วันที่ อาทิตย์ กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระธาตุพนม พระธาตุประจำคนเกิดวันอาทิตย์และปีวอก


"กลิ่นอายของพุทธศาสนาและความเชื่อ คือเสน่ห์ที่ชาวพุทธจำนวนมากหวังจะมาเยือนแผ่นดินอีสาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง"

เมื่อมาจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร คงไม่พลาดที่จะเดินทางมานมัสการพระธาตุพนม พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่ทั้งชาวไทย ชาวลาว สองฝั่งแม่น้ำโขงนั้นนับถือมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีต

นครพนมจะมี "พระธาตุประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน" ซึ่งกระจายอยู่แต่ละอำเภอ

"พระธาตุพนม" นั้นเป็นพระธาตุประจำคนที่เกิด "วันอาทิตย์" และ คนเกิด "ปีวอก" 

แต่ผมว่าคงไม่เฉพาะคนที่เกิดวันอาทิตย์ หรือ ปีวอก เท่านั้น ที่ช่วงชีวิตหนึ่งอยากจะไหว้ และ สัมผัสกับความงดงามขอองค์พระธาตุพนม แต่คนทุกคนอยากจะมีโอกาศได้นมัสการเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต 

วัดพระธาตุพนมวกมหาวิหาร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ห่างจากตัวเมืองนครพนมประมาณ 50 กม. หรือทางหลวงหมายเลข 212 (อุบล-หนองคาย)

พระธาตุพนม ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูง ภายในวัดพระธาตุพนมมีหอนอน บ่อน้ำพระอินทร์ สระสถูปอัฐิพระธาตุ

ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่า พระธาตุพนมสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 1200-1400 ภายในองค์ พระธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาเดียวกัน กับปราสาทของขอม

ได้ทำการบูรณะเรื่อยมาในปี พ.ศ. 2485 ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้น เอกขึ้นเป็น "วรมหาวิหาร"

พระธาตุพนม ได้รับการบูรณะครั้งแรกและครั้งที่สอง ไม่ได้บันทึกปีที่บูรณะไว้ การบูรณะครั้งที่สามเมื่อปี พ.ศ. 2157 ครั้งที่สี่เมื่อปี พ.ศ. 2233 ครั้งที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2349 ครั้งที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2444 เป็นการบูรณะครั้งใหญ่ และต่อจากนั้นมาก็มีการบูรณะทั่วไป เช่น บริเวณโดยรอบพระธาตุ ได้มีพิธียกฉัตรทองคำขึ้นประดิษฐานไว้ที่ยอดองค์พระธาตุ และนำฉัตรเก่ามาเก็บไว้ เมื่อปี พ.ศ. 2497 มีพุทธศาสนิกชนจากดินแดนสองริมฝั่งโขงทั้ง ไทยและลาว หลั่งไหลมาร่วมมงคลสันนิบาต และนมัสการองค์พระธาตุเป็นเวลาถึงหนึ่งเดือน 

เมื่อปี พ.ศ. 2518 เกิดฝนตกหนังทั้งคืนจน "องค์พระธาตุพนม" "พังถล่ม" ลงมาและต่อมาราชการ ชาวบ้าน วัดและผู้ที่เคารพศัทธาได้ร่วมกันบูรณะใหม่ขึ้นและใหญ่ งดงามมากกว่าเดิม

ปัจจุบันนี้ถ้าตอนกลางคืนองค์พระธาตุพนมจะมีสีทองสุกเหลืองมาก

งานนมัสการพระธาตุพนม จะเริ่มต้นจัดขึ้นตั้งแต่ วันขึ้น 12 ค่ำ ถึง วันแรม 1 ค่ำ เดือน 3 

โดยในช่วงนั้นทางการไทยจะเปิดด่านให้ชาวลาวที่เคารพนับถือข้ามน้ำโขงมาร่วมนมัสการองค์พระธาตุร่วมกัน  

โดย virayuthniyomchat

 

กลับไปที่ www.oknation.net