วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บวชกาย….บวชใจ


บวชกาย….บวชใจ

โสภีบุตร   ปภสฺสโร

                วันนี้   ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกันทำจิตของตนให้ผ่องใส   ทำใจของตนให้เบิกบาน   รับรู้บทความที่แฝงไปด้วยคุณค่ามีประโยชน์    ในฉบับนี้   ขอกล่าวถึงเรื่องการบวช   ที่เรียกว่า    บวชกาย  และบวชใจ

                คำว่าบวชมาจาก ภาษามคธ(บาลี) คือ ปพช แปลว่า การเว้น   คือการเว้นจากการกระทำชั่วทั้งมวล   หรือเว้นจากการ ทำกรรมที่เป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์   ฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่า   เมื่อเราบวชมาแล้ว   ควรจะทำตนอย่างไร

ทีนี้เรามาดูกันว่า   การบวช  ในสังคมไทยปัจจุบัน   นั้นเป็นอย่างไร

                ๑. บวชเหล้า ก็คืองานบวชทุกที่โดยเฉพาะชนบท ในทุกละแวกบ้าน   จะต้องมีการดื่มสุรา เลี้ยงดูปูเสื่อ   ตามความเข้าใจว่า งานบุญมันต้องมีเหล้า มันถึงจะเป็นงาน  บางทีแห่นาคเข้าโบสถ์ไป ก็ถือขวดเหล้านำหน้า   ร้องรำทำเพลง อย่างคนบ้า   ถ้าหากงานไหนไม่มีเหล้ามาเลี้ยงแขกเหรื่อที่มาในงาน   จะถูกก่นด่านินทาว่า ขี้เหนียว กลัวเปลือง  ได้รับความรังเกียจจากสังคม เลยพาลให้ชาวบ้าน ไม่ไปร่วมงาน   เพราะกลัวขาดทุนที่ช่วยซองไปแล้ว   ไม่ได้กินเหล้า

                ๒. บวชการละเล่น ก็คือ งานบวช ถ้าจะให้สมหน้าสมตา เจ้าภาพ ก็มักจะมีการละเล่นมา ประโคมขับกล่อม  ให้บรรดากลุ่มผู้ลุ่มหลงทั้งหลาย   หลงเพลินมัวเมา   สนุกสนานในงานที่ตนเรียกว่างานบุญ    ถ้าหากงานไหนไม่มีการละเล่น   คนก็มักจะไม่ไปร่วมงาน เพราะกลัวไม่สนุก   ตามต่างจังหวัด  พอถึงงานบวช  ก็มักจะถามก่อนเลยว่า มีอะไรเล่น   ถ้าไม่มี ก็มักจะผิดหวัง   หรืออย่างน้อยก็ต้องมี เครื่องประโคม ดุริยางค์ เช่น กลองยาว แตรวง สิงโต ฯลฯ มาแห่แหนให้สนุกสนานครึกครื้น  สมกับที่ตนเรียกว่างานบุญ ถ้าไม่มีเครื่องแห่   ผู้คนก็จะไม่มาร่วมพิธี เพราะไม่ได้รำ โห่ฮา มันไม่สนุก

                ๓. บวชล้างบวชผลาญ   ในงานบวชหลายๆงาน ก็มักจะแจกบัตรเชิญผู้คนมาร่วมพิธีเยอะๆ ปากก็บอกว่า ให้คนอื่นร่วมอนุโมทนาด้วย   แต่ใจจริงแล้ว  ก็หวังที่จะเอาทุนคืน   ในคราวที่ตนเคยไปช่วยซองเขาไว้   ในตามต่างจังหวัด ถึงกับ ไปเอาใบสำมะโนครัวจากผู้ใหญ่บ้านมากางดูเลย แล้ว ออกบัตรเชิญไปตามนั้น   พอถึงเวลา   ก็จัดเตรียมอาหาร เพื่อคน เป็นร้อยเป็นพัน  เลี้ยงดูปูเสื่อกันเต็มที่   ทั้งเหล้ายา สุราอาหาร   บำรุงบำเรอกัน ในมื้อเดียว หมดเงินไปเป็นแสนสองแสน

ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากที่เปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานสังคม และวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่   แต่สิ่งหนึ่งที่ทำไปนั้น อยากจะถามว่า ทำไปเพื่ออะไร   จัดงานใหญ่โต อย่างนั้นแล้ว   พระที่บวชไปแล้ว จะบรรลุธรรมหรือไม่ ?

