู่ปัจจุบัน       เลขที่ 191 หมู่ 8 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
    

    ประสบการณ์การทำงาน
:

 1. อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย / รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงใหม่
 2. แพทย์ดีเด่นในชนบท / ข้าราชการพลเรือนดีเด่น / รางวัลครูบาศรีวิชัย /  คนดีของสังคม- สุภาพบุรุษไทย และ รางวัลเสมาคุณูปการ
 3. นักพัฒนาโรงพยาบาลแม่อายเป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบระดับประเทศ
 4. นักพัฒนาและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบครบวงจร
 5. อดีตอาจารย์พิเศษคณะแพทย์ศาสตร์

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลแม่อาย ได้รับงบสนับสนุนจาก

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
    หน่วยรถประชาสัมพันธ์และหน่วยฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่โรงพยาบาลแม่อาย เพื่อให้การสื่อข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในหมู่บ้านไกลๆ ก่อนที่จะลงไปตามพื้นที่ทีมงานจะมีการนำข้อมูลปัญหาความเจ็บป่วยของประชาชน ทั้งจากข้อมูลระบาดวิทยา จากอันดับโรคสำคัญและจากแนวโน้มที่อันตรายมาประกอบในการกำหนดพื้นที่ก่อน หลังจากนั้นได้กำหนดวันจันทร์ อังคาร พุธ ช่วงเช้าที่หน่วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่จะลงไปพบปะ สร้างความคุ้นเคย เยี่ยมเยือนพร้อมให้ความรู้ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งชุมชน เช่น ตลาด วัด หอกระจายข่าว ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านผู้ใหญ่ แกนนำชุมชน หลังจากนั้นช่วงกลางคืนหน่วยฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่ก็ได้ลงไปฉายหนัง ทั้งหนังไทย ฝรั่ง จีน อินเดีย มีหมดทุกสไตล์ ยังไม่พอแค่นั้น…… เรายังมีการคั่นกลางระหว่างเรื่องโดยสอดแทรกวิดีโอแนะนำระบบบริการโรงพยาบาล ความรู้เรื่องโรคเอดส์ มาลาเรีย ไข้เลือดออก อุบัติเหตุจราจร หรือโรคต่างๆ เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก ฯลฯ เหล่านี้เป็นต้น

"ชีวิตและงานของ นายแพทย์ไกร ดาบธรรม"     นพ.ไกร ดาบธรรม   อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ แพทย์ชนบทดีเด่น 2 รางวัล และเป็นผู้สร้างสถิติในการได้รับเลือกตั้ง สว ปี 49 อย่างถล่มทลาย ด้วยคะแนน 145,196 เสียง !!!!!
                 หลายปีมาแล้วที่นายแพทย์หนุ่มคนหนึ่งมุ่งหน้ามาที่โรงพยาบาลแม่อาย ด้วยความหวังที่จะได้ใช้วิชาชีพที่ร่ำเรียนมารักษาผู้ป่วย โดยไม่รู้เลยแม้แต่น้อยว่า พิกัดแผนที่ ที่ตัวเองเลือกนั้นกันดารสักเพียงใด รู้เพียงแต่ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ชื่อโรงพยาบาลแม่อาย อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ ๙๐๐ กิโลเมตร และมีแพทย์เพียงหนึ่งคนเท่านั้น
        เมื่อมาอยู่ที่แม่อาย นพ. ไกร ดาบธรรม ก็ได้เรียนรู้ว่าผู้คนบนแผ่นดินที่ตนเองเลือกมาทำงานนั้น ล้วนต้องการความช่วยเหลือทั้งทางการแพทย์และสาธารณสุข เสียงคร่ำครวญจากเด็กผู้หิวโหย ดวงตาที่อ้อนวอนและทุกข์ทรมานของผู้ป่วย ยิ่งตอกย้ำให้นายแพทย์หนุ่มทำงานหนักเป็นสองเท่า
        จากพื้นที่ราบ มุ่งสู่ยอดดอย คุณหมอไกรทำงานไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เงินเดือนทุกบาททุกสตางค์ถูกมอบให้โครงการที่ตนเองจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในโรงพยาบาลแม่อาย ที่ดูแลเด็กซึ่งมีปัญหาด้านการพัฒนาการ หรือแม้แต่โครงการอาหารของโรงเรียนที่ยากไร้อีก ๕ แห่ง ล้วนได้รับการช่วยเหลือ
        นอกจากนี้ ยังจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากจนและผู้สูงอายุ รวมไปถึงโครงการจัดตั้งโรงเรียนเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ โดยประสานกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และอีกหลายต่อหลายโครงการที่คุณหมอไกร ได้ทุ่มเทเพื่อให้ผู้คนบนผืนแผ่นดินแห่งนี้มีความสุข

       รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทจากมูลนิธิแพทย์ชนบท ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และอีกหลายรางวัลเชิดชูบุคคลที่ทำความดีที่คุณหมอไกรได้รับ ล้วนเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความมุ่งมั่นของคุณหมอ และอีกรางวัลหนึ่งซึ่งคุณหมอปลื้มปิติยิ่ง ก็คือรางวัลที่ได้รับจากประชาชนในอำเภอแม่อาย ที่มอบให้ด้วยความรัก ความศรัทธา และด้วยคุณค่าแห่งความดีของคุณหมอ

" ทำไมคุณหมอเลือกไปอยู่ที่แม่อาย "
          ผมเป็นคนสุพรรณบุรี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตอนที่เรียนจบ อยากใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาให้เต็มที่ และคิดว่าในเมืองมีหมอมากอยู่แล้ว คงไม่ได้แสดงฝีมือเต็มที่ คิดว่าอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล คงได้ใช้ฝีมือเต็มที่
       ทราบแต่ว่าโรงพยาบาลแม่อายอยู่ติดกับพม่า มีชาวเขา มีผู้ด้อยโอกาสอยู่มาก และอยู่ห่างจากตัวเมือง ไม่ค่อยมีหมอ จึงตัดสินใจอยู่ที่นั่น เพื่อจะได้ใช้ฝีมือหมออย่างเต็มที่

"หลังจากอยู่ที่แม่อาย คุณหมอทำอะไรบ้าง"
         งานที่ทำ มีทั้งการรักษาพยาบาล ขณะเดียวกันต้องเน้นการส่งเสริมสุขภาพ แทนที่จะตั้งรับในการรักษาสุขภาพอย่างเดียว ที่ผ่านมา ตั้งรับเท่าไหร่ก็ไม่ไหว เราต้องส่งเสริมให้คนไม่ป่วย จึงมีโครงการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความรู้แก่คนในชุมชน ให้คนดูแลสุขภาพของตนเองให้ถูกต้อง และมีอีกหลายโครงการที่ทำร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล เช่น โครงการเด็กที่มีปัญหาทุโภชนาการ โครงการเด็กผู้ติดเชื้อซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเรียนในโรงเรียนปกติ
           เราจึงจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นในโรงพยาบาลแม่อาย โดยมีพยาบาลและพี่เลี้ยงคอยดูแล โดยนำเด็กที่ขาดอาหาร เด็กติดเชื้อ และเด็กที่พ่อแม่ติดเชื้อและเสียชีวิตแล้ว มาเลี้ยงแบบเช้าไปเย็นกลับ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้รู้ว่าเด็กสามารถอยู่ร่วมกันได้ แม้แต่ลูกของเจ้าหน้าที่เองก็เข้ามาอยู่และเรียนร่วมกัน ทำให้คน อื่นๆ ยอมรับและเข้าใจมากขึ้น

      นอกจากนี้ ยังมีปัญหาผลกระทบจากโรคเอดส์ เนื่องจากพื้นที่ที่แม่อายมีคนเป็นเอดส์มาก และมีผู้เสียชีวิตจากเอดส์แล้วประมาณ ๕๐๐ คน ทำให้ผู้สูงอายุที่ลูกเสียชีวิตจากเอดส์ ขาดคนดูแล โรงพยาบาลจึงจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือมอบข้าวสาร อาหารแห้งแก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้

"งานในโรงพยาบาลก็หนักอยู่แล้ว แต่ก็ยังทำงานในชุมชนด้วย"
        งานของโรงพยาบาลในขณะนี้มีคนไข้นอกประมาณ ๓๐๐ คน ต่อวัน มีคนไข้ในประมาณ ๕๐ คน ในขณะที่โรงพยาบาลแม่อายเป็นโรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง มีหมอ ๓ คนเท่านั้น งานที่ทำจึงมีมาก

"คุณหมอเคยท้อถอยในการทำงานหรือไม่"
       ไม่ท้อ เพราะในอาชีพของหมอ พอมีโอกาสทำให้คนหายป่วย ทำให้คนที่ท้อแท้ สิ้นหวัง มีความหวัง หรือรอดชีวิต ความเหน็ดเหนื่อยก็หายไป  ไม่มีใครอยากเจ็บป่วย ไม่มีใครอยากเป็นโรค และไม่มีใครอยากเสียน้ำตากับสิ่งเหล่านี้ แต่ไม่มีใครหลีกพ้นความทุกข์ทรมานเหล่านี้ ไม่ว่ายาจก.. เศรษฐี.. อยู่ในเมือง.. หรือในชนบท..

โรงพยาบาลแม่อาย
 สถานที่ตั้ง  : เลขที่ หมู่ที่ ม.3 ซอย ถนน เชียงใหม่ - ลำพูน
                : แขวง/ตำบล สารภี   เขต/อำเภอ แม่อาย
                : จังหวัด เชียงใหม่  50140
โทรศัพท์     : 0-5345-9036, 0-5345-9037
โทรสาร     : 0-5348-5038

โดย boong

 

กลับไปที่ www.oknation.net