วันที่ อังคาร กันยายน 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ท่านคิดอย่างไรกับ : แถลงการณ์ประณาม สนธิ ลิ้ม จาก สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา


ศาสนากับการเมืองระหว่างประเทศท่านคิดอย่างไร ?

แถลงการณ์ประณาม "สนธิ ลิ้ม" จาก สมเด็จพระสังฆราชกัมพูชา

http://www.go6tv.com/2010/09/blog-post_3703.html

แถลงการณ์ สมเด็จพระอัครมหาสังฆราช เทพ วง องค์ประธานร่วมองค์การศาสนาแห่งโลก

Tep_Vong

 

Tep_Vong_bเพื่อ ออกแถลงการณ์ตอบโต้นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (เสื้อเหลือง) ซึ่งหลงผิดในประวัติศาสตร์และประพฤติตัวคล้ายเด็กมีปัญหาในสังคมไทย สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชแห่งกัมพูชาปรารถนาที่จะแจ้งแก่ผู้นำรัฐบาลไทยว่า สมเด็จฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งองค์ประธานร่วมองค์การศาสนาแห่งโลกมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ สำนักงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทยในกรุงเทพ ได้ฉลองวันประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (วิสาขบูชา) ร่วมกับสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ และได้มอบหมายให้พระธรรมโกศาจารย์ ประยูร ธมฺมจิตฺโต เป็นประธานสมาพันธ์วันวิสาขบูชาโลก และมอบหมายให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดสระเกศ เป็นสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายมหานิกายของราชอาณาจักรไทย ทั้งได้กราบบังคมทูลอนุญาตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้จัดงานถวายผ้าพระกฐินหลวงประจำปีแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งในต้องจำพรรษา ระหว่างฤดูฝนที่พระเจดีย์ในราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นประจักษ์ต่อความเป็นมิตรของสมเด็จฯ องค์ประธานร่วมองค์การศาสนาแห่งโลก ในอันที่จะสร้างสันติระหว่างสองประเทศ กัมพูชาและไทย

อย่าง ไรก็ตาม ปัจจุบันยังคงมีพฤติกรรมซึ่งผิดศีลธรรมขัดต่อหลักคำสอนทางศีลธรรมของประชาชน ทั่วไป โดยเฉพาะพฤติกรรมของคนบ้า มีอวิชชาและอคติของคนประเภทนายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้หลงผิดในประวัติศาสตร์ ณ ใจกลางกรุงเทพเมืองอันสงบสุข โดยการละเมิดกฎหมายแห่งรัฐ เขาได้ประพฤติและใช้ถ้อยคำดูหมิ่นและทิ่มแทง ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับ ต่อผู้นำกัมพูชาโดยเฉพาะสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ผู้ซึ่งเป็นผู้นำที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมและได้รับความเคารพรักอย่างสูงยิ่งจาก ประชาชนชาวกัมพูชาทั่วประเทศ สมเด็จฮุน เซน เป็นผู้นำซึ่งรักในสันติและมีคุณธรรมสูงส่ง แม้กระนั้นยังถูกลบหลู่โดยเด็กมีปัญหาต่อต้านสังคมไร้ซึ่งสติปัญญาบางคน สมเด็จมิได้โกรธเคืองโดยปราศจากเหตุผล สมเด็จเป็นผู้ซึ่งให้อภัยแก่ทุกผู้คน ท่านไม่อาฆาตพยาบาทต่อผู้ใด โดยยึดถือในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่า “เวรา นิ อะเวรา นิ” ซึ่งหมายถึง “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร” และการตอบโต้ของท่านเป็นไปโดยมีเหตุมีผลเปี่ยมด้วยคุณธรรมและเกียรติอันสูง ส่ง ด้วยคำพูดอันดูหมิ่นโดยตรงต่อสมเด็จ สนธิได้กล่าวว่า “การตัดหัวฮุน เซน เอาเลือดมาล้างเท้าพระเจ้าอยู่หัวของไทยนั้นไม่เพียงพอ ต้องเอาหัวเสียบประจานด้วย” คำพูดและพฤติกรรมเหล่านี้มองได้ว่าไม่เคารพต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งทรงตรัสสั่งสอนพุทธศาสนิกชนว่า “อย่าตั้งอยู่บนความประมาท ความประมาทนำไปสู่หายนะ” ยิ่งตอกย้ำว่าการริเริ่มอันบ้าเสียสติของสนธิ ลิ้มทองกุล ไม่เพียงกระทบต่อสมเด็จ ฮุน เซน แต่ยังกระทบต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอุลยเดช ผู้ทรงเป็นองค์พุทธมามกะอันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทย ยิ่งกว่านั้น การกระทำอันขาดความรับผิดชอบทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยในเวทีนานาชาติแย่ลง

