วันที่ อาทิตย์ กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ลุ่มน้ำโขง....รู้จักแม่น้ำโขง (1)


จากต้นที่ราบสูงทิเบต มีสายน้ำสามสายสำคัญของเอเชียที่ถือกำเนิดขึ้นที่นั่น คือ จิงสาหรือแยงซี หลานชางหรือแม่น้ำโขง และ นู่เจียงแม่น้ำสาละวิน ต่างไหลเป็นสายน้ำใหญ่หล่อเลี้ยงผู้คนมากมาย ถ้าเทียบความยาวแล้วเมื่อนำแม่น้ำทั้งสามสาย คือ โขง สาละวิน แยงซี มาบวกรวมกันแล้วคงจะเฉียดๆ หนึ่งหมื่นกิโลเมตรที่แม่น้ำได้ไหลผ่าน

แม่น้ำโขงมีต้นน้ำจริงๆ อยู่บนภูเขาจี้ฟู ส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยบนที่ราบสูงทิเบต เขตจังหวัดหยู่ซู่ มณฑลฉิงไห่ ประเทศจีน โดยมีแม่น้ำจาคูและแม่น้ำอาคูไหลมารวมกัน

นั้นถ้านับธิเบตบนเทือกเขาหิมาลัย เป็นประเทศแล้ว แม่น้ำโขงจะไหลผ่านถึง 7 ประเทศ คือ ธิเบต จีน พม่า ลาว ไทย กัมพูชาและไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ ที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ประเทศเวียตนาม

รวมความยาวทั้งหมดกว่า 4,902 กิโลเมตร โดยมีความยาวเป็นอันดับ 10 ของโลก แม่น้ำโขงไหลผ่านเฉพาะในประเทศจีน 2,130 กิโลเมตร 

แม่น้ำโขงมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป คือ

ที่ราบสูงธิเบต เรียก ต้นจู ที่แปลว่า แม่น้ำในหินผา 

จีน สิบสองปันนา เรียก หลานซาง ล้านช้าง

พม่า ไม่ทราบว่าเรียกอะไร แต่สัญนิฐานจากคนใกล้ๆเชียงแสนนั้นเรียกน้ำโขงเหมือนกัน

ไทย - ลาว เรียก น้ำของ(คนอีสานและคนลาว) น้ำโขง (คนไทยทางภาคกลาง)

กัมพูชา เรียก ตนเลโขง ตนเลของ (ตนเล แปลว่าแม่น้ำ หนอง บึง เช่น ตนเลสาป คือ ทะเลสาปเขมร)

เวียตนาม เรียก เกาลอง แปลว่า มังกรเก้าสาย 

แม่น้ำโขง ตั้งแต่ใต้กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ลงไปแม่น้ำโขงจะเริ่มแยกเป็น 2 สาย ก่อนไหลลงสู่ทะเลจีนใต้นั้นแม่น้ำโขงแยกออกเป็น 9 สาย

แม่น้ำโขง แม่แม่น้ำสาขาสายสำคัญ เช่น น้ำอู น้ำคาน น้ำงึม น้ำเทิน เซโดน เซบั้งเหียน เซบั่งไฟ ฯลฯ ในประเทศลาว น้ำเลย น้ำเหือง น้ำสงคราม น้ำมูน น้ำวี น้ำพอง น้ำกก น้ำอิง เซบก เซบาย ฯลฯ ในประเทศไทย เซกอง โตนเลสาป ในประเทศกัมพูชา แม่น้ำน้อยใหญ่ในประเทศเวียตนาม

แม่น้ำโขงมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลามากเป็นอันดับ ๓ ของโลก รองจากแม่น้ำอะเมซอนในอเมริกาใต้ และแม่น้ำแซร์ในทวีปแอฟริกา มีจำนวนพันธุ์ปลาที่สำรวจพบ ๑,๒๔๕ ชนิด มีพื้นที่ชุ่มน้ำ ๗๙๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร ในทุก ๆ ปี ปริมาณน้ำจากแม่น้ำโขงไหลลงสู่ทะเลจีนใต้เฉลี่ยสูงถึง ๔๗๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร

มีสัตว์น้ำที่สำคัญที่พบเฉพาะในแม่น้ำโขง คือ ปลาบึก ปลาน้ำจืดที่ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ปลาข่า-โลมาอิระวดี จรเข้น้ำจืด นกชนิดต่าง ๆ

แม่น้ำโขงทำหน้าที่หล่อเลี้ยงผู้คนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านคน ตลอดสองฟากฝั่งที่ไหลผ่านทั้งการประมงโดยเฉพาะการจับปลาทั้งในแม่น้ำโขง สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ ในโตนเลสาป ตลอดจนแม่น้ำสาขาสำคัญ เช่น มูน ชี น้ำสงคราม เซกอง น้ำงึม ทางตอนใต้ของลาว 

แม่น้ำโขงยังเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมโบราณที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลก เช่น เมืองสิบสองปันนา เมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงแสน นครวัดนครธม บ้านเชียง-อุดรธานี วัดภูแขวงจำปาสัก ฯลฯ

ปัจจุบันแม่น้ำโขง ได้ถูกคุกคามมาโดยตลอด โดยการพัฒนาที่ไม่ได้คำนึงถึงความยังยืนของสังคม วัฒนธรรม และทรัพยากรที่ขึ้นอยู่กับชีวิตของผู้คนบนแม่น้ำนานาชาติ..

ถ้าพวกเราประชาคมลุ่มน้ำโขงไม่ช่วยกันรักษาน้ำโขงไว้ อนาคตคนกว่า 100 ล้านคน ก็มิทราบชะตากรรมได้

โดย virayuthniyomchat

 

กลับไปที่ www.oknation.net