                ตามจริงแล้วการบวชนั้น   ที่สำคัญคือตัวผู้บวชเองมิใช่หรือ   บางคนจัดงานใหญ่โต เชิญแขกคนมาเป็นพัน บวชได้ ๓ วัน ๗ วันก็สึก   เก็บข้าวของยังไม่เสร็จ   ผมยังขึ้นไม่ทันดำ  บาตร จีวร ยังใหม่เอี่ยมอยู่ ก็สึกออกมา ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า   เราฝังใจกับประเพณีการบวชมาอย่างผิดๆ เพราะเข้าใจว่า ครบ ๒๐ ปีแล้วต้องบวช   ไม่บวชไม่ได้  บวชนานเท่าไหร่ก็ต้องบวช ยังดีกว่าไม่ได้บวช    บวชเพื่อแทนบุญคุณพ่อแม่   บวชเพื่อจะได้ไม่ให้สังคมตำหนิ   นั่นเป็นการบวชภายนอก   คือบวชกาย   เพราะว่า   ตัวผู้บวชเอง   ไม่ได้รู้สึกศรัทธาปสาทะ ในพระพุทธศาสนา เท่าที่ควร   บางคนบวชเข้ามา  แค่บท นโม ตัสสะง่ายๆ   ยังว่าไม่ได้เลย   หรือบางคน ท่องไตรสรณคมณ์ ยังไม่ได้   สรุปง่ายๆว่า   ยังไม่รู้เรื่อง   ไม่รู้ประสาเลย   ที่บวช  เพราะพ่อแม่ให้บวช  ขัดพ่อแม่ไม่ได้   กลัวเป็นลูกอกตัญญู   หรือบางคน  ยังเลิกเหล้า เลิกยาเสพติดไม่ได้เลย   ก็จับมาบวช   หวังจะให้ศาสนาชำระสะสาง   ซึ่งมองภาพศาสนาเป็นแปรงทองเหลือง เป็นที่ชำระชะล้าง ขัดถูทำความสะอาด   ผู้ที่ยังไม่พร้อมจะบวชได้   ให้เข้ามาบวช   คิดว่าเมือบวชไปแล้ว  ทุกสิ่งทุกอย่าง  คงจะดีขึ้นเอง   คนเคยชั่วก็จะหายชั่ว   คนเคยทำตัวไม่ดีก็จะทำตัวดี   นั่นมันเชื่อผิดๆ   ศาสนาเราจึงมีผู้ที่กระทำเสื่อมเสีย   มามากมาย   นั่นเป็นเพราะอะไร  ไม่ใช่เป็นเพราะ   ความมักง่ายของผู้ที่อยากให้เขามาบวชดอกหรือ   ตามจริงแล้ว   การบวช  เป็นเพียงขั้นตอน หรือพิธีกรรมๆ หนึ่งเท่านั้น   ไม่ใช่บวชมาแล้ว   จะทำให้เรา  เป็นพระอริยะไปได้เลยทุกคน   หากแต่อยู่ที่ความตั้งใจจริงเพื่อละกิเลสของแต่ละคนเท่านั้น  ไม่ใช่เป็นการปฏิญาณแต่ปาก   ที่ท่องกันปาวๆว่า สัพพทุกขะนิสรณนิพพานะสัจฉิกรณัตถายะ ฯลฯ อย่างที่ตะโกนกล่าวกัน   ว่า เพื่อการสลัดออกจากทุกข์ทั้งมวล กระทำพระนิพพานให้แจ้ง ฯลฯ โดยที่ปากท่องไป  ใจไม่คิดตาม   พอบวชเข้ามา   ก้ไม่ได้ทำอย่างที่ว่าเอาไว้   หลงทางเสีย   ไม่พยายามทำพระนิพพานให้แจ้ง  อย่างเคยสัญญาเอาไว้  