ใน นามขององค์ประธานร่วมองค์การศาสนาแห่งโลก พระอัครมหาสังฆราชแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เห็นว่าการกระทำของนายสนธิ ลิ้มทองกุล เป็นการกระทำของเด็กมีปัญหาต่อต้านสังคม มีอวิชชา และเข้าใจผิดในหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แนะนำให้ผู้หลงเชื่อในสนธิอย่าได้คบหาและให้หลีกห่างเพื่อหลีกเลี่ยงความ พินาศฉิบหาย

ทาง การไทยควรนำเขาไปสู่กระบวนการยุติธรรมโดยทันที เพื่อให้การศึกษาต่อเขาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งฟืนฟูปรับเปลี่ยนนิสัยมิให้มิอคติต่อผู้มีสติปัญญา

พระเจดีย์อุนาโลม (Ounalom Pagoda) ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๓

ลงนามโดย เทพ วง
สมเด็จพระอัครมหาสังฆราช
องค์ประธานร่วมองค์การศาสนาแห่งโลก

————————
KINGDOM OF CAMBODIA
Nation Religion King
STATEMENT
Samdech Preah Akka Moha Sangha Raja Tep Vong, Co-Chairman of
the World Inter-Religions
Decides

To make a statement responding to Mr. Sondhi Limthongkul, leader of the PAD (Yellow Shirts)
who is going astray in history and is behaving like a juvenile delinquent within the Thai society.
The Great Supreme Patriarch of the Kingdom of Cambodia wishes to inform the leaders of the
Thai government that Samdech, the Co-Chairman of the World Inter-Religions in cooperation
with the Office of the United Nations in Bangkok has celebrated the birth anniversary of Lord
Buddha (Visaka Puja) among the 10 member states of ASEAN and decided to assign Preah
Dhama Gosaca Payoeun Dhama Cito as Chairman of the Visaka Puja Association and Honorable
Samdech Preah Putheacha Wat Sras Ket as the Great Supreme Patriarch of the Major Buddhist
Sect (Moha Nikaya Sect) of the Kingdom of Thailand and also grant an offer to His Majesty King
Bhumibol Adulyadej to hold yearly Kathina Dhana offering alms to monks who, during the whole
rainy season, are required to restrictedly stay in the Pagoda in the Kingdom of Cambodia. This
proves the good will of Samdech Co-Chairman of the World Inter-Religions for the sake of peace
between the two countries, Cambodia and Thailand.
However, nowadays there still remains an unethical act which is against the moral conduct of
common people, especially that of the lunatic, ignorant and bias of the sort of Sondhi
Limthongkul, who is going astray in history, in the heart of a peaceful Bangkok. By violating the
state law, he had behaved and spoken with the contempt and inflammatory words, which is not
acceptable, against the Cambodian leaders, particularly Samdech Akka Moha Sena Padei Techo
Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, who is a leader with virtue and highly
respected and loved by the Cambodian people nationwide. Samdech Hun Sen is a peace lovingleaderand is of supreme virtue. Though having been insulted by some thoughtless juvenile
delinquents, Samdech had not been filled with fury without reason. Samdech is of forgiving
nature to everybody; he never bears malice towards others by adhering to the sacred Buddha’s
teachings that: “Vera Ni Avera Ni” meaning: “avenges finish by not taking revenges”, and his
response is done rationally with virtue and highest dignity. With direct contemptible words
towards Samdech, Sondhi said: “it is not enough by taking his blood to wash the feet of Thai
King but he should be decapitated and spiked the head on the stick.” These words and
behavior are considered disrespectful to Buddha’s teachings, which always educate Buddhist
followers that “do not neglect for negligence would lead to ruin.” It is stressed that such a
lunatic initiative of Sondhi Limthongkul does not only affect Samdech Hun Sen, but also affects
His Majesty Bhumibol Adulyadej, who is a faithful Buddhist follower and revered by the Thai
people. More than that, such irresponsible actions worsen Thailand’s reputation on the
international stage.
In the name of the Co-Chairman of the World Inter-Religions, the Great Supreme Patriarch of the Kingdom of Cambodia finds that Mr. Sondhi Limthongkul’s actions are of juvenile delinquent,
ignorant and wrong understanding that Lord Buddha always advises his followers not to befriend
with and even to get away from that sort of person to avoid disaster.
Thai authorities must immediately bring him to justice in order to educate him on Buddha’s
doctrines as well as to rehabilitate him from a bias to a wise man.

Ounalom Pagoda, 04 September 2010

Signed: Tep Vong
Great Supreme Patriarch
Co-Chairman of the World Inter-Religions
ที่มา http://www.15thmove.net/news/tep-vong-statement-againt-lunatic-ignorant-bias-sondhi/


โดย เด็กบึง

 

กลับไปที่ www.oknation.net