วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2553

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยระบบปฏิบัติการ Smart Phone (ตอนที่ 1)


วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยระบบปฏิบัติการ Smart Phone (ตอนที่ 1)

ในการเลือกใช้ Smartphone เพื่อให้ตรงกับลักษณะการใช้งานของแต่ละคน ระบบปฏิบัติการหรือ Operating System(OS) ที่ฝังมากับโทรศัพท์แต่ละเครื่องก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ยุคก่อนหน้านี้ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยทั่วไปไม่มีมาตรฐานสากลตายตั เป็นสิทธิ์ของผู้ผลิตที่จะเขียนซอฟต์แวร์ตามความถนัดของตนเองยิ่งบรรดาแอพพลิเคชั่นต่างๆ ด้วยแล้ว ก็ยิ่งไม่มีมาตรฐานร่วมใดๆ ทั้งสิ้น

                  ผู้ที่ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปใช้ไม่มีสิทธิ์เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชั่นของตนเอง ต่อมาเมื่อมีความพยายามผลักดันมาตรฐานระบบปฏิบัติการสากล เพื่อให้นำมาใช้งานกับทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับไฮเอนด์และบรรดา Smartphone  เราก็เริ่มรู้จักกับชื่อของ Symbian และ Windows  Mobile ที่ปรากฏขึ้นพร้อมกับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่

                มาจนถึงทุกวันนี้ยุคที่เทคโนโลยีสนับสนุนต่างๆมีการพัฒนาก้าวหน้าไปมากระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับ Smartphone ก็ได้รับการคิดค้นขึ้นมาจนมีความหลากหลายในแง่ของจำนวนค่าย การเลือกระบบปฏิบัติการที่เอื้อประโยชน์และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ Smartphone มีผลต่อความสะดวกสบายในการใช้งานอย่างยิ่งอย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงจุดที่ต้องชั่งน้ำหนักโดยมองถึงชนิดของระบบปฏิบัติการเพื่อเป็นตัวเลือกในการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smartphone  หลายท่านก็พบว่าระบบปฏิบัติการแต่ละชนิดก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป เช่น ระบบปฏิบัติการ iPhone OS มีข้อดีในเรื่องของการใช้งานที่ง่าย ทั้งต่อการใช้แอพพลิเคชั่นและสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ในขณะที่ระบบปฏิบัติการ Android  มีจุดเด่นในเรื่องช่องทางในการเชื่อมต่ออันหลากหลายกับแอปพลิเคชั่นของ Google ทำให้มีการเปิดกว้างในเรื่องของการออกแบบ และเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งาน Android สามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนหน้าจอและการใช้งานโทรศัพท์ของตนได้อย่างแทบไม่มีข้อจำกัด

                   ยิ่งไปกว่านั้น แม้จะปักใจเลือกระบบปฏิบัติการในใจไว้แล้ว เมื่อมาถึงขั้นพิจารณาเลือกรุ่นและยี่ห้อของ Smartphone เรามักจะพบว่า Smartphone ต่างรุ่นต่างค่าย แม้จะใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน แต่ก็มีลูกเล่นและจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันในรายละเอียดอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการออกแบบระบบติดต่อกับผู้ใช้งาน (User Interface) แต่หากจะให้จัดกลุ่มง่ายๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกระบบปฏิบัติการ ก็ต้องกล่าวว่า ในกลุ่มของระบบปฏิบัติการตระกูล BlackBerry และ Windows Mobile ได้รับการออกแบบมาโดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ใช้งานทางธุรกิจเป็นหลัก ในขณะที่กลุ่ม Android, iPhone และ webOS พุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป

                   เพื่อเป็นการให้แนวทางสำหรับพิจารณาเลือกซื้อ Smartphone ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของท่าน บทความเรื่องนี้เป็นการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยและของระบบระบบปฏิบัติการทั้ง 5 ประเภทที่มีใน Smartphone ในท้องตลาดปัจจุบัน

ที่มา Link  http://www.telecomjournal.net/index.php?option=com_content&task=view&id=3864&Itemid=34

โดย Femtocell

 

กลับไปที่ www.oknation.net