วันที่ ศุกร์ ตุลาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บุตรย่อมเกิดจากความรัก หาใช่ดีเอ็นเอ


บุตรย่อมเกิดจากความรัก หาใช่ดีเอ็นเอ

หากความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเริ่มต้นจากความรัก ไปสู่เวลาที่เหมาะสม

บุตรย่อมเกิดจากความรัก หาใช่ดีเอ็นเอไม่

และผู้ใดปรารถนาพิสูจน์ทราบชีวิตด้วยดีเอ็นเอ ความทนุถนอมของหญิงชาย

ซึ่งมีต่อบุตรนั้น ชัดแจ้งอยู่ในพันธุกรรมแห่งความประพฤติฯที่ดีงามแล้ว

ดีเอ็นเอ ให้เลือดเนื้อก้อนนึงเป็นชีวิต ความรักให้ชีวิตๆหนึ่ง “เป็นคน”

และสำนึกรู้ผิดชอบให้คนๆหนึง “เป็นมนุษย์”

บุตร จึงเป็นเครื่องหมายของความรัก ความเพรียบพร้อม และความรับผิดชอบ

ที่เธอทั้งหลายควรเป็นผู้สร้างไว้เป็นอนาคต เป็นความหวัง

ให้โลกได้สถาพรสืบไป

เด็กน้อย ไร้เดียงสาเกินกว่าจะลืมตามาพบความจริงว่าได้เป็นชีวิต

ที่มีข้อยกเว้น ว่างเปล่าจากความรัก และโดดเดี่ยวจากผู้สร้าง

ถ้าเธอเคยมีความรัก เธอจะรู้ว่ายิ่งใหญ่... เมื่อเธอเคยมีสำนึกผิดชอบ

เธอจะรู้ว่าไพศาล... แหละลูกของเธอปรารถนาสองสิ่งที่ว่านั้นร่วมกัน

เธอทั้งหลายพิศมัยโลกที่งดงามเพียงไหน ก็อย่าได้ละทิ้งจารีตอันดีงาม

ที่พระผู้สร้างได้มอบไว้ ให้เธอเป็นผู้จรรโลงโลก

บุตร คืออัญมณีอันเลอค่าของพ่อแม่ แม้ว่าสุดท้ายอาจไม่ได้อยู่ด้วยกัน

นิจนิรันดร์

ขอให้เธอทั้งหลายกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้รัก ผู้สร้าง ให้มีชีวิต ให้เป็นคน

และให้เป็นมนุษย์


พระฤหัสฯ ที่ ๗ ตุลา ๕๓ ปัญญาวชิโร / แทนคุณแทนไท

อ้างอิงภาพจาก http://www.igetweb.com/www/khunyai/article/art_288856.jpg ขอบคุณครับ

โดย แทนคุณแทนไท

 

กลับไปที่ www.oknation.net