                ฉะนั้น ก่อนจะบวช   จึงจำเป็นต้องบวชใจเสียก่อน   คือบวชมาจากบ้าน   ตั้งใจจริงมาจากบ้าน  หาเวลา ศึกษาธรรมะเบื้องต้น   ท่องจำบทขานนาคให้ขึ้นใจ   และเรียนรู้คำแปลบทเหล่านั้นเสียก่อน   หาเวลาไปพบปะพระอุปัชฌาย์  พระพี่เลี้ยง ของตน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ  ก่อนที่จะเข้ามาบวช   ต้องเตรียมกายเตรียมใจเสียแต่เนิ่นๆ   ไม่ต้องรีบร้อน   ช่างใจของตนให้ดีก่อน   ว่าบวชไปแล้ว   จะทนสภาพความเป็นสมณะ(ผู้สงบ) ความเป็นภิกษุ(ผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร) ได้หรือไม่  เราจะต้องทำตัวอย่างไร   ให้เข้ากับหมู่กับคณะได้อย่างดี   ต้องละวางอะไรบ้าง   ยังมีห่วงอะไรที่ยังค้างคาอยู่   อันเป็นอุปสรรคของการบวช   หัดใช้ชีวิตแบบพระ   ในขณะที่เป็นฆราวาสดู   ว่าทนได้หรือไม่   ถ้าทำได้อย่างนี้   ก็คงพอที่จะให้บวชได้   ไม่ต้องมีเงินทองมากมายเลย    ไม่ต้องจัดพิธีรีตองอะไรให้สิ้นเปลืองด้วย   เพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นเพียงเปลือกของการบวช  ไม่มีความจำเป็น   สิ่งที่ต้องเตรียมมาก่อนบวชนั้น   ก็คือ สังฆาฏิ สบง จีวร    และ บาตร   ที่จำเป็นต้องมี   และอีก ๔ อย่างก็คือ ประคตเอว ผ้ากรองน้ำ มีดโกน และเข็มเย็บผ้า   ส่วนรายละเอียดปลีกย่อย อื่นๆ ก็แล้วแต่จะหามา   ทั้งหมดทั้งมวลนี้   ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความประหยัดเป็นหลัก  ส่วนธุระของพระนั้น   ไม่ได้มีอย่างฆราวาส ไม่ต้องไปหุงหาอาหาร ทำงานเลี้ยงชีพ   มีเพียง ๒ อย่างด้วยกันคือ คันถธุระ คือการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย เพื่อเรียนรู้หนทางดับทุกข์ ตลอดทั้งเพื่อการสั่งสอนพุทธศาสนิกชนต่อไป  และวิปัสสนาธุระ คือการ   ปฏิบัติเพื่อหาหนทางพ้นทุกข์ มีเพียงเท่านั้น   ผู้บวชเองไม่ต้องกังวลอะไร   ให้รู้อย่างเดียวว่า   นอกจากธุระ ๒ อย่างนี้   ไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์   ไม่ใช่เรื่องของพระสงฆ์ที่จะต้องขวนขวาย   นี่จึงเป็นการสืบทอดอายุ พระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง   ไม่ใช่เพียงผู้ผ่านพิธีกรรมการบวชอย่างฉาบฉวยเท่านั้น   การบวชมาอย่างนี้   แม้เป็นเพียงระยะสั้นๆ ก็มีประโยชน์มากมายมหาศาลนัก

 

โดย โสภึบุตร

 

กลับไปที่ www.oknation.net